Sagina saginoides    Stennarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SUNDBORN

Laktjärnen sydöst om (artp.), (13F 5j , [6728187, 1496149] ), på flyttblock, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
NO. Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ), grusblotta i granskog, 1986 (DABS)
Flötningssundet v. bron (16C 3c , [68654, 13116] ), kulturskapad grusslänt, m. Sagi.procumbens!, 1988 (JEd & ANi)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans östsida (16C 4j , [68705, 13468] ), uttorkad bäckfåra, sparsamt , 1988 (HLe & UGn)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Storsätern vid Hjördis Livs (16C 7d , [6888, 1317] ), torrslänt i gräsmatta, 1990 (DABS)
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [6889630, 1318150] ), vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus, få , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ), gräsbacke o grusplan, t.riklg , 1990 (DABS)
Vid raststugan nedom Silverfallet, Grövelsjön (16C 8d , [68916, 13151] ), i bäcken, 2014 (MNo)
Grövelsjön (16C 8d , [68938, 13157] ), stenig stig, 1 tuva , 2012 (MNo)
Storvätteshågnas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ), örtrik fjälläng, 1987 (JEd)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ), örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida, enstaka , 1990 (DABS)
Grövelsjöns Ö-sida i slukränna ca 2 km NNV Jakobshöjden (16C 9d , [6896, 1317] ), bäcksänka i fjällkåpe-äng strax ovan fjällbjörkskogen, 1988 (JEd)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [68823, 13517] ), örtrik skogsäng vid vägen, 1994 (JEd)
Slugufjällets Ö-sluttning (17C 1e , [69051, 13244] ), örtäng vid snölega, 1987 (JEd)

Dalarnes Flora