Sagina nodosa    Knutnarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ), åsen v jvägen, 2012 (SNy)
VIKA

Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), stränder vid djup sjövik, 2000 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Nybrogatan/Engelbrektsgatan/Sturegatan (artp.), (13F 4i , [6721223, 1490052] ), artificiell miljö gatkant i stadsmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad)
Österdalarna

RÄTTVIK

Övre Gärdsjö, efter Årängsån,åtm.dessa 700 m (14F 1d , [67581, 14698] ), eroderade åbrinkar på mjäla, flerst. , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö, efter Årängsån,åtm.dessa 700 m (14F 1e , [67575, 14700] ), eroderade åbrinkar på mjäla, flerst. , 1986 (TLj)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
BODA

Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ), potatisland, enst. , 1997 (GHa)
ORSA

Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ), kulturmark, spridd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora