Sagina nodosa    Knutnarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Lennheden (13F 2e , [671311, 147118] ), åsen v jvägen, 2012 (SNy)
VIKA

Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), stränder vid djup sjövik, 2000 (JJa & BCa)
Österdalarna

RÄTTVIK

Övre Gärdsjö, efter Årängsån,åtm.dessa 700 m (14F 1d , [67581, 14698] ), eroderade åbrinkar på mjäla, flerst. , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö, efter Årängsån,åtm.dessa 700 m (14F 1e , [67575, 14700] ), eroderade åbrinkar på mjäla, flerst. , 1986 (TLj)
BODA

Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ), potatisland, enst. , 1997 (GHa)

Dalarnes Flora