Sagittaria natans x sagittifolia    Mellanpilblad


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

MORA

N Kråkmatsholmen (artp.), (14E 3g , [6765227, 1432036] ), noterad , 2019 (Åke Berg)

Dalarnes Flora