Rumex thyrsiflorus    Stor ängssyra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Ö.Kyrkvägen (artp.), (14F 0c , [6753336, 1461732] ), 1 bestånd vid cykelvägen + flera ex andra sidan gångtunneln vid betesmark , 2016 (Henry Gudmundsson)

Dalarnes Flora