Rumex sanguineus var. sanguineus    Blodskräppa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, 1 plantor/tuvor , 2019 (Olof Hedgren)

Dalarnes Flora