Rumex rugosus    Trädgårdssyra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

LUDVIKA

Roths äng (12F 4d , [667061, 146542] ), ängsmark med lövinslag, rikligt , 2010 (IPt & HWk)
Österdalarna

RÄTTVIK

Rättvik ,längs campingen (14F 0c , [67527, 14620] ), ca 200 m lång jordvall intill vägen, rikligt , 2008 (BOr)
Pilgatan vid järnvägen (14F 0c , [675292, 146212] ), vägslänt, 10-20 tuvor , 2010 (BOr)

Dalarnes Flora