Rumex aquaticus    Hästskräppa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), våta marker, allmän i socknens södra del, spridd i norr , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ), ladugårdstun, betesmark, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.), (12G 4j , [6674875, 1546935] ), noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Västanhede (12G 5g , [6679521, 1534201] ), ängsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.), (12G 5i , [6678230, 1541303] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Buska (12G 6h , [6680504, 1536223] ), vägdike, 2019 (JJa)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677670, 1516830] ), bäckravin, 2016 (DABS)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669687, 1521615] ), strand, 2015 (DABS)
HUSBY

Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), strandkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand/sjö, 2018 (DABS)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [66999, 15024] ), örtrikt bäcksnår, 1989 (JEd)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696114, 1505854] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), damm, 2014 (DABS)
Hysta vid Hyn (13G 0a , [6700, 1502] ), strandkärr, rikligt , 1990 (JEd)
GUSTAFS

Trutorna (12F 9i , [6699467, 1491844] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Nedre Tosarby (artp.), (13F 0h , [6701380, 1487723] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Sellnäs (12F 9f , [6699353, 1477682] ), vägkanter efter gång o cykelväg, 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ), strandområden, 2019 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Lusmyran (artp.), (13F 1f , [6705787, 1479218] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ), stranden, 2018 (SNy)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ), lövskog och strandpromenad, 2012 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ), lövkärr, 2020 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ), bäckravin, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ), älvstrand, 2013 (SNy)
Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ), kärr, 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
VIKA

Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ), ~refl~ ,näringsrik igenvuxen tjärn, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Lönnemossa i ån (13F 3j , [67189, 14981] ), eutrof å, 1988 (JEd)
ASPEBODA

Olsbacka (13F 2h , [6713618, 1485535] ), vägkant, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), fors med grusstränder, spridd , 2019 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Österkvarn (13G 7b , [6736420, 1509340] ), dikeskant, rikligt på lokalen, annars rätt ovanlig på rutan , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxehammars hyttplats, nära bäckens utlopp (12F 3h , [6666, 1486] ), bäckstrand, några få ex , 1982 (RNo)
GRANGÄRDE

2 km V om Örtjärn , S om Baddoberget (12E 2j , [6663630, 1448910] ), vägdike nära vägtrumma, fåtal , 2007 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67133, 14647] ), älvstrand, rikligt , 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67149, 14623] ), bäckstrand, t.rikligt , 2003 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
Ängsholn (13F 3c , [6718580, 1460350] ), älvstrand, 1996 (JMa)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723419, 1457761] ), älvstrand, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Vrebro (13F 6e , [67324, 14730] ), ~refl~ ,våt skuggig dammkant, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
10 m från vägen mot Tällberg mittemot vägen längs Gopens strand (13F 6e , [67324, 14731] ), fuktig dammkant, tapplösa och revsmörblomma, 5 ex , 1996 (MBe)
LEKSAND

Dragsänget (13F 6c , [6731506, 1460941] ), ängsväg genom blandskog, 2014 (IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Sjugare (13F 8b , [67423, 14598] ), fuktigt dike, få ex , 1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8c , [67422, 14618] ), vid liten bäck, få ex , 1986 (MKp)
Brossfors (13F 8d , [67415, 14681] ), stensasatt bäck nära vatten, 1 ex , 1986 (MKp)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

S Rättvik väg 70 (artp.), (14F 0c , [6750559, 1461807] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Kyrkudden, Klockarbäckens mynning i Siljan (14F 0c , [6753060, 1461430] ), bäck, rikligt , 2017 (GHa)
Rättvik, Kyrkdammen (artp.), (14F 0c , [6753123, 1461745] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik, damm vid Stiftsg. (artp.), (14F 0c , [6753154, 1461723] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Åkernäsviken,kring Ammtjärnsåns utlopp i Siljan (14F 1b , [67551, 14588] ), strandkärr,sumpskog, flerst. ,frekvens t.allm. , 1986 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ), sankare stränder o i anslutande sumpskog, frekvens:m.a. , 1986 (TLj)
BODA

Ensen, kring Styggforsåns utlopp (14F 2d , [67609, 14677] ), kärr kring ån, t.riklig , 1985 (TLj)
Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [67620, 14677] ), övergivna fuktiga ängen, enstaka , 2015 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763750, 1467790] ), bäck genom betesmark, enstaka , 2010 (GHa)
Backarna/Jutjärns kalkbtrott (14F 2e , [67633, 14700] ), botten av f.d. damm, enstaka , 2008 (GHa)
Lenåsen (14F 3d , [6765480, 1469670] ), kanten av damm, enstaka , 2008 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [6766480, 1467400] ), kantan av damm, enstaka , 2018 (GHa)
Änderåsens f.d. tipp i Simlesjöån (14F 3d , [67683, 14676] ), uppdämd å, enstaka , 1985 (TLj)
Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ), ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å., ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Mindre surhål väster om Änderåsen (14F 3d , [67695, 14668] ), sankmark, enstaka , 2006 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ), botten/kanten av torrlagd damm, tiotals , 1999 (GHa)
200 m N Stängsdiken (14F 4d , [67736, 14663] ), botten/kanten av torrlagd damm, enst. , 1999 (GHa)
Gulleråsen, Sanden, Bäckdammen (14F 4d , [67739, 14664] ), igenslammad damm, ett tiotal , 2018 (GHa)
ORE

Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ), åsgropstjärn, flertal , 2013 (GHa)
Oresjön vid Strand (14F 6d , [6780440, 1465440] ), vattenbryn, ca tio stycken , 2012 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ), strandäng, flertal , 2017 (GHa)
Dalfors,N om Sågvik (14F 7f , [67883, 14784] ), vassbevuxen strandkant, t.riklig , 1985 (TLj)
Ejheden (15F 1d , [6809410, 1467750] ), kanal, enstaka , 2016 (GHa)
ORSA

Näset (artp.), (14E 5h , [6775185, 1435283] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Stenberg mot Holen (14E 5h , [67761, 14369] ), i landsvägsdike, 1987 (JEd)
Höglunda S-ut n.lv. (14E 5h , [67764, 14369] ), vägdike, 1987 (JEd)
Enåns N-sida ovan Trunna (Ö om gångbron) (14E 5h , [67777, 14372] ), bäckdråg (m.skogssäv,mannagräs,kärrsilja etc.), 1987 (JEd)
Kricksjön västra delen (artp.), (14E 5h , [6778348, 1435577] ), noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Orsasjön v. Småbåtshamnen (14E 5h , [67785, 14354] ), sjöstran, 1987 (JEd)
Oreälven (artp.), (14E 6h , [6783269, 1439656] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6783919, 1437931] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Mickelvål v.lv.V-ut (14E 6i , [67816, 14423] ), omkr mindre vattensamling intil lv. (m.b.a.Alisma), t.rikl! , 1987 (JEd)
Oreälven ovan Kallholen (14E 6i , [67847, 14408] ), strandbank (m.skogssäv), 1987 (JEd)
Oreälven-Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786465, 1444744] ), 2 , 2020 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Norrviken (artp.), (14E 1g , [67581, 14331] ), 2012 (Bengt Oldhammer)
MORA

Knarrnäsudden vid Siljan (14E 1i , [6755, 1444] ), strandkärr, 1989 (JEd)
Saxviken (artp.), (14E 3g , [6766271, 1432079] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Säs (artp.), (14E 4e , [6771933, 1423360] ), 1 ex i klapperstenen bredvid älven , 2014 (Bengt Oldhammer)
Dynggrav (artp.), (14E 4f , [6770985, 1426496] ), 10 , 2019 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ), älvslänt och vändplan, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.), (15D 4e , [6823262, 1370888] ), dike, vägkant och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Västerdalarna

JÄRNA

Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
MALUNG

Kvissedeforsen vid Styggön (13D 1i , [67096, 13940] ), strandkant, 1 , 2018 (MNo)
Södra Vålön (13D 2i , [67112, 13922] ), strandkant, 2 , 2002 (BGM)
Väster Märrgrådan (13D 2i , [67115, 13921] ), bäckfåra, ca 10 ex , 1997 (BGM)
Vallerås Hån (13D 6f , [67347, 13797] ), älvstranden, c:a 10 ex. , 2015 (MNo)
Snörtzillingåsen (13D 6g , [67333, 13836] ), strandkant, 4 , 2020 (MNo)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13747] ), strandkant, 10 ex , 2004 (BGM)

Dalarnes Flora