Rudbeckia laciniata    Höstrudbeckia


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), på avstjälpningsplats för trädgårdsavfall, 1 plantor/tuvor , 2018 (Anders Helander)

Dalarnes Flora