Rudbeckia laciniata    Höstrudbeckia


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (artp.), (12F 0i , [6653701, 1491774] ), noterad växer rikligt på en yta på ca 1 x 2 m, över 2 m hög, , 2020 (Göran Johansson)
Österdalarna

RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), på avstjälpningsplats för trädgårdsavfall, 1 plantor/tuvor , 2018 (Anders Helander)

Dalarnes Flora