Rubus plicatus    Sötbjörnbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Knutsbo (12G 5e , [6676, 1520] ), i beteshage, ett stort snår , 1990 (LBr & TLj)

Dalarnes Flora