Rubus parviflorus    Nutkahallon


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

SO Leksands kyrka (artp.), (13F 7b , [6735099, 1455244] ), noterad , 2017 (Patrick Fritzson)
Leksand, SO om kyrkan (artp.), (13F 7b , [6735104, 1455235] ), noterad , 2016 (Michael Johansson)
SO om kyrkan mot älven, Noret (artp.), (13F 7b , [6735104, 1455235] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Leksand, SO kyrkan. (artp.), (13F 7b , [6735104, 1455235] ), sluttning nedanför kyrkan, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Noret nära kyrkan i slänten mot älven (13F 7b , [6735112, 1455234] ), förvildad, helt naturaliserad, stort bestånd (1977 ) ännu , 2008 (IPt ,enl Erik Ljungstrand)
Prästgården, Kyrkudden (artp.), (13F 7b , [6735119, 1455231] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
MORA

Hållindan, huset norr om vägen (artp.), (14E 1b , [6756541, 1407085] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Västerdalarna

JÄRNA

Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714084, 1425612] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)

Dalarnes Flora