Rubus odoratus    Rosenhallon


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Västanhede (12G 5g , [6679, 1534] ), åsmark, kvarstående , 1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ), kalhygge, kvarstående , 1995 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66926, 15338] ), järnvägsmark, kvarstående , 1995 (PDm)
HUSBY

Samuelsdal N, fd soptipp (artp.), (13G 0c , [6702357, 1513514] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)
STORA TUNA

Bomsarvet, f.d. jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ), jordmassor vid gamla banvallen, 3 stora ex. , 1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704072, 1490919] ), slänt mot sjön, 2015 (DABS)
VIKA

Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ), parkering, sjöstrand , 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), betad torräng, 1997 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ), ängsmark i blandskog, stort bestånd , 2016 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Borgärdet , allmänning (13G 7b , [6735960, 1505550] ), skuggig mark mellan tomter, stort förvildat bestånd (även på andra platser förvildad) , 2009 (JWk)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), utkast vid gammal tomt, 2010 (Gunnel Sundberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Kolares (12F 5f , [6678780, 1479080] ), 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [6674580, 1463430] ), lövskog , nedom gång o cykelväg, flera ex. , 2009 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
GRANGÄRDE

Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter/utkast, 2019 (IPt & SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ), ängsmark i skogsmiljö, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703005, 1460401] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719237, 1458934] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
200 m O om Långsjöns sydspets, nära bruksväg (13F 4c , [6724424, 1460702] ), skogsmark, stor jordhög, flera stora och små buskar , 2011 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

V om Långsjön (13F 4c , [6724760, 1460097] ), vägslänt, 2016 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ), vägslänt, 2020 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Forsen, Siljansnäs (artp.), (13E 7h , [6739801, 1438074] ), gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722474, 1443245] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Per Gustafsson)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), skogsbilvägkant, sjöstrand, 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ), strand av å, rikligt kvarstående , 2015 (IPt)
Källberget (13F 6b , [6733550, 1456826] ), helt igenväxt tomt/kvarstående, 2014 (IPt)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
RÄTTVIK

Risröd (artp.), (14F 0d , [6753377, 1467896] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
BODA

Kärvsåsen mot Sötsved (14F 4d , [67719, 14679] ), tipp, enstaka , 2019 (GHa)
ORSA

Täktbergsvägen (14F 6c , [6781920, 1460030] ), gammalt grustag nu trädgårdstipp, flertal , 2013 (GHa)
MORA

Färnäs mot NO (14E 3h , [6766390, 1437190] ), jordhögar ,utkast, flera ex , 2011 (SJo)
Bonäs (artp.), (14E 4f , [6774661, 1428878] ), 6 m˛ , 2018 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665474, 1430241] ), gårsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670113, 1420376] ), bebyggelse park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
JÄRNA

Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ), bruksväg/lövskog, 2017 (IPt)
Ballsån (artp.), (13E 3f , [6717917, 1427816] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ), utkast vägkant, 2012 (HLe)
MALUNG

Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, flera större bestånd , 2011 (MNo)

Dalarnes Flora