Rubus odoratus    Rosenhallon


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Västanhede (12G 5g , [6679, 1534] ), åsmark, kvarstående , 1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ), kalhygge, kvarstående , 1995 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66926, 15338] ), järnvägsmark, kvarstående , 1995 (PDm)
HUSBY

Samuelsdal N, fd soptipp (artp.), (13G 0c , [6702357, 1513514] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)
STORA TUNA

Bomsarvet, f.d. jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ), jordmassor vid gamla banvallen, 3 stora ex. , 1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704072, 1490919] ), slänt mot sjön, 2015 (DABS)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), betad torräng, 1997 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ), ängsmark i blandskog, stort bestånd , 2016 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [673154, 149078] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Borgärdet , allmänning (13G 7b , [673596, 150555] ), skuggig mark mellan tomter, stort förvildat bestånd (även på andra platser förvildad) , 2009 (JWk)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), utkast vid gammal tomt, 2010 (Gunnel Sundberg)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Kolares (12F 5f , [667878, 147908] ), 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [667458, 146343] ), lövskog , nedom gång o cykelväg, flera ex. , 2009 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [667073, 146546] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
GRANGÄRDE

Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ), ängsmark i skogsmiljö, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703005, 1460401] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
200 m O om Långsjöns sydspets, nära bruksväg (13F 4c , [6724424, 1460702] ), skogsmark, stor jordhög, flera stora och små buskar , 2011 (IPt)
ÅL

V om Långsjön (13F 4c , [6724760, 1460097] ), vägslänt, 2016 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [672852, 147245] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [673620, 148269] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
LEKSAND

Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), skogsbilvägkant, sjöstrand, 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ), strand av å, rikligt kvarstående , 2015 (IPt)
Källberget (13F 6b , [6733550, 1456826] ), helt igenväxt tomt/kvarstående, 2014 (IPt)
Kilen (13F 7d , [673653, 146655] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [673932, 146882] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
ORSA

Täktbergsvägen (14F 6c , [678192, 146003] ), gammalt grustag nu trädgårdstipp, flertal , 2013 (GHa)
MORA

Färnäs mot NO (14E 3h , [676639, 143719] ), jordhögar ,utkast, flera ex , 2011 (SJo)
Västerdalarna

JÄRNA

Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ), bruksväg/lövskog, 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ), utkast vägkant, 2012 (HLe)
MALUNG

Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, flera större bestånd , 2011 (MNo)

Dalarnes Flora