Rubus allegheniensis    Sammetsbjörnbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Sundbäck (artp.), (14E 4h , [6774271, 1437098] ), ursprungligen förmodligen planterad vid det nu sedan länge förfallna växthuset, under spridning i det markerade området , 2014 (Bengt Oldhammer)
Torrvål (14E 4h , [6774276, 1437098] ), vid sedan länge övergivet växthus,helt naturaliserad, (best.Erik Ljungstrand), 2013 (BOr)

Dalarnes Flora