Rosa x kamtschatica    Kamtjatkaros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tomesbo (12G 7g , [6685, 1532] ), kvarstående i ängsmark, 1 ex. (best. TKa) , 1988 (PDm)
STORA TUNA

Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Östanberg , mellan Stora och Lilla Gruvsjön (12F 5h , [667840, 148780] ), blandskog ,nära väg , kvarstående ( synonym R.x spaethiana 'Hollandica' , artbest. Liselotte Dahlin ), några buskar , 2008 (DABS)
Österdalarna

ÅL

Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [672852, 147245] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)

Dalarnes Flora