Rosa villosa ssp. mollis    Hartsros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), vitblommig ,backar,vägkanter, t.allmän, (20 lokaler) , 1987 (PDm)
HEDEMORA

Djörkhyttan (12G 6b , [66805, 15076] ), vägslänt mot betesåker, flera buskar , 1988 (TLj & LBr)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Svensbodarne 200 m N Pungtjärn (12G 8b , [66932, 15069] ), igenväxande betesbackar,eft.ägoväg, 1 buske (vitblommig) , 1988 (TLj & LBr)
SÄTER

Aspnäs (12F 8i , [66900, 14914] ), vid stenmur i anslutning till vall/betesmark, 1 ex , 1991 (SJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691860, 1493800] ), blandskog med skogsvägar, en stor buske , 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Lennheden, Långsjön (13F 2e , [67131, 14711] ), längs stig efter stranden, 1986 (SNy)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Furbo (12F 4f , [667322, 147909] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Mårtes v.gården (12F 6f , [6681, 1475] ), odlingsrösen, flera buskar , 1989 (TLj & LBr)

Dalarnes Flora