Rosa villosa ssp. mollis    Hartsros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), vitblommig ,backar,vägkanter, t.allmän, (20 lokaler) , 1987 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683037, 1538251] ), vägkant, 2019 (IPt)
HEDEMORA

Djörkhyttan (12G 6b , [66805, 15076] ), vägslänt mot betesåker, flera buskar , 1988 (TLj & LBr)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
Svensbodarne 200 m N Pungtjärn (12G 8b , [66932, 15069] ), igenväxande betesbackar,eft.ägoväg, 1 buske (vitblommig) , 1988 (TLj & LBr)
SÄTER

Grönåsen torpet (artp.), (12F 6j , [6682807, 1496605] ), frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe, kvarstående? , 2020 (Staffan Jansson)
Aspnäs (12F 8i , [66900, 14914] ), vid stenmur i anslutning till vall/betesmark, 1 ex , 1991 (SJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691860, 1493800] ), blandskog med skogsvägar, en stor buske , 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Lennheden, Långsjön (13F 2e , [67131, 14711] ), längs stig efter stranden, 1986 (SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Mårtes v.gården (12F 6f , [6681, 1475] ), odlingsrösen, flera buskar , 1989 (TLj & LBr)
GRANGÄRDE

Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

LEKSAND

Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), gammal fodermak centralt i lokalen, söder om vägen., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)

Dalarnes Flora