Rosa rugosa    Vresros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), efter vägar o järnvägar, förvildad och på spridning , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo V bangården (artp.), (12G 3e , [6668311, 1522680] ), ,frekvens m.allm. 2014 (Maud Andersson)
GRYTNÄS

Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ), torr exp.vägslänt på sand, 1988 (DABS)
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
HEDEMORA

Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685241, 1511161] ), 2011 (Anders Svenson)
HUSBY

Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704687, 1513256] ), noterad , 2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
STORA TUNA

Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ), vägkant, flera små plantor , 2009 (IPt)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ), igenväxande sopmassor, flera stora snår , 1987 (TLj)
Gerus (13F 3e , [6715421, 1470743] ), vägkant, 2012 (IPt)
TORSÅNG

SO kyrkan vid brofästet (13F 1h , [67050, 14871] ), vägkant, enstaka , 1987 (JEd & LBr)
NO Truttjärn (13F 1h , [67055, 14882] ), vägslänt (klart vägspridd-ej här odlad), 10-tal ex , 1987 (JEd & LBr)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
VIKA

Dalviks by (13F 1i , [67065, 14921] ), vägkant o slänt, 5 ex , 1999 (SBm)
800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ), vägkant, 1 ex. , 1998 (SBm)
800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ), ödegård,gammal trädgårdsmark, stort snår , 1998 (SBm)
Kyrkbytjärn, strand nära fotbollsplan (13F 2j , [67112, 14952] ), stenig strand,delvis schaktad, enst. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Hosjö, rastplatsen på Europavägen (13F 3j , [6719340, 1495750] ), vägren, enstaka , 2013 (GHa)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 5g , [6729500, 1482410] ), vägkant vid åstrand, 2011 (JJa & IPt)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732, 1503] ), landsvägen,vägslänt, 2 grupper , 1987 (JEd & TLj)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ), vägkanter och kulturmarker i bymiljön, 2015 (DABS)
Liljansskolan (13G 6a , [6732577, 1503577] ), vägkant, 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ), vägslänter, 2012 (IPt)
Mellan Ön & Ålhusbacken (13G 7b , [6736210, 1506690] ), vägkant, flera ex till synes förvildade , 2008 (JWk)
Linghed, 150 m VNV om affären (artp.), (13G 8a , [6740797, 1502785] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ), vägkant/torr slänt på sandmark, 2017 (IPt & SNy)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Övertänger (13F 9j , [6749570, 1497450] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Hällsjön (12F 1c , [6658730, 1463040] ), vägdike, flera små buskar , 2013 (IPt)
Mellan Skisshyttan o Stollberg (12F 5e , [6677040, 1471060] ), vägkant skogsbilväg, 1 liten buske , 2004 (IPt)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ), ängsmark, några buskar,kvarstående , 2008 (DABS)
LUDVIKA

Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ), ~refl~ ,gruvområde, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6695985, 1448401] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 1 buske , 2012 (IPt)
Björka, ' Veslätta ' (13F 2c , [6712680, 1460590] ), kraftledningsgata i skogsmark, 5 buskar , 2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713036, 1460423] ), gammal ängsmark ,tomtmark (kvarstående), 2 buskar , 2009 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714679, 1466085] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Färjbacken (artp.), (13F 3c , [6715190, 1463310] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
BJURSÅS

Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ), vägkant nära en f.d. trädgåd, 2016 (JJa)
LEKSAND

Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ), fäbodvall, flera små plantor spridda , 2016 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742434, 1453813] ), utfylld bank nära brygga, 2016 (DABS)
Tällbergs badplats (artp.), (13F 9a , [6745817, 1454997] ), 2015 (Mathias Theander)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Backavägen (14F 0c , [6752940, 1463060] ), vägdike, enstaka , 2009 (GHa)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [6755260, 1458820] ), jvg-slänt mot Siljan, rikligt , 2006 (IPt)
Övre Gärdsjö, vägen vid Ollas Olles gården (14F 1d , [6757340, 1469370] ), landsvägsdike, enstaka , 2009 (GHa)
Övre Gärdsjö (artp.), (14F 1d , [6757439, 1469257] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
BODA

Väg 301/Gamla landsvägen (14F 2d , [6764480, 1468180] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [6764740, 1468520] ), ängsmark, 10-tal småbuskar , 2008 (IPt)
Silvbergsängarna, väg 301, infarten till skjutbanan (14F 3d , [6768190, 1467660] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ), jordhög, en buske , 2017 (GHa)
Väg 301 vid Gulleråsens bystuga (14F 4d , [6772440, 1466300] ), vägren, en buske , 2009 (GHa)
ORE

Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777200, 1465520] ), vägren, enstaka , 2013 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ), vägren, enstaka , 2013 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780310, 1463860] ), vägren, enstaka , 2009 (GHa)
V301 vid Näcken (14F 6c , [6783660, 1463970] ), vägren, en buske , 2009 (GHa)
Furudals stn (14F 6c , [67839, 14639] ), kanten av banvall, enstaka , 2010 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, kvarstående , 2012 (IPt)
ORSA

Holen (artp.), (14E 5h , [6775077, 1436341] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.), (14E 5h , [6775128, 1436361] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Väster E45 (artp.), (14E 5h , [6777376, 1436652] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
E45 Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777506, 1436653] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
E45 Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777506, 1436653] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Berget (artp.), (14E 5h , [6778138, 1436969] ), flera platser intill vägen och cykelstigen, 2014 (Bengt Oldhammer)
Heden,Orsa. (artp.), (14E 6h , [6781662, 1438266] ), 2015 (Lars Bruks)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), ängsväg/ blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.), (14E 1h , [6756126, 1435300] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Garsås (artp.), (14E 1j , [6756733, 1446583] ), flera ställen längs vägen, 1999 (Bengt Oldhammer)
Moraklockan (artp.), (14E 2h , [6764786, 1437760] ), fynd vid moraklockan längs vägen. pricken på kartan symbolisk, ej exakta platsen längs vägen, 1999 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), vägkant, vid och i närheten av rondellen, flera ex. , 1999 (Bengt Oldhammer)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ), fäbodvall, flera ex. , 2017 (IPt & SNy)
Vattnäs E45 (artp.), (14E 4h , [6770387, 1435075] ), mellan södra och norra infarten på östra sidan, 1 ex , 2000 (Bengt Oldhammer)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6770420, 1435750] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Risa (artp.), (14E 4h , [6770519, 1437914] ), vägkant, 2011 (Bengt Oldhammer)
Långholen (artp.), (14E 5d , [6776969, 1416203] ), sandtag, noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Campingen Älvdalen (artp.), (14E 8a , [6791704, 1404537] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerdalarna

FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
NÅS

Utanhed (13E 0g , [6704368, 1432009] ), järnvägskorsning, ca 15 m2 , 2015 (IPt)
JÄRNA

Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, ,frekvens m.allm. 1988 (HLe)
Vansbro samhälle (förvildad) (13E 2c , ), vägkanter, enstaka , 1988 (HLe & UGn)
Dala-Järna station (artp.), (13E 3e , [6715420, 1420734] ), stationsmiljö, noterad , 2017 (Henrik Weibull)
ÄPPELBO

Roddarheden (13E 1a , [6706, 1403] ), gammal vägren, 1997 (IJo)
Roddarheden (13E 1a , [67067, 14034] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Mellan OK och rondellen (13D 6h , [6731470, 1386390] ), vägren, 5 buskar , 2006 (MNo)
Vid Albacken, utefter Sälenvägen (13D 6h , [6732170, 1385680] ), vägren, 1 buske , 2006 (MNo)
TRANSTRAND

Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

IDRE

Storån Idre flygplats (artp.), (16C 2h , [6864897, 1336599] ), 10 m² , 2018 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora