Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), vägkanter/ slänter, 2019 (IPt & SNy)
VIKA

800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ), ödegård, gammal trädgårdsmark, snår , 1998 (SBm)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Källtorp (12F 2a , [6664600, 1453790] ), ängsmark, flera ex.naturaliserade , 2007 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), 1 , 1987 (Johan Niss)
LEKSAND

Prästgården, Kyrkudden (artp.), (13F 7b , [6735119, 1455231] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), gräsmark, 2008 (JJa)
BODA

Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ), ~refl~ ,vid stugvägg, ett par buskar ,frekvens m.allm. , 2010 (GHa)
ORE

Dalbyn (14F 5d , [6777180, 1465550] ), tomtmark, gammal, 10-tal buskar lågväxande , 2013 (IPt)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ), övergiven gårdsplats, flertal , 2013 (GHa)
Vindförbergsudden nära skolan (14F 6c , [67836, 14645] ), kraftgata, flertal , 2017 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14657] ), storblockigt område (utfyllnad), rikligt , 2012 (GHa)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ), gårdsplats, enstaka , 2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Viborg (artp.), (14E 5h , [6775551, 1437422] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.), (14F 4b , [6773705, 1455370] ), 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen/Emberåsen (artp.), (14F 5b , [6777368, 1455471] ), buskage i stenröse vid gammal täktgata, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ), husgrund, enstaka , 2014 (GHa)
MORA

S.Bomansberg (14E 3i , [6765608, 1443328] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
ÄLVDALEN

Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
HAMRA

Älvho (15E 4i , [68207, 14437] ), på gammal jordkällare, enstaka , 2014 (GHa)

Dalarnes Flora