Rosa majalis var. foecundissima    Bukettros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Spisbo (12G 4h , [6674, 1535] ), gårdsplan, 1995 (PDm & M.Wiklund)
Björka (12G 5h , [66759, 15365] ), vägslänt, 1995 (PDm)
STORA TUNA

Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
VIKA

Kniva Ö delen (artp.), (13G 2a , [6714875, 1500019] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
SUNDBORN

Grånäs, vid ladan (artp.), (13F 5j , [6726445, 1498800] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
SVÄRDSJÖ

Bengtsheden södra delen (artp.), (13G 5a , [6729941, 1502946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.), (13G 5b , [6729230, 1508156] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Liljansnäs, NV delen (artp.), (13G 6a , [6732212, 1504939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.), (13G 6a , [6734249, 1501471] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.), (13G 6c , [6730480, 1512134] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Gammelfäboden, västra delen (artp.), (13G 8c , [6740020, 1513410] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Österdalarna

GAGNEF

Hovänge (13F 2b , [67133, 14593] ), vägkant och slänt ,spridd från gammal trädgård, rikligt , 2002 (IPt)
BODA

Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), 2015 (Lars Bruks)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6777011, 1437403] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Nedre Slättberg (artp.), (14E 5h , [6778057, 1437774] ), i högre delen av åkerlandskapet., noterad , 2016 (Claes Möre)
Eberget (artp.), (15E 4e , [6824677, 1422659] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
MORA

Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
V om Färnästjärn (14E 3h , [676684, 143640] ), skogsväg, 2010 (SJo)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771080, 1425638] ), örtrik skogsmark, stigkant, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
VENJAN

Salulok (artp.), (14D 2j , [6764382, 1398188] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Tre björnar (artp.), (14E 8b , [6790414, 1405728] ), fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), gräsmark invid älvstranden, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Fjällsocknarna

IDRE

Idrefjäll byn (artp.), (16C 3i , [6867085, 1343915] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)

Dalarnes Flora