Rosa majalis var. majalis    Kanelros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), betesmark,vägkanter, t.allmän , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [667045, 153276] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [667902, 151785] ), gårdssamling, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [667456, 150865] ), skräphög, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [667707, 150684] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [669495, 151952] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Svarvarbo (13G 1c , [6707640, 1513844] ), vägkant / bruksväg, 2017 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [671388, 151815] ), vägkant, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [669627, 150164] ), dikeskant, 2017 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670718, 150483] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [670635, 150545] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ), vägkanter längs byvägen, 2014 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [670117, 148366] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [670361, 148168] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [670961, 147914] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ), vägkanter och lövskog, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [671304, 147120] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [671333, 147073] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [671031, 147983] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ), längs gamla banvallen för Björbobanan, 2014 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [671292, 148125] ), gammalt igenvuxet kalkbrott, 2011 (SNy & IPt)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ), vägkanter och bäckdråg, 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705479, 1488341] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [670724, 148836] ), gräsrik skogsbacke, 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), ~refl~ ,betad bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [671997, 151170] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671914, 148122] ), vägkant, 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ), längs gammal körväg mot inäga, 2011 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714169, 1490245] ), vägkant mot blandskog, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [672313, 148154] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [672378, 148075] ), vägdike vid gammal inäga, 2011 (SNy)
Bergsgården (13F 5h , [672744, 148580] ), gamla bangården, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [672780, 148590] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [672820, 148893] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728647, 1487036] ), vägkant, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [672454, 150784] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Kårtäkt (13G 5a , [6727052, 1501942] ), vägslänt, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig, dike, 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ), vägkant gränsande mot tomtmark, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733166, 1499244] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [673630, 150688] ), ängsmark, vanligaste rosen , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [673572, 151508] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ), vägkant/torr slänt på sandmark, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [674415, 149454] ), skogsväg, 2017 (JJa)
Marnäs (13F 9i , [674651, 149247] ), ängsmark, 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [674947, 149741] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ), ~refl~ ,gruvområde, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Roths äng (12F 4d , [667073, 146546] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ), blandbarrskog, enstaka , 1986 (HWk)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ), ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696277, 1459352] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ), ~refl~ ,myr,tjärn, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ), ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ), bruksvägkant genom blandskog, 2011 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ), vägslänt, 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), vägkant, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ), ängsmark i blandskog, 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ), vägkant mot ängsmark, 2014 (IPt)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727256, 1467893] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ), ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Kraftverket (13F 6f , [673151, 147786] ), strandkant, 2008 (JJa)
Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [673445, 147912] ), gräsmark, delvis igenväxt, 2009 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [673664, 147716] ), gräsmark vid gammalt torp, fylld variant , 2016 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [673723, 147949] ), torräng, 2011 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [673733, 147758] ), vägkant, 2014 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [673898, 148119] ), gräsmark kring skidanläggningen, 2016 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Lurgården (13F 7i , [673646, 149043] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [674323, 148711] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [674326, 148715] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ), vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde, enstaka , 2017 (GHa)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ), skogsstig i blandskog, 2015 (IPt & JJa)
Leksands folkhögskola (13F 6b , [673472, 145526] ), strandsnår, enstaka , 2014 (GHa)
Dragsänget (13F 6c , [6731111, 1461133] ), uppbyggd vall, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [673229, 146372] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [673416, 146908] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ), åkerkant, enstaka , 2009 (GHa)
Axmor (13F 7e , [673981, 147394] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742434, 1453813] ), utfylld bank nära brygga, 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ), ängsmarklent, 2014 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [674629, 145742] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [674734, 148954] ), strand, 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Tina (13F 9c , [67490, 14604] ), stenröse, enstaka , 2013 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Kvarngatan (14F 0c , [67523, 14635] ), vägslänt, enstaka , 2010 (GHa)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Hedsåsen (14F 0d , [675004, 146516] ), gårdsplats, enstaka , 2016 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [675131, 147233] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Österängsån (14F 1d , [675542, 146655] ), gamla slogar, enstaka , 2011 (GHa)
Baggetorp (14F 1d , [67560, 14675] ), åkerkant, flertal buskar , 2010 (GHa)
Övre Gärdsjö, vägen mot Stenbacken (14F 1d , [67580, 14696] ), stenröse, en buske , 2008 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ), stugtomt, enstaka , 2013 (GHa)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)
Tammeråsen (14F 2a , [67626, 14521] ), stenrösen, enstaka , 2013 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67612, 14638] ), stenrösen, flerstädes i byn , 2017 (GHa)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ), gles barrskog, en buske , 2016 (GHa)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67696, 14757] ), plats för övergiven begyggelse/stenröse, enstaka , 2010 (GHa)
Brandtjärnsbäcken (14F 4e , [677408, 147187] ), ~refl~ ,buskage längs bäck, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Dalstuga, byn (14F 4i , [677172, 149428] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ), strandsnår, enstaka , 2008 (GHa)
Västbergmyren (14F 5h , [677950, 148696] ), vid gammalt krak i f.d. myrslog, ett par buskar , 2014 (GHa)
Rocktjärnen (14F 5h , [677952, 148909] ), flottningsdamm, enstaka , 2014 (GHa)
BODA

Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ), tallhed, rikligt , 2009 (GHa)
Skedtjärnen (14F 2d , [676090, 146895] ), öppen tallskogssluttning, flertal , 2009 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ), dike/vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Juttjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), ängsmark, enstaka , 2010 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [676701, 146474] ), ~refl~ ,strandsnår, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
"Gatugålar" i södra Boda (14F 3d , [67654, 14677] ), ~refl~ ,gårdsplatser, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [676838, 147053] ), ~refl~ ,sluttningen i en dödisgrop, en buske ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ), ~refl~ ,liten tjärn., ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ), ~refl~fars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [677262, 146928] ), rikkärr och rik sumpskog, spridd , 2010 (LBr)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ), snårskog längs ån, enstaka , 2012 (GHa)
ORE

Dalbyn (14F 5c , [677706, 146499] ), stenröse, enstaka , 2008 (GHa)
Nyåkern (14F 5d , [677750, 146929] ), bäckravin, enstaka , 2013 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67779, 14651] ), skogsbryn/stenröse, enstaka , 2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [677831, 146868] ), strandsnår, enstaka , 2009 (GHa)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ), lövsly i skogsbryn, enstaka , 2009 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ), sumpig skog i f.d. änge, rikligt , 2015 (GHa)
V om Oreälven 2 km s Hermansborg (14F 6c , [67808, 14642] ), hygge, flertal , 2015 (GHa)
Oreparken (14F 6c , [67824, 14637] ), slänt mot å, enstaka , 2017 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67827, 14634] ), stenröse, enstaka , 2008 (GHa)
Vindförberg, Ö stranden (14F 6d , [67833, 14650] ), strandsnår, en buske , 2009 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ), snårskogsbryn, enstaka , 2009 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ), längs bygata i öppet landskap, flertal , 2017 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ), sumpskog nära banvall, enstaka , 2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ), snårskog vid gammal båtlänning, enstaka , 2014 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ), ~refl~ ,gammal fäbodsvall, enstaka , 2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ), rastplats, enstaka , 2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ), fäbod, enstaka , 2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [680731, 146208] ), sumpskog, enstaka , 2014 (GHa)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ), hygge vid gammal boplats, ymnigt , 2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ), slänt bakom hus, ett stort buskage , 2011 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ), övergiven bosättning, en buske , 2016 (GHa)
ORSA

Sundbäck (artp.), (14E 4h , [6774799, 1437166] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), 2012 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen mot Viborg (artp.), (14E 5h , [6776010, 1437726] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437708] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [678812, 144840] ), åsslänt mot tjärn, spridd , 2011 (LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Rutberg (14F 6b , [67809, 14584] ), igenväxande ängsmark, enstaka , 2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Emådalens järnvägsstation (artp.), (15E 0i , [6801308, 1442153] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Ämån vid Pilstupet (15E 0i , [68025, 14408] ), strandsnår, enstaka , 2014 (GHa)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [680739, 145886] ), skogsdunge i sluttningsmyr, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [675365, 143549] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [675715, 143412] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675798, 143563] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), skogsbryn, vägkanter ,stenig skogsmark ,åstränder, allmän , 1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ), vägren/stenröse, enstaka , 2012 (GHa)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763264, 1448998] ), slänt mot å, 2011 (IPt)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Färnäs,Nord i byn (14E 3h , [676637, 143517] ), ~refl~ ,vägkant, vägkant, cykelväg ,rondell , 2010 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765600, 1443401] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ), ~refl~ ,liten skogsvät, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770986, 1425612] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarnas NR (14E 4f , [677144, 142583] ), örtrik lövskog, spridd , 2011 (LBr)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Oxberg (artp.), (14E 5c , [6779260, 1411900] ), vägkanter, 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ), ängsmark/vägkant, 2014 (IPt)
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), gammal järnvägsbank, 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6747050, 1408335] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Tennänget V om (artp.), (14D 5h , [6775373, 1385639] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), vägslänt, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen dammen (artp.), (14D 9i , [6797947, 1393474] ), frisk gräsmark vägkant vid dammen, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ), gräsmark, 2008 (DABS)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [678626, 140795] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ), vägkant, 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), vägkant, 2009 (DABS)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6803230, 1382322] ), skogsbäckzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ), örtrika partier längs bäcken, 1995 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [681875, 138627] ), blockig uttorkad lok, sparsam , 2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten, ,frekvens ej bedömd 1999 (GEn)
FLODA

Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696542, 1438819] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ), fäbodvall, hävdad, 2017 (IPt & SNy)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ), spårområde, 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ), ängsmark, blandskog, 2015 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, utkast, 2010 (IPt)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [670679, 144784] ), älvstrand, spridd , 2009 (LBr)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ), vägkant, 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710340, 1442835] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ), vägkant, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [670288, 142922] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ), ängsartad blandskog, älvstrand, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ), ängsmark nära älven, strand, 2016 (IPt)
JÄRNA

Vakerskogen (12E 8b , [669269, 140794] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ), å med örtrik blandskog, 2008 (HLe)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [671065, 141454] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [671631, 141128] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ), ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.), (13E 4c , [6724873, 1412375] ), talldominerad skog, bäck, 2010 (Bo Karlsson)
ÄPPELBO

Järnkarlsbäcken 500 m SO Tvärkojan (13E 0a , [670098, 140190] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 2010 (HLe)
Nederholmen 200 m NV (13E 0b , [670477, 140813] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Stuga 100 m N Nederholmen (13E 1b , [670513, 140791] ), ~refl~ ,fd slåttermark, 2010 (HLe)
MALUNG

Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [671213, 139258] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), strandskog, 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ), ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Malung, älvstranden (13D 6h , [67318, 13851] ), strandskog, 2015 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [673992, 137441] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
V.Törnnästjärn (13D 8i , [67406, 13939] ), sjöstrand, 5 ex , 1996 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67462, 13788] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens t.allm. 2009 (BGM)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ), i och nedanför diabaspåverkad brant, enstaka , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ), älvstrand o brinkar, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [68482, 13334] ), åstrand på grus, 1989 (DABS)
1,5 km NO Gammelsätern, vid vät (15D 7c , [68375, 13646] ), öppen strand av vät, spidd , 2002 (RLu)
Fjätnäset (15D 8c , [6841, 1364] ), örtrik strandnära skog, riklig , 1992 (DABS)
Fjätälven , intill lv- bron (15D 8d , [6844, 1365] ), strand o örtrik skog, t.riklig , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), bäcksänka och sjöstränder, 1989 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, enstaka , 1989 (ULn)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ), strandsnår och vägkant, sparsam , 1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [6852, 1349] ), stränder , vägslänt, 1989 (DABS)
Näverbäcken , 400 m från Kringelfjorden (16C 0j , [68526, 13489] ), rikare bäckdråg, 1989 (DABS)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [6854, 1349] ), örtrik bäcksänka, 1989 (DABS)
Kringelfjordens Ö-sida ca 800 m N bron (16C 0j , [68549, 13493] ), strandsnår, 1994 (JEd)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.), (16C 1j , [6856030, 1348276] ), noterad , 2017 (Margareta Edqvist)
Särnaheden (16D 0a , [6850, 1350] ), vägkant, 1989 (DABS)
1,5 km NV Fiskvasselns utlopp i Fjätan (16D 2b , [68619, 13582] ), örtrik kärrkant, sparsamt , 1992 (LBr)
IDRE

Vegån vid Gammelsätern (16C 1h , [68580, 13393] ), åstrand, sparsamt , 1995 (DABS)
400 m Ö Smörtjärnen (16C 1h , [68590, 13383] ), örtrikt bäckdråg, några ex. , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ), ~refl~n med gungfly,bäckdråg,örtrik skog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ), rika örtsnår, t.riklig , 1995 (DABS)
"Älvrosfjordens öststrand vid ""Lushavet""" (16C 1j , [685628, 134814] ), kanten av liten lok, spridd , 2008 (LBr)
SO Tranuberget i Skäråsgrubben (16C 2f , [6863, 1326] ), örtrikt bäckdråg, med nypon! , 1988 (DABS)
Trysslingbäcken (16C 2h , [6863, 1338] ), örtrika bäckstränder, sparsamt , 1995 (DABS)
Idrebyn mot Västanå (16C 2h , [6864, 1337] ), vägkant, 1988 (DABS)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), gräsmark och slänter vid kulturmark, rikligt och spridd , 1995 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (ca 710 m.s höjd!) (16C 3e , [68652, 13247] ), örtrik rasmark i sydväxtberg, rikl! , 1988 (DABS)
Guttan, S om Hangedan (artp.), (16C 3e , [6869558, 1324247] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Sörälven (artp.), (16C 3f , [6868279, 1325838] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, NO om Storsillret (artp.), (16C 3f , [6869025, 1326459] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 3f , [6869503, 1325717] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Sörälven nedom Hösthån,fl! (16C 3g , [6868, 1330] ), strandsnår, 1988 (DABS)
Idrebyn (16C 3h , [6865, 1337] ), örtrik ängsmark i vägkant, 1988 (DABS)
Guttan, S om Fisksillret (artp.), (16C 4e , [6871301, 1323781] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Frönsjöbrunnan, 750 m NO om Frönhån i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872380, 1322517] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
2 km S om Foskros (16C 5h , [6879, 1335] ), vägkant och strandsnår, t.riklig , 1990 (DABS)
Lillfjäten N-ut (16D 5a , [6878, 1352] ), rik högörtsluttning, 1987 (DABS)
Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), rik ängsgranskog,strandsnår, flerstädes , 1987 (DABS)

Dalarnes Flora