Rosa majalis var. majalis    Kanelros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), betesmark,vägkanter, t.allmän , 1995 (PDm)
Tallåsens naturreservat (artp.), (12G 5h , [6676348, 1537253] ), sandås med öppna sandpartier och vägkanter, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ), vägkant, 2019 (IPt & JJa)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6679020, 1517850] ), gårdssamling, 2016 (DABS)
GARPENBERG

Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ), skräphög, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706235, 1514934] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Svarvarbo (13G 1c , [6707640, 1513844] ), vägkant / bruksväg, 2017 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ), vägkant, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), dikeskant, 2017 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
SÄTER

Grönåsen torpet (artp.), (12F 6j , [6682807, 1496605] ), frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe, kvarstående? , 2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan badplatsen (artp.), (12F 6j , [6684074, 1495763] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ), vägkant, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699160, 1473395] ), bäckravin kant mot hygge, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ), vägkant, 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699031, 1477112] ), vägkanter efter gång o cykelväg, 2020 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ), vägkant, 2020 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ), fiskdammar med dm djupt vatten, 2020 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ), vägkanter längs byvägen, 2014 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700513, 1472973] ), åkerkant, 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ), vägskärning nära bron, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ), vägkanter och lövskog, 2015 (SNy)
Uvberget (13F 1h , [6706644, 1485519] ), åkerväg söderut, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ), öppen mark nära järnvägen, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ), ängsmark, 2018 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ), längs gamla banvallen för Björbobanan, 2014 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712920, 1481250] ), gammalt igenvuxet kalkbrott, 2011 (SNy & IPt)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ), vägkanter och bäckdråg, 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
Norr Övre Valsan (13F 4e , [6723611, 1473369] ), vägkanter, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702289, 1486659] ), ängsmark, 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705479, 1488341] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ), skogen närmast Torsångs skola, 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ), gräsrik skogsbacke, 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
VIKA

Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ), vägkant, blandskog, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), ~refl~ ,betad bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ), torr sandmark, spridd , 2020 (LBr)
Stämshöjdens nr (artp.), (13F 4j , [6721898, 1498561] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ), lövdunge, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ), vägkant, 2012 (DABS)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ), längs gammal körväg mot inäga, 2011 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), gårdsplan och hästbeten, 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ), vägkanter, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714169, 1490245] ), vägkant mot blandskog, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ), vägdike vid gammal inäga, 2011 (SNy)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ), gamla bangården, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728647, 1487036] ), vägkant, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Ramnäs (artp.), (13F 5j , [6729504, 1498241] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ), vägkant, 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ), ängsmark , bäck, 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Kårtäkt (13G 5a , [6727052, 1501942] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Rupstjärn (artp.), (13G 5a , [6728341, 1502509] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig, dike, 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ), vägkant gränsande mot tomtmark, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733166, 1499244] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506880] ), ängsmark, vanligaste rosen , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ), vägkant/torr slänt på sandmark, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ), skogsväg, 2017 (JJa)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ), ängsmark, 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ), ~refl~ ,gruvområde, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ), blandbarrskog, enstaka , 1986 (HWk)
ca 400 m NV Brunnsviks folkhögskola (12F 5c , [66764, 14621] ), ~refl~ ,halvskuggig f.d. banvall och dike, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Ribacken (artp.), (12F 6a , [6681804, 1454350] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467496] ), vägkant/ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ), vägkanter blandskog srand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696277, 1459352] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ), ~refl~ ,myr,tjärn, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ), ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ), bruksvägkant genom blandskog, 2011 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ), vägslänt, 2017 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), vägkant, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ), ängsmark i blandskog, 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ), vägkant mot ängsmark, 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727256, 1467893] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ), ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Kraftverket (13F 6f , [6731510, 1477860] ), strandkant, 2008 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ), gräsmark, delvis igenväxt, 2009 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ), gräsmark vid gammalt torp, fylld variant , 2016 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6737230, 1479490] ), torräng, 2011 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ), vägkant, 2014 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481190] ), gräsmark kring skidanläggningen, 2016 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ), strandstig, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739236, 1451078] ), holme, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ), vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde, enstaka , 2017 (GHa)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ), skogsstig i blandskog, 2015 (IPt & JJa)
Karlsarvet, Sundets båtplats (13F 6a , [6733498, 1454833] ), strankant, 2020 (Kicki Marcus)
Västanviks kanotklubb (13F 6a , [6734622, 1453812] ), udde mot viken, 2020 (Kicki Marcus)
Leksands folkhögskola (13F 6b , [6734720, 1455260] ), strandsnår, enstaka , 2014 (GHa)
Dragsänget (13F 6c , [6731111, 1461133] ), uppbyggd vall, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732705, 1464445] ), skogsbilväg / ängsmark, 2020 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Lissbjörken (13F 6d , [6734234, 1466843] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ), åkerkant, enstaka , 2009 (GHa)
Noret (13F 7b , [6735837, 1456015] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Vargnäs (13F 7b , [6738085, 1457853] ), vägkant mot skog och åker, 2019 (IPt)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742434, 1453813] ), utfylld bank nära brygga, 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ), ängsmarklent, 2014 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Tina (13F 9c , [67490, 14604] ), stenröse, enstaka , 2013 (GHa)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2019 (Anders Helander)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), sumpig snårskog, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Kvarngatan (14F 0c , [67523, 14635] ), vägslänt, enstaka , 2010 (GHa)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Hedslund, Enån (artp.), (14F 0c , [6753682, 1463373] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Hedsåsen (14F 0d , [6750040, 1465160] ), gårdsplats, enstaka , 2016 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751310, 1472330] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Österängsån (14F 1d , [6755420, 1466550] ), gamla slogar, enstaka , 2011 (GHa)
Baggetorp (14F 1d , [67560, 14675] ), åkerkant, flertal buskar , 2010 (GHa)
Övre Gärdsjö, vägen mot Stenbacken (14F 1d , [67580, 14696] ), stenröse, en buske , 2008 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ), stugtomt, enstaka , 2013 (GHa)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)
Tammeråsen (14F 2a , [67626, 14521] ), stenrösen, enstaka , 2013 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67612, 14638] ), stenrösen, flerstädes i byn , 2017 (GHa)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ), gles barrskog, en buske , 2016 (GHa)
Svarttjärnslägret (14F 3f , [67696, 14757] ), plats för övergiven begyggelse/stenröse, enstaka , 2010 (GHa)
Brandtjärnsbäcken (14F 4e , [6774080, 1471870] ), ~refl~ ,buskage längs bäck, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ), strandsnår, enstaka , 2008 (GHa)
Västbergmyren (14F 5h , [6779500, 1486960] ), vid gammalt krak i f.d. myrslog, ett par buskar , 2014 (GHa)
Rocktjärnen (14F 5h , [6779520, 1489090] ), flottningsdamm, enstaka , 2014 (GHa)
BODA

Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ), tallhed, rikligt , 2009 (GHa)
Skedtjärnen (14F 2d , [6760900, 1468950] ), öppen tallskogssluttning, flertal , 2009 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ), dike/vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Juttjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), ängsmark, enstaka , 2010 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [6767010, 1464740] ), ~refl~ ,strandsnår, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
"Gatugålar" i södra Boda (14F 3d , [67654, 14677] ), ~refl~ ,gårdsplatser, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ), ~refl~ ,sluttningen i en dödisgrop, en buske ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ), ~refl~ ,liten tjärn., ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ), ~refl~fars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ), rikkärr och rik sumpskog, spridd , 2010 (LBr)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ), snårskog längs ån, enstaka , 2012 (GHa)
ORE

Dalbyn (14F 5c , [6777060, 1464990] ), stenröse, enstaka , 2008 (GHa)
Bäcken från Husesänget (artp.), (14F 5d , [6776425, 1466283] ), 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Nyåkern (14F 5d , [6777500, 1469290] ), bäckravin, enstaka , 2013 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67779, 14651] ), skogsbryn/stenröse, enstaka , 2013 (GHa)
Södersjön/Norrboda badstrand (14F 5d , [6778310, 1468680] ), strandsnår, enstaka , 2009 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ), åkerholme, enstaka , 2018 (GHa)
Gosängsudden (artp.), (14F 6c , [6780799, 1464439] ), 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ), lövsly i skogsbryn, enstaka , 2009 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ), sumpig skog i f.d. änge, rikligt , 2015 (GHa)
V om Oreälven 2 km s Hermansborg (14F 6c , [67808, 14642] ), hygge, flertal , 2015 (GHa)
Oreparken (14F 6c , [67824, 14637] ), slänt mot å, enstaka , 2017 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67827, 14634] ), stenröse, enstaka , 2008 (GHa)
Furudal, Sahara (artp.), (14F 6c , [6784387, 1463937] ), 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik Finnbacken (artp.), (14F 6d , [6782669, 1467643] ), igenvuxet änge, 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vindförberg, Ö stranden (14F 6d , [67833, 14650] ), strandsnår, en buske , 2009 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14664] ), snårskogsbryn, enstaka , 2009 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ), längs bygata i öppet landskap, flertal , 2017 (GHa)
Humotjärnsbäcken (artp.), (14F 7d , [6785580, 1468322] ), skogskant vid väg, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Källbäcken (14F 7e , [67852, 14721] ), sumpskog nära banvall, enstaka , 2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ), snårskog vid gammal båtlänning, enstaka , 2014 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ), ~refl~ ,gammal fäbodsvall, enstaka , 2014 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ), rastplats, enstaka , 2014 (GHa)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ), fäbod, enstaka , 2015 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ), sumpskog, enstaka , 2014 (GHa)
Laxtjärnen (15F 1c , [68097, 14600] ), hygge vid gammal boplats, ymnigt , 2015 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14675] ), slänt bakom hus, ett stort buskage , 2011 (GHa)
Törns (15F 2d , [68101, 14689] ), övergiven bosättning, en buske , 2016 (GHa)
ORSA

Sundbäck (artp.), (14E 4h , [6774799, 1437166] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Skeer (artp.), (14E 4h , [6774818, 1436706] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Södra Grunuberg (artp.), (14E 4j , [6774619, 1447474] ), 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), 2012 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775655, 1437035] ), noterad rikligt , 2020 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen mot Viborg (artp.), (14E 5h , [6776010, 1437726] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437708] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Övre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6777095, 1438243] ), utmed stigar i barrskog och över sly-hyggen, noterad , 2019 (Claes Möre)
Enådalen mitt (artp.), (14E 5h , [6777657, 1437724] ), lund, blandskog på ravinjord, noterad , 2019 (Claes Möre)
Aven, skog i söder (14E 6g , [6780160, 1433180] ), blöt blandskog, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Oreälven-Kallholn/Nederberga (artp.), (14E 6i , [6784514, 1440786] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6786138, 1437693] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6789068, 1438460] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ), åsslänt mot tjärn, spridd , 2011 (LBr)
Unnån (artp.), (14E 8g , [6794429, 1434346] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6791994, 1436653] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14556] ), stenröse, fåtal , 2018 (GHa)
Rutberg (14F 6b , [67809, 14584] ), igenväxande ängsmark, enstaka , 2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Emådalens järnvägsstation (artp.), (15E 0i , [6801308, 1442153] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Ämån vid Pilstupet (15E 0i , [68025, 14408] ), strandsnår, enstaka , 2014 (GHa)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6807390, 1458860] ), skogsdunge i sluttningsmyr, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), skogsbryn, vägkanter ,stenig skogsmark ,åstränder, allmän , 1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ), vägren/stenröse, enstaka , 2012 (GHa)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762318, 1426775] ), ängsartad vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763264, 1448998] ), slänt mot å, 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ), ån och dess stränder, spridd , 2018 (LBr)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Färnäs,Nord i byn (14E 3h , [6766370, 1435170] ), ~refl~ ,vägkant, vägkant, cykelväg ,rondell , 2010 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765600, 1443401] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
S om Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67740, 14171] ), ~refl~ ,liten skogsvät, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Österdalälven SV Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770390, 1425367] ), noterad , 2019 (Per Johansson)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770986, 1425612] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6771440, 1425830] ), örtrik lövskog, spridd , 2011 (LBr)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Oxberg (artp.), (14E 5c , [6779260, 1411900] ), vägkanter, 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ), ängsmark/vägkant, 2014 (IPt)
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
VENJAN

Finnbodarna badplats (artp.), (13E 6b , [6732159, 1407585] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Lödran (artp.), (13E 7a , [6736893, 1403999] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), gammal järnvägsbank, 2015 (DABS)
Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6747050, 1408335] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Tennänget V om (artp.), (14D 5h , [6775373, 1385639] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), vägslänt, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen dammen (artp.), (14D 9i , [6797947, 1393474] ), frisk gräsmark vägkant vid dammen, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Campingen Älvdalen (artp.), (14E 8a , [6791704, 1404537] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ), älvstrand, spridd , 2018 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ), vägkant, 2009 (DABS)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [67916, 14103] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), vägkant, 2009 (DABS)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6803230, 1382322] ), skogsbäckzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ), örtrika partier längs bäcken, 1995 (DABS)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815116, 1375396] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ), blockig uttorkad lok, sparsam , 2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rånäs (artp.), (15D 4e , [6822984, 1370236] ), noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ), vägkanter planer i blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten, ,frekvens ej bedömd 1999 (GEn)
Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k.a (artp.), (12E 3e , [6669820, 1423360] ), lövbryn, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671443, 1411940] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägkant, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675268, 1409954] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696542, 1438819] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ), fäbodvall, hävdad, 2017 (IPt & SNy)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ), spårområde, 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ), ängsmark, blandskog, 2015 (IPt)
Nybyn V (artp.), (13E 1h , [6706001, 1437536] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.), (13E 1h , [6706246, 1435930] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Esaholen (13E 1i , [6709570, 1444925] ), vägkant, 2020 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, utkast, 2010 (IPt)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ), älvstrand, spridd , 2009 (LBr)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ), vägkant, 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710340, 1442835] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ), stig runt sjöns utlopp, 2020 (SNy)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ), vägkant, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ), ängsartad blandskog, älvstrand, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ), ängsmark nära älven, strand, 2016 (IPt)
JÄRNA

Sågbyn (artp.), (12E 6b , [6683234, 1407762] ), vägkant, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ), å med örtrik blandskog, 2008 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704752, 1408668] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 1996 (Håkan Lernefalk)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Marstrandsmyren N (artp.), (13E 1c , [6705108, 1413650] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Västra Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711544, 1411344] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712154, 1418390] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Grånäs (13E 2e , [6714160, 1420321] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714397, 1425694] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Flögforsen (13E 3c , [6716310, 1411280] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
Grönan (artp.), (13E 3f , [6718013, 1428796] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ), ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.), (13E 4c , [6724873, 1412375] ), talldominerad skog, bäck, 2010 (Bo Karlsson)
Dammviken S (artp.), (13E 4d , [6723060, 1418276] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset (artp.), (13E 4d , [6723926, 1416250] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlsbäcken 500 m SO Tvärkojan (13E 0a , [6700980, 1401900] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 2010 (HLe)
Nederholmen 200 m NV (13E 0b , [6704770, 1408130] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Nederholmen (artp.), (13E 1b , [6705130, 1407910] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Stuga 100 m N Nederholmen (13E 1b , [6705130, 1407910] ), ~refl~ ,fd slåttermark, 2010 (HLe)
Hunnflens toppstuga (artp.), (13E 2a , [6710834, 1402542] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Västerfall branddamm (artp.), (12D 7i , [6687722, 1392895] ), anläggning på land kring sommarstuga, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ), gammalt finnboställe med slåtterängar, 2019 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), strandskog, 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ), ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Malung, älvstranden (13D 6h , [67318, 13851] ), strandskog, 2015 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
V.Törnnästjärn (13D 8i , [67406, 13939] ), sjöstrand, 5 ex , 1996 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67462, 13788] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens t.allm. 2009 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Heden, älvbron (14D 0d , [6754029, 1369128] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13700] ), i och nedanför diabaspåverkad brant, enstaka , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ), älvstrand o brinkar, 1994 (JEd)
Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814365, 1354786] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [68482, 13334] ), åstrand på grus, 1989 (DABS)
1,5 km NO Gammelsätern, vid vät (15D 7c , [68375, 13646] ), öppen strand av vät, spidd , 2002 (RLu)
Särna SV om (artp.), (15D 8b , [6844024, 1358274] ), skräpmark, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Fjätnäset (15D 8c , [6841, 1364] ), örtrik strandnära skog, riklig , 1992 (DABS)
Gunnilnäset odlingsmark (artp.), (15D 8c , [6844494, 1361499] ), öppen odling potatisland m.m., noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Fjätälven , intill lv- bron (15D 8d , [6844, 1365] ), strand o örtrik skog, t.riklig , 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), bäcksänka och sjöstränder, 1989 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, enstaka , 1989 (ULn)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna VNV om (artp.), (15D 9b , [6846698, 1357446] ), älvstrandmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ), strandsnår och vägkant, sparsam , 1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [6852, 1349] ), stränder , vägslänt, 1989 (DABS)
Näverbäcken , 400 m från Kringelfjorden (16C 0j , [68526, 13489] ), rikare bäckdråg, 1989 (DABS)
Kringelfjordens utlopp (artp.), (16C 0j , [6853070, 1349750] ), älvstrand, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [6854, 1349] ), örtrik bäcksänka, 1989 (DABS)
Kringelfjordens Ö-sida ca 800 m N bron (16C 0j , [68549, 13493] ), strandsnår, 1994 (JEd)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.), (16C 1j , [6856030, 1348276] ), noterad , 2017 (Margareta Edqvist)
Särnaheden (16D 0a , [6850, 1350] ), vägkant, 1989 (DABS)
1,5 km NV Fiskvasselns utlopp i Fjätan (16D 2b , [68619, 13582] ), örtrik kärrkant, sparsamt , 1992 (LBr)
IDRE

Vegån vid Gammelsätern (16C 1h , [68580, 13393] ), åstrand, sparsamt , 1995 (DABS)
400 m Ö Smörtjärnen (16C 1h , [68590, 13383] ), örtrikt bäckdråg, några ex. , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ), ~refl~n med gungfly,bäckdråg,örtrik skog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ), rika örtsnår, t.riklig , 1995 (DABS)
"Älvrosfjordens öststrand vid ""Lushavet""" (16C 1j , [6856280, 1348140] ), kanten av liten lok, spridd , 2008 (LBr)
SO Tranuberget i Skäråsgrubben (16C 2f , [6863, 1326] ), örtrikt bäckdråg, med nypon! , 1988 (DABS)
Trysslingbäcken (16C 2h , [6863, 1338] ), örtrika bäckstränder, sparsamt , 1995 (DABS)
Idrebyn mot Västanå (16C 2h , [6864, 1337] ), vägkant, 1988 (DABS)
Storån Idre flygplats (artp.), (16C 2h , [6864897, 1336599] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), gräsmark och slänter vid kulturmark, rikligt och spridd , 1995 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (ca 710 m.s höjd!) (16C 3e , [68652, 13247] ), örtrik rasmark i sydväxtberg, rikl! , 1988 (DABS)
Guttan, S om Hangedan (artp.), (16C 3e , [6869558, 1324247] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Sörälven (artp.), (16C 3f , [6868279, 1325838] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, NO om Storsillret (artp.), (16C 3f , [6869025, 1326459] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 3f , [6869503, 1325717] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Sörälven nedom Hösthån,fl! (16C 3g , [6868, 1330] ), strandsnår, 1988 (DABS)
Idrebyn (16C 3h , [6865, 1337] ), örtrik ängsmark i vägkant, 1988 (DABS)
Guttan, S om Fisksillret (artp.), (16C 4e , [6871301, 1323781] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Frönsjöbrunnan, 750 m NO om Frönhån i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872380, 1322517] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
2 km S om Foskros (16C 5h , [6879, 1335] ), vägkant och strandsnår, t.riklig , 1990 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ), strand och vatten, spridd , 2020 (LBr)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 753 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897992, 1325924] ), liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog, 5 , 2016 (Magnus Bergström)
Lillfjäten N-ut (16D 5a , [6878, 1352] ), rik högörtsluttning, 1987 (DABS)
Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), rik ängsgranskog,strandsnår, flerstädes , 1987 (DABS)

Dalarnes Flora