Rosa glauca    Daggros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
FOLKÄRNA

Igeltjärna på banvallen N om byn (12G 2f , [6664, 1527] ), torr banvall, spridd , 1989 (TLj & LBr)
Nickarvet v.gamla sågdammen (12G 6f , [6680, 1526] ), lövsnår, enst, , 1989 (TLj & LBr)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Djörkhyttan (12G 6b , [66808, 15083] ), nära åstrand, 1 liten buske , 2005 (IPt)
Rensbo (12G 6c , [6681680, 1513770] ), vägslänt, 2 små buskar , 2008 (IPt)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ), klostergrund, 2017 (JJa)
Långshyttan, Tyllingbo (artp.), (13G 0c , [6704569, 1513118] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ), vägkant, 2013 (DABS)
Silvhytteå (artp.), (13G 1e , [6707528, 1520534] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ), gammalt utkast i skogsmark, 2011 (DABS)
SILVBERG

Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ), vägkant, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ), potatisland, intill, 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699626, 1476640] ), gamla stationsområdet, 2019 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697410, 1486480] ), vägkant mot blandskog, 2011 (DABS)
Lusberget (artp.), (13F 0f , [6704833, 1478700] ), noterad , 2018 (Ralf Lundmark)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Medväga (13F 2f , [6711912, 1479320] ), vägkant, 2020 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ), gräsmark mot skogskant, 1 stor buske , 2011 (SNy & IPt)
Bergebo skidstadion (artp.), (13F 2g , [6710293, 1481584] ), 1 plantor/tuvor , 2006 (Håkan Sandin)
Bergebo skidstadion (artp.), (13F 2g , [6710293, 1481584] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ), vägkant, 2020 (SNy)
VIKA

Vika kyrkby (13F 2i , [67108, 14943] ), torra vägkanter, små ex.fl. , 1988 (TLj & LBr)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
SUNDBORN

Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ), vägkant, 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Nära småbåtshamnen (13G 7b , [6736520, 1505780] ), ängsmark, enstaka , 2008 (JWk)
ENVIKEN

O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748610, 1497760] ), gammal ängsmark, 2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), ängsmark, flera ex. spridda , 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sörbo. S sågen vid vägen (12F 1h , [6658, 1489] ), 1981 (RNo)
Nor, på kullen mellan Missionshuset o Klövervägen (12F 2h , [6661, 1487] ), 1985 (RNo)
Norsbro, brobankens norra sida (12F 2h , [6661, 1487] ), 1981 (RNo)
Rv65. 300 m N vsk vid Shell (12F 2h , [66616, 14854] ), vägren, 1981 (RNo)
NORRBÄRKE

Hällsjön (12F 1c , [6658620, 1463020] ), bruksruin, 2 buskar , 2013 (IPt)
Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ), vägkant/dike mot åker, 2017 (IPt & SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ), 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Högberget Ludvika (12F 3d , [6668600, 1465480] ), brant sydvänd gräsmark, > 10 buskar , 2006 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
GRANGÄRDE

Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673774, 1441540] ), ängsmark., 1 , 2017 (Lars Asklund)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ), fäbodvall, 1 liten planta , 2015 (IPt & JJa)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 1 buske kvarstående , 2012 (IPt)
Kolsvaeden 5 m V, Säl (artp.), (13F 1b , [6708877, 1458296] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14622] ), vägslänt långt från bebyggelse, 1 buske (tyvärr överfylld vid vägbygge 2002) , 2000 (IPt)
Bodarna, öster om "Klingens" (13F 2c , [6713363, 1463658] ), bäckravinslänt, betesmark, 2 buskar , 2015 (IPt)
Bodarna, "Stensarängsravinen" (13F 2c , [6713560, 1463830] ), betesmark, 1 buske , 2009 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714180, 1462340] ), gammal ängs o betesmark, 1 buske , 2004 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ), ängsmark/tomtmark, 2017 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720450, 1460770] ), sjöstrand, 1 stor buske , 2003 (IPt)
ÅL

Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ), gammal tomtmark mot väg, flera buskar av olika ålder , 2007 (IPt)
BJURSÅS

Sågmyra, Prosgårdarna (13F 6e , [6734190, 1473950] ), skogsbryn, 1 stor buske , 2006 (IPt)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), gräsmark, 1998 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Björken (13E 8j , [67412, 14483] ), stenröse i hästhage, ett kraftigt buskage , 2008 (DABS)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), vägkant, 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726090, 1454770] ), ängsmark, strand av å, flera buskar , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731301, 1458595] ), vägkant, 2014 (IPt)
Björnberget, Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746030, 1460520] ), 2015 (Mathias Theander)
RÄTTVIK

Ärtled (13F 9e , [6748490, 1474210] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
Busstationen (artp.), (14F 0c , [6752250, 1462562] ), noterad , 2020 (Niklas Westermark)
Vikarbyn (14F 1b , [6755300, 1457052] ), vägkant, 1 liten planta , 2006 (IPt)
Stenbacksvägen vid "Jungfrun" (14F 1d , [67579, 14696] ), stenröse, en buske , 2017 (GHa)
Tammeråsen (14F 2a , [6762290, 1452510] ), skogsmark, gammal äng, ca 10 ex , 2006 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ), gräsmark, 2007 (DABS)
ORE

Furudals stn (14F 6c , [67839, 14639] ), trädgårdsutkast, enstaka , 2010 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 1 , 2020 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
MORA

Mora folkhögskola (artp.), (14E 3g , [6765163, 1431960] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Spjutmo kraftstation (artp.), (14E 5d , [6775063, 1419952] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Gopshus (artp.), (14E 5d , [6776939, 1415849] ), noterad , 2017 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Blybergs kraftstation, N (artp.), (14E 6c , [6782424, 1410621] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), vattendrag kärleksholmen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
FLODA

500 m SV Mönsten (13E 1i , [6705290, 1442871] ), vägkant, 1 liten buske , 2005 (IPt)
JÄRNA

Dalasågen virkesterminal (13E 2c , [6713340, 1412570] ), ~refl~ ,ruderatmark, 1 ex , 2002 (HLe)
ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), järnvägsspår, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
MALUNG

Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ), soptipp, 3 , 2012 (MNo)

Dalarnes Flora