Rosa dumalis    Nyponros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), hagar,vägkanter, t.allmän, (12 lokaler) , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), vägkant, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Strandmora, väg W707 (artp.), (12G 4h , [6674637, 1535587] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg, strand, 2019 (IPt)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ), vägkant i blandskog, 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ), ängsmark,kulturmark, 2016 (DABS)
Bensåsen (12G 8f , [66904, 15271] ), kanten av gammal ägoväg, 2 buskar , 1988 (TLj & LBr)
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ), vägkant, 1 buske (kalbladig) , 1989 (PDm)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ), gammal industrmark, 2019 (IPt & SNy)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66870, 15021] ), grusig kant av ny skogsväg,byggd -82, 1 buske , 1987 (EDn)
Västerby W760 AV4933 (artp.), (12G 7b , [6688662, 1505866] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norshyttan,Svensbodarne (12G 8b , [66924, 15067] ), på åsens topp, 1 buske , 1988 (TLj & LBr)
Norshyttan, dammens Ö-sida (12G 8b , [66932, 15066] ), strandskog, alsnår i f.d.betesmarker, 1 buske "corrifolius" , 1987 (TLj)
HUSBY

Bengtsbo, väg W764 (artp.), (12G 9b , [6697114, 1508752] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ), vägkant, stor buske , 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Arkhyttan (artp.), (13G 0a , [6700988, 1502824] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Udden mellan Ned.Klingen och Lissjön (13G 1a , [67065, 15049] ), betesmark, 5 buskar , 1989 (SJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707110, 1504690] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS)
Nyberget (DFl-49), (13G 1a , [67072, 15047] ), frodig lundvegetation/stigkant, 3 buskar , 1991 (SJa)
Mörtaberget (13G 1b , [67081, 15053] ), lklipphylla i sydberg, "> 8 ""buskar""" , 1991 (SJa)
SÄTER

Riksväg 70 vid korsning med vägen till Bispberg (12F 8j , [66911, 14985] ), vägkant/ sandig numera avverkad skogsmark, 1 ex , 1991 (SJa)
GUSTAFS

400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696520, 1487580] ), nästan uttorkad bäckravin, 2011 (DABS)
SILVBERG

V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.), (12F 7f , [6689501, 1475620] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Snickargården, Norbo Finnmark (12F 7g , [66859, 14807] ), gammal betesmark, 5 buskar , 1989 (SJa)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
VIKA

Granbo, väg W777 (artp.), (13F 1j , [6706992, 1497744] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ), beteshage, 2009 (HLe)
STORA KOPPARBERG

Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ), gammalt virkersupplag, 2011 (JJa & IPt)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ), vägkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Ramnäs (artp.), (13F 5j , [6729504, 1498241] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.), (13G 5c , [6726365, 1511632] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ), vägkant, 2015 (DABS)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ), vägslänter, flera stora buskar , 2012 (IPt)
N Långsälnan (artp.), (13G 7c , [6736130, 1512300] ), noterad , 2018 (Lena Berg)
Böle vägkorsning (artp.), (13G 8b , [6740041, 1506655] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740108, 1505655] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761406, 1514711] ), gammal ängsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642678, 1477314] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642869, 1477268] ), 2015 (Jesper Hansson)
SÖDERBÄRKE

NO Billsjö gård (11F 9i , [66475, 14909] ), i åkerkant nära gammalt utkast, en buske , 2000 (BFo)
NORRBÄRKE

Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Mårtes ovan gården (12F 6f , [6681, 1475] ), torr ängmark med klippor, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), äldre fritidshus i skogsmiljö, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRANGÄRDE

Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ), ~refl~ ,gammalt hyttområde, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Österdalarna

ÅL

Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ), gräsmark, 2010 (JJa)
BJURSÅS

Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Hagen (13F 7f , [67368, 14795] ), småklippor mot byväg, enst. , 1992 (JEd)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
Orrholens grustag (13F 7g , [6738590, 1482810] ), inäga, 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ), liten ängsmark, 2011 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743240, 1487110] ), igenväxande fäbodmark, 2000 (JJa)
LEKSAND

Atlasruta (13F 8c ), backar, hagmark, tämligen sällsynt , 1986 (MKp)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
RÄTTVIK

Amtjärn parkering (artp.), (14F 1c , [6758154, 1460854] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
BODA

Södra delen av Gulleråsen. ”Mar Eriks brevlåda”. (14F 4d , [67715, 14650] ), stenröse, med största sannolikhet en trädgårdsrymling, 1 ex , 2002 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 7h ), ,frekvens ej bedömd 1988 (JEd)
ÄLVDALEN

Åsens by (14D 9i , [6797050, 1393530] ), gräsmark längs vägen genom byn, 2010 (DABS)
Västerdalarna

FLODA

Fagerberget (12E 9j , [6696440, 1446610] ), fäbodvall, planterad och spridd ?? , 2011 (IPt)
MALUNG

Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)

Dalarnes Flora