Rosa canina    Stenros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), ruderatmark och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
HUSBY

Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ), igenväxt ö, 2017 (JJa)
SÄTER

Bispbergs klack (Sam: AND.& BIRG. 1932) * Lissklacken, även hybrider (MATTSSON 1934) * nedom Lissklacken (12G 8a , [66920, 15000] ), flera grupper i rasmark och på klipphyllor, väl fruktifierande, artrena exemplar, 1987- , 1990 (SNy&TLj, konf. U. Malmgren) [S])
STORA TUNA

Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2006 (GJn)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), grustag, 1 buske ,okuleringsunderlag , 2002 (IPt)
ÅL

Solarvet (13F 5e , [6728890, 1473500] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [6735700, 1440940] ), vägkant mot tomtmark, 2008 (DABS)
ORSA

Enån (artp.), (14E 5h , [6777709, 1436913] ), 1 , 2017 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora