Rosa canina    Stenros


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Bispbergs klack (Sam: AND.& BIRG. 1932) * Lissklacken, även hybrider (MATTSSON 1934) * nedom Lissklacken (12G 8a , [66920, 15000] ), flera grupper i rasmark och på klipphyllor, väl fruktifierande, artrena exemplar, 1987- , 1990 (SNy&TLj, konf. U. Malmgren) [S])
STORA TUNA

Hönsarvsberget (13F 2g , [671027, 148088] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2006 (GJn)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), grustag, 1 buske ,okuleringsunderlag , 2002 (IPt)
ÅL

Solarvet (13F 5e , [672889, 147350] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [673570, 144094] ), vägkant mot tomtmark, 2008 (DABS)

Dalarnes Flora