Rorippa x armoracioides    Vägfräne


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Ingels (14F 1d , [67589, 14690] ), tidvis översvämmad tomtmark, flera ex , 1986 (TLj)

Dalarnes Flora