Rorippa sylvestris    Strandfräne


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ), ogräs i handelsträdgård, 0,5 kvm , 1986 (PDm)
HUSBY

Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), strandkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ), bar jord i dvärgbarrväxtodling, ca 10 ex. , 1987 (TLj)
Grönbo (13F 3g , [6719190, 1481110] ), torrbacke, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Vägkanten V Lilla Glamsarvet (artp.), (13F 4h , [6721661, 1486118] ), vägkant, 10 , 2017 (Per Johansson)
Österdalarna

LEKSAND

Leksands Noret (13F 7b , [67353, 14553] ), ruderatplats f.d.handelsträdgård, litet best. , 1992 (MKp)
Leksand,vid Munthes 'Hildasholn' (13F 7b , [67354, 14551] ), schakthögar m.matjord, rikl. , 1988 (TLj)
RÄTTVIK

Knihsgatan vid f.d. Posten (14F 0c , [6752090, 1462820] ), jordremsa längs husgrund, enstaka , 2009 (GHa)
Rättvik, Kyrkdammen (artp.), (14F 0c , [6753123, 1461745] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
200 m Ö kalkverket (14F 0d , [67544, 14656] ), jordtipp, flerst. , 1986 (TLj)
Brändkvarn (14F 1a , [67588, 14520] ), naken jord i nygrävd kraftverkskanal, enstaka , 2013 (GHa)
Stenbacken ,1 km SO Ingels (14F 1d , [67580, 14699] ), blomrabatt, 1 ex , 1986 (TLj)
MORA

Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766650, 1436350] ), intill gödselhög, 2011 (SJo)
Västerdalarna

MALUNG

Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Spännargården, 400 m N om östra brofästet Malungsfors (13D 7f , [67374, 13770] ), blomrabatt, rikligt , 1987 (PEr)

Dalarnes Flora