Ribes uva-crispa    Krusbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), buskmark,snår, allmänt förvildad. (20 lokaler) , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ), blockrik lövskogsdunge, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), ruderatmark och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ), skogsbevuxen kulle med torr slänt, 2019 (JJa)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
GARPENBERG

800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ), kalkpåverkad torräng, enstaka , 1990 (JEd)
SV Vaktarbo (12G 7e , [66856, 15205] ), örtrik skog, enstaka , 1989 (JEd)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ), torr slänt ,ängsbacke, många buskar , 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Hovran, stranden Backa (artp.), (12G 6c , [6682480, 1511870] ), noterad , 2018 (Anders Lindholm)
HUSBY

Kloster (artp.), (12G 8d , [6694900, 1519788] ), ruinområde utmed ån, 2014 (Ralf Lundmark)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6695, 1501] ), lövdom.fd hagmark, enstaka , 1989 (JEd & LBr)
Nyberget, Limberget (13G 1a , [67071, 15047] ), kalkbergklippor, enst.m , 1987 (TLj)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ), kanter längs skogsvägen, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ), vägkant, 2019 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ), lövskogen, 2015 (SNy)
VIKA

Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67061, 14920] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Strand mot Granbo på åsen (13F 1j , [67069, 14975] ), lv.dike på åsen, enst. , 1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721886, 1498618] ), 2011 (Margareta Edqvist)
ASPEBODA

Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.), (13F 4h , [6722020, 1485746] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Vallavägen, Falun (artp.), (13F 4i , [6720047, 1492273] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
SVÄRDSJÖ

Åkers långfäbodar (artp.), (13G 5c , [6726521, 1511639] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda N-ut (13G 6a , [67340, 15030] ), fd.betesmark, 1992 (JEd)
Gårdvik (artp.), (13G 6a , [6734249, 1501471] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ), hyttområde med ruineroch slagghögar,igenväxande, 2 buskar , 2001 (BFo)
Finntorpet (11F 9i , [66480, 14931] ), ladugårdsruin, en självsådd , 2001 (BFo)
Västerbyhytta,nedre hyttplatsen (12F 1h , [66585, 14875] ), slaggvarp, 1982 (RNo)
Västerby,G:la landsv. dike 500 m SV Söderbärk.gården (12F 2h , [66618, 14857] ), 1981 (RNo)
Mobacken, längst ner i backen (12F 2i , [66605, 14908] ), 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ), glänta i gammal granskog på varphögar av kalksten, enstaka , 1988 (HWk)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ), gammalt hyttområde, 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), äldre fritidshus i skogsmiljö, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRANGÄRDE

N och Ö. om Lövtjärn (12E 1h , [66587, 14382] ), granbeväxta fd lindor , odl.rest, 1990 (GEn)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

By (13F 2b , [67129, 14590] ), skogskant mot åker, 1 buske , 2002 (IPt)
Hovänge, gamla färjeläget (13F 2b , [6713175, 1459085] ), 2017 (IPt)
400 m SO om Björkagården (13F 2c , [6712910, 1461910] ), grustagsslänt, 2 buskar , 2009 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67133, 14647] ), slänt nära älven, 1 buske , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713820, 1463730] ), släntkrön ravin mot åker, 5 ex. , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67141, 14625] ), brant älvslänt, spridda ex. , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714181, 1463182] ), älvravinslänt mot åkerväg ,, 1 buske , 2008 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719595, 1459322] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ), älvslänt, 1991 (JEd)
Mjälgen vid V-dalälven, V om bron (13F 3c , [67151, 14625] ), S-vänd älvsllänt, 1991 (JEd)
Djurås ,Nedre gårdarna (13F 3c , [6716482, 1462657] ), ravinslänt, 2011 (IPt)
100 m NV Nedre gårdarna (13F 3c , [6716600, 1462570] ), ravin, 1996 (JMa)
N o Djurås. (13F 3c , [67169, 14627] ), ravin, enst. , 1993 (ÖSp)
Sifferbo (13F 3d , [6716119, 1467806] ), vägkant, 2014 (IPt)
Nedom Gråda kraftverk (13F 4b , [67209, 14569] ), nära älven, enst. , 1988 (IPt)
Moje, Larssveden (13F 4c , [6721600, 1461050] ), gammal vall, 1 buske , 2013 (IPt)
500 m SSV Långsjön (13F 4c , [6723899, 1460180] ), skogskant mot grustäkt, stig, 1 buske , 2012 (IPt)
ÅL

Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
BJURSÅS

Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ), vägkant, 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ), skogsväg, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739611, 1451203] ), efter gammal byväg, brunröda bär, troligen sådda av fåglar, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Skorsberget (13F 5b , [67290, 14585] ), sydbergsbrant v.ett rävgryt?, 1 ex. , 1987 (TLj)
Tibbleberget (13F 6b , [6734, 1457] ), klippavsatser nedåt byn, enst. , 1987 (TLj)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Mon (13F 7b , [6738748, 1456793] ), åker - ängsmark, 2019 (IPt)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ), åkerväg, 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ), sandkulle, vägkanter, några enstaka små buskar ,frekvens m.allm. , 1986 (MKp)
RÄTTVIK

Sjurberg - kyrkan (14F 0c , [6753, 1460] ), banvallen, flerst. , 1985 (TLj)
Vikarbyn,kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ), torrängar i stenrösen, flera stora buskar , 1987 (TLj)
So om Glistjärna (artp.), (14F 1c , [6757206, 1461759] ), torr kalkgräsmark, noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67577, 14689] ), grusås mitt i odlingslandskap, enstaka (långhåriga söta bär) , 2011 (GHa)
BODA

Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ), nära f.d.gårdsplan, några buskar , 1999 (GHa)
Väster om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ), före detta gårdsplats, några buskar , 2002 (GHa)
ORE

Törns (15F 2d , [68101, 14689] ), övergiven bosättning, en buske , 2016 (GHa)
ORSA

Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), 2:a vegetationsperioden på stenig, jordig fläck bruten ur barr- och gräsmatta, noterad , 2019 (Claes Möre)
Kallholen ovan kalkbrottet mot S (14E 6i , [67838, 14412] ), igenväx.gräsmark-ev.kvarstående. i. fd.trädgård, 1 buske , 1987 (JEd)
Kallmora N om kapellet (14E 6i , [67849, 14443] ), stenröse v.åkerväg, 1 ex! , 1987 (JEd)
Björken v.lv. (14E 7i , [67854, 14421] ), torr vägkant, 1 ex! , 1987 (JEd)
Skattungbyn (14E 7j , [67863, 14480] ), på odl.röse, 1 ex! , 1987 (JEd)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ), kalkpåv.bäckravin, 1 ex , 1989 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), vägkant, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
ÄPPELBO

Äppelbo (13E 1a , [67094, 14011] ), övergiven boplats, 1995 (IJo)
MALUNG

Busken (artp.), (12D 7i , [6688045, 1393621] ), skogsmark skogsmark kring gård, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora