Ribes spicatum    Skogsvinbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Folkarbo (artp.), (12G 3e , [6665039, 1522829] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), vägkant, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [667721, 151721] ), vägbank i skogsdunge, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ), bergbrant, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [667707, 150684] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [669495, 151952] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, 2014 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [670145, 152247] ), fuktig skogsmark, 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706284, 1512737] ), igenväxande mark mot å, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [670669, 150564] ), vägkant, 2011 (DABS)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [669672, 148824] ), skogsmark nära grustäkt, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701508, 1493428] ), ängsmark/gammal bruksväg, 2014 (DABS)
SILVBERG

Långalens NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683673, 1485715] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Tunkarlsbodarna (12F 8e , [669180, 147480] ), skogbeväxt fäbodmark, 2011 (JOs)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant,ängsmark, 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [670111, 147261] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [670741, 148843] ), gräsbevuxen skogskulle, 2013 (DABS)
VIKA

Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67061, 14920] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [671997, 151170] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ), vägkantveron, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Finnsveden (13F 5g , [672778, 148023] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [672820, 148893] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [673006, 148227] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [673042, 148445] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [673166, 149108] ), gräsbevuxen skogsmark, 2012 (JJa & IPt)
Uvnäs (13F 6i , [673205, 149057] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Grånäs, skog längs stig (artp.), (13F 5j , [6726640, 1499100] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [672454, 150784] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ), vägkant gränsande mot tomtmark, 2017 (JJa & SJa)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.), (13G 5b , [6729230, 1508156] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Gårdvik (artp.), (13G 6a , [6734249, 1501471] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.), (13G 6c , [6730152, 1512143] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.), (13G 7a , [6735981, 1503509] ), 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Österbyn (13G 7b , [673814, 150729] ), skogsmark nära hjortronmossen, 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ), ängsvägkant, 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [673572, 151508] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Vinnarån (artp.), (13G 8b , [6744552, 1508669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (13G 8c , [674014, 151309] ), vägkant längs grusväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärn (13G 9c , [674614, 151322] ), vägkant, 2013 (DABS)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [674415, 149454] ), ängsväg, 2017 (JJa)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Övertänger (13F 9j , [674956, 149737] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6671290, 1471243] ), sluttande kalkmarksgranskog, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden (12F 4e , [667131, 147182] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [667322, 147909] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
GRANGÄRDE

Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Sälsängarna (13F 1b , [67093, 14577] ), igenväxt ängsmark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706155, 1465522] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
By (13F 2b , [67129, 14590] ), ravin nära älven, spridd i älvslänter genom hela rutan , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ), lövskog, rikligt , 2016 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 2008 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ), ängsmark i blandskog, 2016 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [672430, 146103] ), ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726350, 1459339] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [672694, 146832] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [672895, 147369] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Floån (13F 6f , [673211, 147744] ), vägkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [673276, 147796] ), grusplan, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), lövbevuxen strandkant, 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [673358, 147802] ), igenväxande fäbodmark, 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [673422, 148135] ), gräsmark vid strandkant, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [673920, 147195] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [673671, 147552] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [673549, 148095] ), fuktig betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [673620, 148269] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [673776, 148042] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [673896, 148300] ), fuktig ravin, 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [673713, 148877] ), gräsmark kring gammal bosättning, 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [673954, 148594] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [673677, 149094] ), dikeskant längs skogsväg, 2010 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [674448, 147688] ), vägkant, 2009 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740400, 1483000] ), ~refl~ ,gammal igenväxande linda, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [674120, 148035] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [674323, 148711] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [671962, 145407] ), vägkant, 2015 (IPt & JJa)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ), ängsväg genom blandskog, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [673190, 146318] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [673420, 146879] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [673683, 146736] ), fuktig skogsmark, 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [673927, 147060] ), vägkant, 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [673981, 147394] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ), blandskog/ängsmark, 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [674330, 146938] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [674222, 147577] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [674629, 145742] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Väster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [674554, 146892] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [674590, 147066] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [674839, 147420] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), blandskog, en buske , 2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [675088, 147257] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Österängsån (14F 1d , [67554, 14665] ), gamla slogar, enstaka , 2011 (GHa)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ), gles barrskog, en buske , 2016 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [677068, 148745] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

500 m NO om Värmdalen (14F 2d , [676059, 146917] ), sluttning runt periodvis torrlagd åsgropstjärn, enstaka , 2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67628, 14680] ), snårig blandskog, enstaka , 2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ), f.d. ängsmark, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Slogssveden",lokalen sträcker sig upp till vägskälet in mot Gissler Anders husen. 500 m Ö Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ), ~refl~ ,igenvuxen slog i stark östlutning.I övre ändan av sluttningen ett litet övergivet kalkbrott, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ), ~refl~ ,dunge med sumpskog, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [677413, 148505] ), fäbodvall, 2007 (DABS)
ORE

Sörboda (14F 5d , [67770, 14698] ), odlingsröse, enstaka , 2013 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67769, 14701] ), ~refl~ ,odlingsröse, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ), strandsnår, enstaka , 2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [682226, 146590] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Fredshammar, Herrgården/Oreälven (artp.), (14E 7i , [6786756, 1444369] ), markslag örtrik älvstrand., 2015 (Owe Andersson, Maud Andersson)
Kväkköl (14F 8a , [679231, 145361] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [675365, 143549] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675798, 143563] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), skogsbryn och mullrik skuggig skogsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763264, 1448998] ), slänt mot å, 2011 (IPt)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ), skogsbilvägkanter, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & RNy)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770906, 1425641] ), 2014 (Ralf Lundmark)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ), vägslänt, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ), fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand, 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ), vägkant, 2009 (DABS)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

FLODA

Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [669642, 144654] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [671488, 143311] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ), gräsplan, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706503, 1426725] ), 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [669274, 140795] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ), fd äng/tomt, 2008 (HLe)
Bäck från Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6699198, 1410390] ), bäck granskog, 1989 (HLe)
Stardasforsen N sidan älven (13E 0c , [6704031, 1412814] ), ~refl~ ,fd slåttermark, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [670788, 141321] ), ~refl~ ,bäck i sumpskog, 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [671135, 141404] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 2001 (HLe)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ), ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [671686, 141171] ), ~refl~ ,blandskog, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ), ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Bergheden 300 m O (13E 1b , [670658, 140545] ), ~refl~ ,fd vall, 2011 (HLe)
MALUNG

Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ), ~refl~ ,vägkant och myrteg, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Kvissedforsen (13D 2i , [671022, 139414] ), ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 5h , [672977, 138517] ), skogsmark, 1 ex , 2007 (AOl)
LIMA

Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
TRANSTRAND

Transtrand (artp.), (14D 5d , [6777450, 1365750] ), vägslänt, grusplan, 2008 (Håkan Gustafsson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girån (15C 3h , [6819, 1336] ), 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [681951, 133623] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [683733, 133861] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ), ~refl~ ,bäck med damm, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Nära norra vägen ovan Gammalsätern (15D 7c , [68375, 13646] ), örtrik granskog, spidd i områdets rikstråk , 2002 (RLu)
1,7 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68360, 13663] ), örtrik granskog, invid vät, spidd , 2002 (RLu)
1,7 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68362, 13664] ), örtrik granskog, invid vät, spidd , 2002 (RLu)
1,7 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68362, 13666] ), örtrik granskog, invid guckusko, spidd , 2002 (RLu)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68368, 13662] ), örtrik granskog, spidd , 2002 (RLu)
Fjätnäset (15D 8c , [6841, 1364] ), strandsnår, t.rikligt ,flerst , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [684187, 136484] ), sumpskog vid nedre fallets östsida, spridd , 2003 (LBr)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Krypan 1 km NV Rörmyran (15D 8d , [68418, 13662] ), bäckkant i granskog, sparsamt , 1992 (LBr)
Hornbergets NO-sluttning ,nära Kimbäcken (15D 8d , [6842, 1369] ), örtrik granskog, sparsamt , 1992 (DABS)
Fjätälven , intill lv- bron (15D 8d , [6844, 1365] ), frodiga lövsnår, 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Långmyrbäcken (16D 1d , [6856, 1369] ), bäckdäld med gran, 1992 (RLu)
Fjätälven , 1 km SO Bumlingtjärnarna (16D 2b , [68629, 13580] ), örtrik granskog kring bäck, enstaka , 1992 (LBr)
Bäck O om Dammbäcken (16D 2d , [6862, 1366] ), granmor längs bäck, enstaka , 1992 (LBr)
Fröbergets V-sluttning (16D 3b , [6869, 1358] ), bäckdråg i granskog, sparsamt , 1992 (DABS)
Göransbäcken nära Fröbergsvallen (16D 3c , [6866, 1361] ), bäckstränder, sparsamt , 1992 (DABS)
IDRE

Byggningaån (16C 0h , [685378, 133987] ), å vid bäverdämme, riklig , 2009 (LBr)
Byggningaån (16C 0i , [685432, 134071] ), å i sumpskpg, riklig , 2009 (LBr)
Byggningen nedstöms N.Byggningen samt biflöden (16C 1i , [6855, 1343] ), frodig strandveg. längs bäck - å, rikligt på flera lokaler , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Smalbäcken (16C 5g , [68764, 13321] ), nära vattenfallet, sparsamt , 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Lillfjäten N-ut (16D 5a , [6878, 1352] ), rik högört-sluttning (inhemsk), enstaka , 1987 (DABS)
Strömmen mot NV (16D 5a , [6879, 1351] ), rik högörtgranskog (inhemsk), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna båda sidor om vägen (16D 6a , [6883, 1351] ), rik skogsmark, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora