Ribes spicatum    Skogsvinbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Folkarbo (artp.), (12G 3e , [6665039, 1522829] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), vägkant, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ), vägbank i skogsdunge, 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ), bergbrant, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ), fuktig skogsmark, 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706284, 1512737] ), igenväxande mark mot å, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), ängsblandskog rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ), vägkant, 2011 (DABS)
SÄTER

Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), vägkant i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696720, 1488240] ), skogsmark nära grustäkt, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Trutorna (12F 9i , [6699865, 1491765] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701508, 1493428] ), ängsmark/gammal bruksväg, 2014 (DABS)
SILVBERG

Långalens NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683673, 1485715] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ), skogbeväxt fäbodmark, 2011 (JOs)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant,ängsmark, 2013 (IPt)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ), gräsbevuxen skogskulle, 2013 (DABS)
VIKA

Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67061, 14920] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ), vägkant, blandskog, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ), vägkantveron, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Morbygden, bäckdråg N landsvägen (artp.), (13F 3g , [6719951, 1484436] ), skogsmark i skogsbrynet mot vallen väster om bäcken, noterad , 2018 (Per Johansson)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ), gräsbevuxen skogsmark, 2012 (JJa & IPt)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Grånäs, skog längs stig (artp.), (13F 5j , [6726640, 1499100] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Klockartäckten (artp.), (13F 5j , [6729380, 1498370] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ), vägkaner, 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ), bäckravin, 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ), vägkant gränsande mot tomtmark, 2017 (JJa & SJa)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Aldersvad fäbod (artp.), (13G 5b , [6729230, 1508156] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Gårdvik (artp.), (13G 6a , [6734249, 1501471] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.), (13G 6c , [6730152, 1512143] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.), (13G 7a , [6735981, 1503509] ), 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Österbyn (13G 7b , [6738140, 1507290] ), skogsmark nära hjortronmossen, 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515706] ), ängsvägkant, 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Vinnarån (artp.), (13G 8b , [6744552, 1508669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ), vägkant längs grusväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746140, 1513220] ), vägkant, 2013 (DABS)
Svartnäs skidstadion (artp.), (14G 0d , [6754903, 1518052] ), litet skogsområde i anslutning till gård, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ), ängsväg, 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ), ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6671290, 1471243] ), sluttande kalkmarksgranskog, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
GRANGÄRDE

Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.), (12F 6a , [6681976, 1452826] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ), ängsmark,vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Sälsängarna (13F 1b , [67093, 14577] ), igenväxt ängsmark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706155, 1465522] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
By (13F 2b , [67129, 14590] ), ravin nära älven, spridd i älvslänter genom hela rutan , 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
Västerfors N flottbro (artp.), (13F 3b , [6719780, 1457070] ), älvsluttningar, noterad , 2019 (Joachim Falck)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ), lövskog, rikligt , 2016 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 2008 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ), ängsmark i blandskog, 2016 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ), ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726350, 1459339] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ), lövskog, 2020 (IPt & SNy)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6726940, 1468320] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730904, 1467406] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ), vägkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), grusplan, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), lövbevuxen strandkant, 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ), igenväxande fäbodmark, 2008 (JJa)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), gräsmark vid strandkant, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), fuktig betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738960, 1483000] ), fuktig ravin, 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ), gräsmark kring gammal bosättning, 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ), dikeskant längs skogsväg, 2010 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ), vägkant, 2009 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740400, 1483000] ), ~refl~ ,gammal igenväxande linda, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ), vägkant mot blandskog, 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ), levande fäbod fuktig bäckdälja, 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), vägkant, 2015 (IPt & JJa)
Styrsjöbo badplats (13F 6a , [6731307, 1454126] ), strandkant, 2020 (Kicki Marcus)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ), ängsväg genom blandskog, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731900, 1463180] ), vägkant, 2014 (JJa)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732705, 1464450] ), skogsbilväg / blandskog, 2020 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Krökbacken - Vargnäs (13F 7b , [6738122, 1457568] ), vägkant mot skog och åker, 2019 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ), fuktig skogsmark, 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ), vägkant, 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ), blandskog/ängsmark, 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), blandskog, en buske , 2016 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Österängsån (14F 1d , [67554, 14665] ), gamla slogar, enstaka , 2011 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ), övergiven odling, enstaka , 2018 (GHa)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67615, 14647] ), gles barrskog, en buske , 2016 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

500 m NO om Värmdalen (14F 2d , [6760590, 1469170] ), sluttning runt periodvis torrlagd åsgropstjärn, enstaka , 2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67628, 14680] ), snårig blandskog, enstaka , 2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ), f.d. ängsmark, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Slogssveden",lokalen sträcker sig upp till vägskälet in mot Gissler Anders husen. 500 m Ö Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ), ~refl~ ,igenvuxen slog i stark östlutning.I övre ändan av sluttningen ett litet övergivet kalkbrott, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ), ~refl~ ,dunge med sumpskog, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ), fäbodvall, 2007 (DABS)
ORE

Sörboda (14F 5d , [67770, 14698] ), odlingsröse, enstaka , 2013 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67769, 14701] ), ~refl~ ,odlingsröse, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67978, 14627] ), strandsnår, enstaka , 2015 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), 10 m2 markstörning m blottad sten o jordu, noterad , 2019 (Claes Möre)
Övre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6777095, 1438243] ), utmed stigar i barrskog och över sly-hyggen, noterad , 2019 (Claes Möre)
Fredshammar, Herrgården/Oreälven (artp.), (14E 7i , [6786756, 1444369] ), markslag örtrik älvstrand., 2015 (Owe Andersson, Maud Andersson)
Kväkköl (14F 8a , [6792310, 1453610] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), skogsbryn och mullrik skuggig skogsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763264, 1448998] ), slänt mot å, 2011 (IPt)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ), barrskog mot ån, spridd , 2018 (LBr)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ), skogsbilvägkanter, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770906, 1425641] ), 2014 (Ralf Lundmark)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746938, 1408702] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ), vägslänt, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ), fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand, 2010 (DABS)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ), vägkant, 2009 (DABS)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Norra Burhöjden (artp.), (12E 1e , [6659901, 1423073] ), noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Leif Runeson)
Älghöjdens sydsluttning (artp.), (12E 2f , [6660866, 1427467] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Villbäck N (artp.), (12E 2g , [6661492, 1432292] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjöhöjden (artp.), (12E 3d , [6668388, 1419140] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670214, 1420429] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696420, 1446540] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ), bruksväg mot betesmark, 2020 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714880, 1433110] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704308, 1432227] ), gräsplan, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706503, 1426725] ), 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692740, 1407950] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ), fd äng/tomt, 2008 (HLe)
Bäck från Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6699198, 1410390] ), bäck granskog, 1989 (HLe)
Stardasforsen N sidan älven (13E 0c , [6704031, 1412814] ), ~refl~ ,fd slåttermark, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Marstrandsmyren N (artp.), (13E 1c , [6705108, 1413650] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,bäck i sumpskog, 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 2001 (HLe)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ), ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ), ~refl~ ,blandskog, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ), ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Stormorbäckem (artp.), (13E 4d , [6721615, 1415477] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Dalstugan V (artp.), (13E 5c , [6727104, 1412582] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Göran (artp.), (13E 5d , [6728054, 1419126] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Göran (artp.), (13E 5d , [6728054, 1419126] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Bergheden 300 m O (13E 1b , [6706580, 1405450] ), ~refl~ ,fd vall, 2011 (HLe)
MALUNG

Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ), ~refl~ ,vägkant och myrteg, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ), ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67284, 13788] ), fäbod, 2020 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 5h , [6729770, 1385170] ), skogsmark, 1 ex , 2007 (AOl)
LIMA

Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
TRANSTRAND

Transtrand (artp.), (14D 5d , [6777450, 1365750] ), vägslänt, grusplan, 2008 (Håkan Gustafsson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girån (15C 3h , [6819, 1336] ), 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ), ~refl~ ,bäck med damm, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Nära norra vägen ovan Gammalsätern (15D 7c , [68375, 13646] ), örtrik granskog, spidd i områdets rikstråk , 2002 (RLu)
1,7 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68360, 13663] ), örtrik granskog, invid vät, spidd , 2002 (RLu)
1,7 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68362, 13664] ), örtrik granskog, invid vät, spidd , 2002 (RLu)
1,7 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68362, 13666] ), örtrik granskog, invid guckusko, spidd , 2002 (RLu)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68368, 13662] ), örtrik granskog, spidd , 2002 (RLu)
Fjätnäset (15D 8c , [6841, 1364] ), strandsnår, t.rikligt ,flerst , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6841870, 1364840] ), sumpskog vid nedre fallets östsida, spridd , 2003 (LBr)
Gunnilnäset, Särna (artp.), (15D 8c , [6844713, 1361073] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Krypan 1 km NV Rörmyran (15D 8d , [68418, 13662] ), bäckkant i granskog, sparsamt , 1992 (LBr)
Hornbergets NO-sluttning ,nära Kimbäcken (15D 8d , [6842, 1369] ), örtrik granskog, sparsamt , 1992 (DABS)
Fjätälven , intill lv- bron (15D 8d , [6844, 1365] ), frodiga lövsnår, 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Långmyrbäcken (16D 1d , [6856, 1369] ), bäckdäld med gran, 1992 (RLu)
Fjätälven , 1 km SO Bumlingtjärnarna (16D 2b , [68629, 13580] ), örtrik granskog kring bäck, enstaka , 1992 (LBr)
Bäck O om Dammbäcken (16D 2d , [6862, 1366] ), granmor längs bäck, enstaka , 1992 (LBr)
Fröbergets V-sluttning (16D 3b , [6869, 1358] ), bäckdråg i granskog, sparsamt , 1992 (DABS)
Göransbäcken nära Fröbergsvallen (16D 3c , [6866, 1361] ), bäckstränder, sparsamt , 1992 (DABS)
IDRE

Byggningaån (16C 0h , [6853780, 1339870] ), å vid bäverdämme, riklig , 2009 (LBr)
Byggningaån (16C 0i , [6854320, 1340710] ), å i sumpskpg, riklig , 2009 (LBr)
Byggningen nedstöms N.Byggningen samt biflöden (16C 1i , [6855, 1343] ), frodig strandveg. längs bäck - å, rikligt på flera lokaler , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Smalbäcken (16C 5g , [68764, 13321] ), nära vattenfallet, sparsamt , 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ), öppen fd ängsmark, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897911, 1327905] ), fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Lillfjäten N-ut (16D 5a , [6878, 1352] ), rik högört-sluttning (inhemsk), enstaka , 1987 (DABS)
Strömmen mot NV (16D 5a , [6879, 1351] ), rik högörtgranskog (inhemsk), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna båda sidor om vägen (16D 6a , [6883, 1351] ), rik skogsmark, sparsamt , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Häggbergvallen åt NNV (16D 6b , [6883424, 1358876] ), örtrik granskog, några buskar , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora