Ribes nigrum    Svarta vinbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), lundar,strandskogar, allmant förvildad, (19 lokaler) , 1987 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ), vägkant, äng/skogsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Pålsbenning (artp.), (12G 6d , [6681844, 1518721] ), örtrika bäckdråg /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
HEDEMORA

Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ), gammal industrmark, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704660, 1513342] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
STORA SKEDVI

Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), vägkant, 2018 (SJa & JMa)
Vålängarna/Ljusterån (12F 8j , [66929, 14968] ), åstrand i ravin, ~10 ex , 1989 (SJa)
GUSTAFS

400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696520, 1487580] ), nästan uttorkad bäckravin, rikligt , 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
STORA TUNA

Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ), myren, 2019 (SNy)
Lusmyran (artp.), (13F 1f , [6705787, 1479218] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705864, 1478966] ), noterad , 2018 (Ralf Lundmark)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ), igenväxande sopmassor, 1 gml buske , 1987 (TLj)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Trostviken (artp.), (13F 1h , [6707810, 1488890] ), strandskog /, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
VIKA

Stämhöjdens NR, ViKa (artp.), (13F 4j , [6721880, 1498600] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721886, 1498618] ), 2011 (Margareta Edqvist)
Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721887, 1498608] ), 2013 (Bengt Westman)
Stämshöjden (artp.), (13F 4j , [6721887, 1498611] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Stämshöjdens nr (artp.), (13F 4j , [6721898, 1498561] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Stämshöjdens nr (artp.), (13F 4j , [6721898, 1498561] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Rottneby (artp.), (13F 3j , [6719455, 1495167] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Ingarvsdammen (artp.), (13F 4h , [6720450, 1488950] ), frisk gräsmark, 1 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Lekplatsen Håbergs hage (artp.), (13F 4h , [6720617, 1487471] ), 1 , 2016 (Per Johansson)
Grycksbo (13F 5g , [6729220, 1482430] ), upplag i sankmark, 2011 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721814, 1498774] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Backa, skogsbryn i NV (artp.), (13F 4j , [6722768, 1498497] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
SVÄRDSJÖ

Ön,Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506860] ), strandskog, lite här & där , 2008 (JWk)
Bölsveden (artp.), (13G 8b , [6740450, 1505585] ), väg ,med angränsande biotoper, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla björnmossen vägskälet (artp.), (13G 9e , [6748927, 1520216] ), vägkant, skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad)
ENVIKEN

Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [6748600, 1497850] ), gammal ängsmark, 1 buske långt från bebyggelse , 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650736, 1493974] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Korsheden (artp.), (12F 2h , [6664487, 1487819] ), ravin / kalkbarrskog, 2001 ((sks), Thomas Husing)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Furbo hyttplats (12F 4f , [6673, 1479] ), hyttplats, 1983 (RNo)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Gonäsån (artp.), (12F 3c , [6668995, 1460456] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, 2004 (HWk)
Norrvik,Fängerhällarna (12F 5c , [66776, 14606] ), självsådd i grönsaksland, 1 ex. , 1988 (TLj)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ), åkerkant mot ravin, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Täppan (12F 6a , [66831, 14528] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ), gammalt kalkbrott, flera buskar i botten av brottet , 2013 (IPt)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ), fuktig skogsmark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
By (DF), (13F 2b , [67129, 14591] ), slänt nära älven, 2 buskar , 2002 (IPt)
N om Björka (13F 2b , [67134, 14599] ), ravin, enst. , 1993 (ÖSp)
V om Arvslindan (13F 2c , [67132, 14645] ), ravin, enst , 1993 (ÖSp)
Dalälven vid Arvslindan (13F 2c , [67133, 14647] ), ~refl~ ,vägkant.älvslänt,strand, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Sälbäckens Ravinområde (artp.), (13F 2d , [6713304, 1466088] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
V Sälbäcken (13F 2d , [67135, 14658] ), ravin, enst. , 1993 (ÖSp)
S om Djurmo (13F 2d , [67145, 14663] ), lövskog f.d.odlingsmark, enst. , 1993 (ÖSp)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [6715570, 1463340] ), ravin, 1996 (JMa)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ), vägren, 1996 (JMa)
N o Djurås. (13F 3c , [67168, 14627] ), ravin, enst. , 1993 (ÖSp)
Norr Djurås 800 M (artp.), (13F 3c , [6716806, 1462681] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Grådnäs (artp.), (13F 3c , [6717903, 1461139] ), sekundär lövnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Gräv (13F 4b , [6721323, 1458613] ), sänka i åker, flera buskar , 2013 (IPt)
BJURSÅS

Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ), ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Inloppet till dammen i Vrebro (13F 6e , [67325, 14728] ), fuktig mark med högt gräs, 1996 (MBe)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736680, 1481600] ), inloppet, 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
SILJANSNÄS

Kallbäcken (artp.), (13E 7j , [6735929, 1449087] ), 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Skallskog (13E 6i , [6730126, 1444045] ), kulturmark, 2019 (SNy)
600 m So Sandåkern (artp.), (13F 6b , [6733208, 1457983] ), brink / ravin, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ), lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Noret v.älven (13F 7b , [67350, 14555] ), älvbrink,i alsnår, många buskar , 1987 (TLj)
700 m v Plintsberget (artp.), (13F 8b , [6743772, 1457130] ), sekundär lövnaturskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
S Bergsäng (13F 8c , [67434, 14608] ), fuktig skogsmark, 1 buske , 1986 (MKp)
Laknäs (13F 9b , [67471, 14559] ), fuktig ängsmark, 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Övre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1469] ), odlingsrösen,lövbryn o efter brukningsvägar, flerst. , 1986 (TLj)
Östra Born, badplatsen (14F 2e , [67603, 14717] ), betesmark, enstaka , 2012 (GHa)
BODA

1 km SO Ovanmyra, eft. vägen mot Backarna (14F 2d , [67638, 14690] ), lövlund-rösen, flera buskar , 1985 (TLj)
Småkärrbäcken (14F 3c , [6766280, 1464530] ), ~refl~ ,tippat trädgårdsavfall, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
1km V Hålldammen (14F 3d , [67655, 14654] ), alkärr/bäckdäld, enstaka , 1986 (TLj)
Väster om Änderåsen (14F 3d , [67697, 14666] ), ~refl~ ,inägor, delvis övergivna, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Väster om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ), före detta gårsplats, några buskar , 2002 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67717, 14659] ), f.d.linda nära gårdsplats, några buskar , 1998 (GHa)
200 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14655] ), dike i f.d.änge, några buskar , 2000 (GHa)
200 m NO Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14659] ), f.d.ladvall, några buskar , 2000 (GHa)
Gulleråsen, Kärrbacken (14F 4d , [6771890, 1465580] ), kalhygge, en buske , 2014 (GHa)
"Sammilsdammen", mitt i byn (14F 4d , [67729, 14663] ), ~refl~ ,liten damm, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ), botten av uttorkad damm,bland lövsly, några buskar , 1999 (GHa)
Klubbusheden S delen (artp.), (14F 4d , [6773454, 1467275] ), tallhed, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gulleråsen, ån norr om sågplatsen/reningsverket (14F 4d , [67736, 14668] ), stenröse i före detta änge, några buskar , 2001 (GHa)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [6778490, 1463410] ), fuktig dunge, enstaka , 2011 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ), vid f.d. båthus, ett par buskar , 2013 (GHa)
Gosängsudden (artp.), (14F 6c , [6780799, 1464439] ), dike, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal vid Biblioteket (14F 6c , [6783780, 1464450] ), slänt mellan parkeringsplats och sankmark, ett par buskar , 2011 (GHa)
Porsmyren (14F 7d , [67855, 14691] ), jordövertäckt f.d. tipp, ett tiotal buskar , 2010 (GHa)
ORSA

Trunna, arbetsområde (artp.), (14E 5h , [6778153, 1436247] ), noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Stackmora (artp.), (14E 5h , [6779590, 1438696] ), örtrika bäckdråg / lövängsrest, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6781135, 1440806] ), sekundär lövnaturskog /, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Ca 1 km VSV Åbergtjärn (14E 6i , [67834, 14421] ), liten skogsgöl n.väg, möjl.gmlt.trädg.utkast, nu helt naturaliserad, 1985 (JEd)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [6785468, 1443699] ), kalkbarrskog / barrskog, 1996 ((sks), Thomas Östlund)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [6785505, 1443826] ), kalkbarrskog / barrskog, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Täktbergsvägen (14F 6c , [6781910, 1460040] ), gammalt grustag nu trädgårdstipp, enstaka , 2013 (GHa)
MORA

50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ), utkast, 2010 (SJo)
Gopshus (artp.), (14E 5d , [6776588, 1415266] ), ödetomt, noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Laduön, älvsträcka norr om (artp.), (14D 9j , [6797303, 1398783] ), stenig översvämningsmark., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Blybergsån (artp.), (14E 6c , [6781919, 1413730] ), bäckdal /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Väsa vid Källmossadajk (14E 7b , [6787790, 1405260] ), ohävdad gräsmark, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Tre björnar (artp.), (14E 8b , [6790414, 1405728] ), fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Rånäs (artp.), (15D 4e , [6822984, 1370236] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.), (15D 4e , [6823262, 1370888] ), dike, vägkant och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6658982, 1424285] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), centralt utmed bäcken., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Villbäck N (artp.), (12E 2g , [6661492, 1432292] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Äckerhöjden (artp.), (12E 2g , [6664093, 1434667] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården (artp.), (12E 3e , [6669360, 1421260] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665502, 1430415] ), gårsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671443, 1411940] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vägkant, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Nedre Polackhultet (artp.), (12E 4e , [6670532, 1420811] ), skogsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Folkets Husvägen (13E 2c , [6711060, 1412650] ), ~refl~ ,Vägkant, 2009 (HLe)
Västra Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711544, 1411344] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Ilbäcken (artp.), (13E 3d , [6715881, 1417367] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Länsmansbäcken (artp.), (13E 3d , [6716007, 1419447] ), lövsumpskog /, 1994 ((sks), Leif Johansson)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ), utkast vägkant, 2012 (HLe)
Ballsån (artp.), (13E 3f , [6717917, 1427816] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Storflån (artp.), (13E 4e , [6720934, 1424864] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), järnvägsspår, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ), vägkant, slåtterlinda, 2015 (MNo)
Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nedaför Kvinsdammen (12D 8h , [66943, 13896] ), strandsnår gård i närheten, en buske , 1989 (OSt)
Acksjöbäcken, 500 m NO Jan-Massas (12D 8i , [66927, 13914] ), fuktigt hygge nära bäck, 1 buske , 1988 (OSt)
Acksjöbäcken (12D 8i , [66929, 13913] ), ~refl~ ,forssträcka mellan myrar, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
500 m V Jan-Massas (12D 8i , [66930, 13903] ), fuktig skog m.bl.a.klibbal ,vid dike, 1 buske , 1988 (OSt)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ), soptipp, flera , 2012 (MNo)
TRANSTRAND

Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813643, 1354694] ), skogsbryn, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna, 400 m Ö om museet (artp.), (15D 9b , [6845293, 1356069] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)

Dalarnes Flora