Ribes alpinum    Måbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck (DFl-49), (12G 4h , [66714, 15396] ), lund, enstaka buskar , 1985 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Morshyttan (12G 6f , [66821, 15299] ), hagmark, enstaka buskar , 1986 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ), vägkant, skogsmark, 2019 (IPt)
Sävsbo (12G 8g , [66930, 15310] ), bergknalle, ett fåtal , 1986 (PDm)
Valla (DFl-49), (12G 8g , [66943, 15323] ), gammalt bruksområde, rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Lunden v.Högsbergets Konvalecenthem (12G 2e , [66648, 15228] ), lund, delvis fuktig med ask,lönn,asp m.m, enstaka , 1988 (DABS)
Folkarbo (artp.), (12G 3e , [6665039, 1522829] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
500 m NO B i Ö. Bergshyttan (12G 3g , [66657, 15323] ), skogsbacke, spridda ex , 1988 (PDm)
GARPENBERG

Jönvik 700 m Ö-ut vid gruvhål (12G 6d , [66828, 15172] ), örtrik skog, 1991 (JEd)
HEDEMORA

Hasseldalen Brunnsjöberget (12G 6b , [66836, 15074] ), 5-10 st. , 1989 (KJo)
Skogsbo (12G 6d , [6682201, 1515306] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
Nära "Hobergs trädgård", NV Vikmanshyttan (12G 7a , [66862, 15000] ), hagmark nära väg, enst. , 1987 (EDn)
Österby,Lumkullbeget,nedre part. (12G 7b , [66893, 15083] ), klipphylla, 1 ex. , 1987 (TLj)
HUSBY

Dalkarlsbo ikm N Furuåsen (13G 2e , [67115, 15218] ), omkring kalkbrott på hygge, 1989 (JEd & CHe & BPe)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ), vägkant, 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS)
SÄTER

Säterdalen (12F 8j , ), ravinslänter, tämligen rikligt , 1986 (SJa)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Grängshammar vid kolhusruinen (12F 8g , [66934, 14831] ), kulturmark stenig, planterad?, 1988 (THe)
STORA TUNA

Lusberget (artp.), (13F 0f , [6704833, 1478700] ), noterad , 2018 (Ralf Lundmark)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6703870, 1481534] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6706826, 1480962] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708691, 1481796] ), 2 buskar , 2019 (Gunnar Bäck)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ), lövkärr, 2020 (SNy)
Dalsjön (artp.), (13F 1h , [6707549, 1485027] ), klippbrant, 2009 (Janolof Hermansson)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Mellsta camoing (13F 2f , [6710498, 1476808] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Gerbergärdet (13F 2f , [6713166, 1479165] ), vägkant, 2020 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704725, 1490771] ), ängsmark mot skog, 2015 (DABS)
VIKA

Botolfsbergets S-sida o.nedanför (13F 1j , [67080, 14967] ), nedom sydbergssluttn, t.rikl. , 1988 (JEd)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), rikt sydlänt hygge, rikligt , 1988 (LBr)
Ca 800 m N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), bergrot, måttligt , 1988 (RFr)
Hosjö (13F 3j , [67190, 14973] ), grus och sandgrop, 1 ex , 2003 (JJa & BCa)
Norra stranden av Öv.Klingen vid Lunåberget (13G 1a , [67079, 15017] ), hagmark, flertal , 1987 (BCa)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67082, 15017] ), nedom brant, flertal , 1987 (BCa)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Rottneby (13F 3j , [67195, 14955] ), sjöstrand, 2000 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ), vägdike vid gammal inäga, 2011 (SNy)
SUNDBORN

Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ), strandkärr och beteshage, spridd , 2016 (LBr)
Backa, skogsbryn i NV (artp.), (13F 4j , [6722768, 1498497] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Ralf Lundmark)
SVÄRDSJÖ

Holvret 300m öster om (artp.), (13G 5a , [6729638, 1503831] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), äng, 2015 (DABS)
Boda N-ut (13G 6a , [67340, 15032] ), fd.betesmark, enstaka , 1992 (JEd)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736160, 1506860] ), skogsmark, 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
S. Bisen .1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [6647, 1482] ), gammal betesmark, ~10 ex , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ), hyttruin,på hyttslagg, 2 buskar , 2001 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2006 (GJn)
Nor, i sluttning mellan Missionshuset och Bergelags stål (12F 2h , [66616, 14875] ), 1982 (RNo)
Vägen Nor-Korsheden,vägskäl till Ösänget (12F 2h , [6663, 1487] ), flera buskar , 1983 (RNo)
Mobacken, VSV Hemshyttan där väg går mot Sörbo (12F 2i , [6660, 1490] ), 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar, hyttplatsen (12F 3h , [6666, 1486] ), slaggvarp, rikligt , 1982 (RNo)
Vagnsbacken och berbranten norr om S om Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ), flera buskar , 1982 (RNo)
Larsbosjön, norr omPå liten grönstenskulle Ö kurva (12F 3h , [66670, 14892] ), 1981 (RNo)
Hagen (12F 3h , [6667090, 1489060] ), 2017 (IPt & SNy)
Kronmoren,ca 50 m V om torpet (12F 3i , [66675, 14926] ), torrbacke, enstaka , 1987 (LNo)
Alviksberget, södra bergkullen (12F 3i , [6668, 1490] ), ganska många busk. , 1982 (RNo)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Ibbarbo 1,5 km SV Björsjö (12F 1e , [66569, 14725] ), stenig ängsbacke ,hackslog/bete, 3 ex. , 1986 (TLn)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), kalkrik betesmark, enstaka ex , 1987 (HWk)
Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ), kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål, 1989 (JEd)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ), gammalt gruvområde, fåtal , 2004 (IPt)
Dalkarlsboberget (12F 4e , [6671, 1470] ), rikligt , 1983 (RNo)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ), kalkbrott, 2013 (DABS)
Stimmerbo (12F 4g , [6672, 1484] ), hyttplats, 1983 (RNo)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Huggarbo (artp.), (12F 5g , [6675953, 1483166] ), lågörtgranskog kalkmarksskog, 2014 (Janolof Hermansson)
LUDVIKA

Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683269, 1442623] ), lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ), ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla", ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Sälsängarna (13F 1b , [67093, 14577] ), igenväxt ängsmark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Trolldalen (DF), (13F 2c , [67120, 14602] ), ravinslänter, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714181, 1463182] ), älvravinslänt mot åkerväg, 1 stor buske , 2008 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 1996 (AÖg)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ), vägslänter, 2019 (IPt)
ÅL

Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), igenvuxen odlingsmark o på odlingsrösen, 1989 (JEd)
BJURSÅS

Gopens inlopp (13F 6e , [67327, 14734] ), ~refl~ ,våt sjökant,vildvuxen halvslyig sumpmark, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Udden vid Gopens inlopp (13F 6e , [67328, 14734] ), vildvuxen halslyg sumpmark, 1 ex , 1996 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Stängseln o 'Smälingsberget' ,fl! (13F 6g , [6734, 1481] ), örtrika lövsnår, block o källmarker, fl. o t.rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735500, 1480950] ), gräsmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnssveden (13F 7g , [67361, 14827] ), ~refl~ ,ängsbryn, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
LEKSAND

Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägkant/slänter, 2017 (IPt & SNy)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
S Bergsäng (13F 8c , [6743, 1460] ), vägkant, åkerrenar, enstaka buskar , 1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746, 1457] ), slåtterängsrösen,åkerkanter,skogsbryn, fl. , 1987 (TLj)
Laknäs (13F 9b , [67469, 14557] ), åkerkanter, a. , 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ), f.d. fäbod, enstaka , 2019 (GHa)
Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), sumpig snårskog, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Stiftsgården, stranden (artp.), (14F 0c , [6753080, 1461443] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ), stenröse, enstaka , 2016 (GHa)
Sjurberg ovan Jonesg:n (14F 1b , [67551, 14591] ), f.d.ängsmark,nu hästbete,delvis lundartad,delvis torrare, enst. , 1988 (TLj)
Backa (14F 1c , [67565, 14625] ), beteshage i rösen, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Gärdsjöfältet, eft.Österängsån (14F 1d , [67566, 14657] ), ravinkanter o bottnar, flerst. , 1986 (TLj)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762690, 1463720] ), ravin, flerst. , 2009 (IPt)
Gryssberget,vid Gryssens N-spets (14F 2d , [67625, 14653] ), lundveg. o rikkärr, flerst. , 1985 (TLj)
BODA

Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ), bäckravin, enstaka , 2012 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
300 m NV jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ), lundartad östbrant, flerst. , 1985 (TLj)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ), ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
1 km Ö Boda kyrkby (14F 3d , [67663, 14692] ), kanten av gammalt kalkbrott, enstaka , 2007 (GHa)
Histtomba (14F 3d , [67671, 14687] ), igenvuxet änge, enstaka , 2007 (GHa)
Silverberg, elljusspåret (14F 3d , [6767300, 1468130] ), lövbuskage, enstaka , 2007 (GHa)
Änderåsen (14F 3d , [6769920, 1467070] ), stenröse, enstaka , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ), f.d.ängsmark, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
500 m SO Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14648] ), igenvuxen slog, enst. , 1997 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ), bergsbrant, rel.rikl. , 1997 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn,S om vägen (14F 4c , [67725, 14639] ), liten kalkkulle i bred kraftledningsgata, enst. , 1997 (GHa)
600 m S Jälltjärn (STOR), (14F 4c , [67729, 14647] ), igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg, rel.rikl. , 1997 (GHa)
Jälltjärnsängen, 180 m SSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773199, 1464987] ), kalkpåverkad granskog, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
400 m N om Sinksjön (14F 4d , [67701, 14679] ), liten revkalkkulle, tiotal , 2000 (GHa)
Kärvsåsen. Jälka (14F 4d , [67703, 14669] ), åkerholme, flertal , 2018 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14661] ), stenröse vid lada samt stenröse N knappesåkern, enst.+ 10 tal , 1997 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ), bergssluttning, enst. , 1997 (GHa)
Simsänget (14F 4d , [67723, 14654] ), stenröse, enst. , 1997 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ), stenröse vid lada, enst. , 2000 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ), lunddäld o.vägkant, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Södar Ockern (14F 4e , [6770210, 1470430] ), bäckravin i brant sluttning, enstaka , 2009 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ), ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ), ~refl~ ,stenröse i igenväxande fäbodvall, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Moränget (14F 5c , [67799, 14627] ), fuktig skog/rikkärr, flerst. , 1985 (TLj)
Dalbyn (14F 5d , [67779, 14651] ), skogsbryn/stenröse, rätt rikligt , 2013 (GHa)
Andån/Digerholsvägen (14F 5d , [6779430, 1466150] ), strandskog, enstaka , 2009 (GHa)
Sörboda (14F 5e , [67769, 14701] ), ~refl~ ,odlingsröse, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Furudals kraftstation (14F 7d , [67852, 14657] ), slänt i tallskog, enstaka , 2009 (GHa)
ORSA

Holen n.'Kuril' (14E 5h , [67754, 14369] ), lövsnår, 1988 (JEd)
Höglunda (14E 5h , [67769, 14371] ), odl.röse, enst! , 1987 (JEd)
Enån v. Stenberg,fl! (DF), (14E 5h , [6777, 1437] ), örtrik stening granskog,bäckravin, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), 1999 (Bengt Oldhammer)
Storån vid Ön (artp.), (14E 5h , [6779479, 1435488] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck n. lv. (14E 6i , [67805, 14408] ), odl.röse, enst! , 1987 (JEd)
Mickelvål mot V (14E 6i , [6781, 1442] ), åkerkant, enst , 1987 (JEd)
Orsbleck N-ut (DF 70), (14E 6i , [67812, 14408] ), lundartad mkt.örtrik löv/gran-dunge (rikt buskskikt m.tibast,vårärt,etc), rikl! , 1987 (JEd & PJn)
Åberga-Brändan N-ut (14E 6i , [67831, 14427] ), örtrik frisk löv/granskog-sluttning + i rikkärrkanter (vårärt,olvon,tibast,etc), 1987 (JEd)
Hornberga, fl! (DF 70), (14E 7h , [6787, 1435] ), örtrika skogsbackar,odl.rösen etc., fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallmora (14E 7i , [67850, 14447] ), örtrik ängsgranskog, 1986 (JEd)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ), kalkpåv.bäckravin, 1989 (JEd & LBr)
Leskusänget (14F 6a , [67848, 14507] ), gammalt kalkbrott, ymnigt , 2014 (GHa)
Granån n.lv. (14F 7a , [6785, 1453] ), fuktsnår, 1986 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark, herrgården och 70 m NO (14E 0e , [6752740, 1422360] ), skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.), (14E 4h , [6772009, 1435512] ), skogsbacke, 2010 (Hans Rydberg)
HAMRA

Björnån, vid E45 (artp.), (16E 1i , [6856226, 1440435] ), skogsbryn, noterad , 2018 (Bo Eriksson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsnäs k:a N om (artp.), (12E 3e , [6669970, 1423300] ), lövbryn, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus J Magnusson, Anders Erixon)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), vattendrag kärleksholmen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704320, 1448244] ), blandskog, flera lokaler , 2010 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704460, 1447890] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704580, 1448007] ), fäbodvall, jordhög, 2010 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709286, 1444530] ), vägkant mot ängsmark, 2020 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710439, 1442924] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
NÅS

Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Rågsveden (13E 1b , [67076, 14056] ), nära bebyggelsen, 1995 (IJo)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Getåforsen, 1,5 km SSO om Holmsjödammen (13D 2g , [67114, 13841] ), bäckkant, 1995 (LEf)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67323, 13922] ), hygge, 1 buske , 2006 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ), bäckravin med liten skogsbäck, 2019 (BGM)
Nedanför Lybergsgnupen (14D 0g , [67503, 13848] ), skogsmark, 1 buske , 1989 (AOl)

Dalarnes Flora