Rhinanthus serotinus ssp. vernalis    Höskallra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Nybroberget (artp.), (12F 9g , [6698398, 1481166] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Ö Lejen 500 m S (artp.), (12E 5e , [6676297, 1421652] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
NÅS

Västerfallet (12E 7e , [66898, 14204] ), i gamla lindor, blommande 12/6, rikligt , 1991 (LBr)
Stora Digerliden (12E 8d , [6694480, 1418090] ), gammal vall / torpställe, 2010 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ), gammal vall / ängsmark , nästan helt överblommade 3/7, rikligt , 2010 (IPt)
ÄPPELBO

Snötjärnen 600 m O (artp.), (12E 6a , [6682804, 1403205] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), gammal gräsvall och ängsmark, i stor mängd , 1996 (OSt)

Dalarnes Flora