Rhinanthus serotinus ssp. vernalis    Höskallra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

NÅS

Västerfallet (12E 7e , [66898, 14204] ), i gamla lindor, blommande 12/6, rikligt , 1991 (LBr)
Västerfallet (12E 7e , [6689850, 1420450] ), gammal vall, ängsmark, blommande ex. bland rikligt med överblommade ( foto ) , 2007 (IPt)

Dalarnes Flora