Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.), (12G 4j , [6674811, 1545764] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby, väg W717 (artp.), (12G 6h , [6682977, 1535867] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6686315, 1531371] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6686993, 1532166] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
FOLKÄRNA

Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 6f , [6684456, 1529288] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
AVESTA

V Myggbo (artp.), (12G 3d , [6667400, 1519557] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
V Myggbo (artp.), (12G 3d , [6667653, 1519406] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
GARPENBERG

Kraftledningsgata (artp.), (12G 8d , [6693640, 1519813] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
HEDEMORA

Turbo, 1 km SV-ut (12G 6a , [66809, 15024] ), vägkant efter skogsbilväg, ca 500 ex , 1991 (HPe)
HUSBY

Älgsjöberget NR (artp.), (13G 1c , [6706859, 1510122] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
SILVBERG

Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (12F 8g , [66932, 14831] ), väg- och åkerkant, rikligt , 1988 (THe)
Ö om Grängen längs skogsbilväg (12F 8g , [66939, 14840] ), vägkanter och diken, rikligt och spridd längs en dryg km , 1987 (SSv, THe o a)
Grängens Ö-sida c:a 1 km av brukningsväg (DBS), (12F 8g , [66939, 14840] ), vägkanter,enst.på hygge, rikl. , 1987 (TLj)
Öster om Grängen (DBS), (12F 8g , [66941, 14841] ), vägkant, riklig , 1987 (SSv)
Ö om Grängen längs skogsbilväg (12F 9g , [66950, 14848] ), vägkanter och diken, rikligt och spridd längs en dryg km , 1987 (SSv, THe o a)
STORA TUNA

Tunkarlberget (artp.), (12F 8e , [6692468, 1474064] ), längs skogsbilväg, noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Nybroberget (artp.), (12F 9g , [6698398, 1481166] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Fornby vid Tunaån (13F 0g , [67044, 14811] ), gammal linda, ca 50 ex , 1992 (Mats Larsson)
Nygårdsvägen (nära Väv p.Textilhuset) (13F 1f , [67064, 14780] ), vägdike, mindre grupp , 1989 (GRo)
Paradisbacken (13F 1f , [6708079, 1476996] ), skogsmark och öppen skidbacke, 2014 (SNy)
Tjärnaberget på utfyllnad vid Plättbacken (13F 1f , [67081, 14769] ), ruderatmark, 1000-tals ex , 1989 (SBm, SNy)
Tjärnasjön (13F 1f , [67088, 14778] ), gräsmark, flera 100 ex , 1992 (SNy)
Borlänge, Jägarvägen (13F 1f , [67091, 14771] ), öppen frisk gräsmark och vägkanter, riklig , 2001 (SJa)
Gylle, vid Bergplant (13F 1g , [67063, 14807] ), grönyta, 100-tals ex , 1988 (GRo)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Söpnarby (13F 1g , [6707134, 1481610] ), bland högvuxet gräs, t.rikligt , 2012 (BOr)
Söpnarby (artp.), (13F 1g , [6707269, 1481862] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Islingby-Kälarvet (13F 1g , [67075, 14814] ), gammal tomtmark, riklig , 1988 (GRo)
Bergebo slalombacke (artp.), (13F 2g , [6710060, 1481490] ), noterad , 2015 (Håkan Sandin)
Bergebo skidstadion (artp.), (13F 2g , [6710293, 1481584] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6711200, 1481515] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Igeltjärnsvägen, kraftledning (artp.), (13F 2g , [6712049, 1481389] ), 1 , 2019 (Håkan Sandin)
Motbodarna fäbod (13F 4e , [6720654, 1472016] ), vid vägen, 2020 (SNy)
VIKA

Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), gräsmark runt trädgården, 2015 (JJa)
ASPEBODA

Saxlindan (13F 4f , [67215, 14765] ), vägkant, enstaka , 1998 (TLj)
Saxlindan 300 m Ö-ut vid vägen (13F 4f , [67216, 14765] ), vägkant, tämligen riklig , 1991 (SNy & RLu)
SVÄRDSJÖ

Holvrets sandtäkt, N om (artp.), (13G 5a , [6729081, 1502568] ), längs väg, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (13G 6b , [6732760, 1506760] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, 150 m VNV om affären (artp.), (13G 8a , [6740797, 1502785] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Svartnäs skidstadion (artp.), (14G 0d , [6754903, 1518052] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.), (14F 1i , [6757230, 1493980] ), 2012 (Sofia Möller Skog)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Billsjö, ca 1920 (At) * (11F 9i , [66474, 14914] ), i övergiven hackslog, några ex , 1988 (JHn)
Slätbo (11F 9i , [6649410, 1493536] ), vägkant, 2008 (GJn)
NORRBÄRKE

Sporrberg (12F 1c , [66564, 14633] ), f d finntorp, i hackslog, sparsam , 1988 (GWm)
LUDVIKA

Sörvik, på tomt nedanför f d gruvan (artp.), (12F 4c , [6674510, 1464090] ), utmagrad linda, 1989 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Palahöjden, ca 1920 (At) * vid Övre Lövtjärn (12E 1h , [66587, 14382] ), ängskant, rikl. , 1988 (JHn o a)
Tattarfallet (artp.), (12E 4i , [6672600, 1441660] ), 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Burängsberg (12E 5j , [66764, 14468] ), vägkant, 15 ex , 1988 (Anna Andersson)
Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ), vägkant vid f.d. gruvlave delvis igenslyad skräpmark, 15 ex , 1989 (HWk)
Burängsberg (artp.), (12E 5j , [6676550, 1447040] ), vägkant., 1989 (Anna Yng)
Gräsån, Norhyttevägen,{Grangärde ), ~refl~ ,fuktigt vägdike, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66862, 14394] ), fuktigt dike längs Norhyttevägen, 2000 (DABS)
Skallberget, 1919 (Bng) * (12E 8j , [66946, 14487] ), ängsmark, sparsamt , 1989 (JHn)
Kraftledningsgata (artp.), (12F 3b , [6667649, 1455616] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Fängenhällarna vid järnvägen (12F 5b , [66764, 14589] ), på banvallsslänt, riklig , 1987 (JEd)
Fängenhällarna vid järnvägen (artp.), (12F 5b , [6676520, 1458800] ), på banvallsslänt, 1987 (Jan Edelsjö)
Nära G:la Prästhyttan (DF-60), (12F 5b , [6677, 1458] ), vägkant, enstaka , 1987 (JEd)
Orrberget, V om Laggartjärnen (artp.), (12F 8c , [6693574, 1461908] ), vägkant vägkant kring gammal vändplan, 10 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Gångmyrberget (13F 1d , [6709039, 1465927] ), skogsbilvägkant, några m2 , 2016 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen, vid elljusspårets start (13F 4b , [6724680, 1459773] ), gräsmark i skogsmiljö, ett stort bestånd , 2015 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726358, 1459069] ), skogsbilvägkant, några m2 , 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725448, 1463966] ), gammal fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Ålheden efter Rv 70 (13F 5c , [6726, 1460] ), i vägkanterna, sparsam , 1993 (TLj)
Sätergläntan (13F 5c , [6727, 1462] ), gräsmark o dyl kring gårdarna, rikligt , 1989 (FCa)
Brenäs-Helgbo-Sjövik (DBS), (13F 5c , [6727, 1464] ), vägkanter, minst 7 km väg i 7 km-rutor , 1987 (TLj)
Knippboheden - 5 km söderut efter skogsbilväg (13F 5c , [67272, 14616] ), vägkanter, ymnigt , 2004 (IPt)
Skogsbilvägen mellan Ösmyran och Knippboheden (13F 5c , [6727200, 1461680] ), vägkanter schaktade och rensade med maskoiner, en av landskapets rikaste lokaler för arten nästan helt spolierad , 2012 (IPt)
Knippboheden - Sätergläntan (13F 5c , [67274, 14621] ), vägkanter, rikligt , 2004 (IPt)
Insjön, Sätergläntan (artp.), (13F 5c , [6727471, 1462338] ), 2015 (Margareta Edqvist)
Övre Helgnäs samt mot Ö. Insjön, vägkanter och ängsmark, ca 1980 (LKs: WIS.&MOR.1987) * vägen Brenäs-Helgnäs-Sjövik (13F5c3-3-, 3-4-, 5d3-0-, 4-0-, 6d0-0-), (13F 5c , [6728, 1463] ), vägkanter, spridd ca en halvmil längs vägen , 1989 (TLj)
Insjön längs jvg mot Gagnef, ängsmark, riklig 1979-84 (LKs:WIS.&MOR.1987) * vid jvg ca 600 m S om stn (13F 5c , [67283, 14614] ), jvg-slänt, enstaka , 1991 (JEd & LBr)
Lilla Helgås (artp.), (13F 5d , [6726100, 1466864] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Vägen mellan Helgnäs och Helgbo (13F 5d , [6727, 1465] ), vägkanter, spridd , 1987 (TLj)
Övre Helgnäs samt mot Ö. Insjön, vägkanter och ängsmark, ca 1980 (LKs: WIS.&MOR.1987) * vägen Brenäs-Helgnäs-Sjövik (13F5c3-3-, 3-4-, 5d3-0-, 4-0-, 6d0-0-), (13F 5d , [6728, 1465] ), vägkanter, spridd ca en halvmil längs vägen , 1989 (TLj)
Brenäs-Helgbo-Sjövik (DBS), (13F 5d , [6729, 1465] ), vägkanter, minst 7 km väg i 7 km-rutor , 1987 (TLj)
Övre Helgnäs samt mot Ö. Insjön, vägkanter och ängsmark, ca 1980 (LKs: WIS.&MOR.1987) * vägen Brenäs-Helgnäs-Sjövik (13F5c3-3-, 3-4-, 5d3-0-, 4-0-, 6d0-0-), (13F 6d , [6730, 1465] ), vägkanter, spridd ca en halvmil längs vägen , 1989 (TLj)
Brenäs-Helgbo-Sjövik (DBS), (13F 6d , [6730, 1465] ), vägkanter, minst 7 km väg i 7 km-rutor , 1987 (TLj)
BJURSÅS

Vägkant på vägen til Djäkenstugan (13F 8f , [6740940, 1479960] ), fuktig vägkant, 2000 (JJa)
SILJANSNÄS

Almo (13E 7j , [67382, 14475] ), vägkant, rikligt , 1991 (SSv)
Björken (13E 8j , [6743321, 1449258] ), landsvägsdike, 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ), traktorväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
Tasbäck (13F 7a , [6739, 1450] ), vägkant o lindor intill, riklig , 1993 (LBr)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ), vägkant,ängsmark med åstrand, många ex. , 2016 (IPt)
Björberget (13E 3h , [6717339, 1436325] ), vändplan,skogsbilväg, 2016 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ), vägkant i blandskog, 2014 (IPt)
Ö Rönnäs vid landsvägen (13F 6c , [67313, 14648] ), vägkant, enstaka 1986- , 1987 (MKp, TLj)
Ö.Rönnäs, 300 m N Insjöns NO-hörn (DBS), (13F 6c , [67316, 14644] ), vägkanter, enst. , 1987 (TLj)
Romma mellan byvägen och en branddamm (13F 6c , [67332, 14610] ), ca 15 ex , 1987 (TLj)
Noret (13F 7b , [6735837, 1456015] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Leksands golfklubb (artp.), (13F 7b , [6737047, 1457989] ), noterad , 2019 (Lennart Iselius)
Hisvåla, mot Kilen (13F 7c , [6735, 1464] ), vägkant, ymnig , 1993 (TLj)
Mln Almberg-Hisvåla (13F 7c , [67357, 14648] ), dikeskant, några m2 , 1989 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742989, 1463196] ), ängsväg mot hästhage, 2015 (IPt)
RÄTTVIK

Kraftledningsgata (artp.), (14F 0c , [6752835, 1464654] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ), vägkors, 2015 (JJa)
SV om Sandarna (14F 1c , [6758020, 1460920] ), vägslänt, sparsamt , 2007 (IPt)
Ingels, hockeybanan (14F 1d , [6759100, 1469630] ), igenväxande grusplan, enstaka , 2011 (GHa)
Fisklösen (14F 1e , [67594, 14706] ), ladvall, enstaka , 2014 (GHa)
Born (14F 2e , [6760140, 1470690] ), vid kraftledningsgata, t.rikligt , 2007 (IPt)
Brandtjärnslägret (14F 4e , [67735, 14728] ), vägren/f.d. vägskäl, enstaka , 2019 (GHa)
Sågrönningen (14F 4e , [6774350, 1471380] ), ~refl~ ,vägren, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Kvarnbäcken (14F 4h , [67709, 14862] ), vägren, enstaka , 2008 (GHa)
300 m SV Öratjärn (artp.), (14F 5f , [6775409, 1475950] ), kanten av avlägg, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
BODA

Rönningen (14F 2d , [67613, 14674] ), vägslänt, enstaka , 2012 (GHa)
Södra Lenåsen (14F 2d , [6764300, 1469960] ), gårdsplats, flertal , 2012 (GHa)
Jutjärnsbäcken (artp.), (14F 2e , [6762893, 1470782] ), vägren, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Mellan Lilla Flyten och Bodmyren (14F 3c , [6767050, 1464590] ), ~refl~ ,gammal körväg förbi liten kalkklippa, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67687, 14685] ), ~refl~ ,vägren/dike, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Laduänget. 1 km S Hålgarstjärnen. i ena ändan bro över bäck. i andra fuktig slänt. (14F 4c , [67718, 14640] ), ~refl~ ,vändplan på traktorväg, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14645] ), hävdad äng, flertal , 2017 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), gammal inäga, enst. , 1999 (GHa)
V om Västabätjen, "Tranformatorn" (14F 4d , [67727, 14655] ), ~refl~ ,grusplan, ,frekvens ej bedömd 2001 (GHa)
Branta backen öster om Åhedarna (14F 4e , [67739, 14711] ), vägren till skogsbilväg, enstaka , 2012 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [6773870, 1478220] ), ~refl~ ,grässvål i vägslut (kalkmakadam), < 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
ORE

Rustaskojan (14F 5c , [6775410, 1462470] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.), (14F 5c , [6778466, 1464692] ), åkerkant, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ), dike, enstaka , 2013 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ), väg/vändplan, tiotals , 2012 (GHa)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ), ~refl~ ,vägren, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
ORSA

Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774058, 1435314] ), 2002 (Bengt Oldhammer)
Orsasjön, vid Näset (14E 5h , [6775, 1435] ), strandbete, 1998 (ABr & BSi)
Orsasjön, vid Lunden (14E 5h , [67759, 14357] ), kring båtbrygga, 1998 (ABr & BSi)
Born vid landsvägen N-ut (14E 6h , [67812, 14377] ), åker- och vägkant, rikligt , 1988 (JEd)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.), (14E 7i , [6789883, 1444353] ), lågväxt frisk äng. verkar gynnad av vissa mosaikegenskaper., noterad , 2017 (Claes Möre)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ), diken/vägrenar vid gammal kojplats, enstaka , 2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ), vägren, enstaka , 2018 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ), vägren/dike, enstaka , 2018 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [68217, 14330] ), ängsmark, enstaka , 2014 (GHa)
MORA

Noret-Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6766949, 1434516] ), dike flera meter, 1982 (Bengt Oldhammer)
Rödmyrens bostadsområde, Ö om riksväg 81 (14E 3g , [67672, 14343] ), vägren, rikligt, 1987 (BOr) - enstaka , 1988 (CAp)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs E45 (artp.), (14E 4h , [6770387, 1435075] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs E45 (artp.), (14E 4h , [6770387, 1435075] ), i dike, 1991 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Kumbelnäs (artp.), (14E 5f , [6777513, 1428323] ), 1000-tals , 1988 (Bengt Oldhammer)
Kumbelnäs (artp.), (14E 5f , [6777513, 1428323] ), mängdvis för några år sedan, hundratals. nu några ex bara. ., 1991 (Bengt Oldhammer)
Kumbelnäs (artp.), (14E 5f , [6777513, 1428323] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Kumbelnäs, ca 1960 (GRAN.1962, Fe) - (14E 5f , [67776, 14283] ), vägkant och ängsmark, 1000-tals , 1988 (CAp o a)
ÄLVDALEN

Näsbodarna, nv om, vägkant (artp.), (14D 6g , [6782763, 1381834] ), vägkant, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Brittälven (artp.), (12E 1g , [6656506, 1433272] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), 1990 (GEn)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Korsåhöjden mot SV vid vägskälet vid Sackafallsbäcken (12E 2g , [66643, 14332] ), vägkant, tämligen rikligt , 1990 (GEn & HEn)
Bergmossen (artp.), (12E 2g , [6664937, 1431389] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Markusfallet 1,5 km Ö-ut vid Malmbergsbäcken (12E 4c , [66719, 14145] ), vägkant, rikligt , 1988 (JHn)
Markusfallet (DBS), (12E 4c , [66726, 14136] ), vägkant o.åkermark, rikl. , 1988 (JHn & TLj & LBr)
Malmbergsåsen (artp.), (12E 4c , [6673170, 1413860] ), i linda., 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Malmbergsåsen (artp.), (12E 4c , [6673230, 1413818] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusvägkant, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Malmbergsåsen (12E 4c , [66733, 14138] ), i linda, rikligt , 1988 (JHn)
Fredriksberg vid Palmheden (DBS), (12E 4d , [6670250, 1419340] ), i vägdike m.m., rikl. , 1988 (JHn & TLj & LBr)
Borkhöjden, öster om (artp.), (12E 4e , [6672396, 1422199] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Mellanfallet (12E 4e , [66724, 14234] ), vägkant, sparsamt , 1988 (JHn)
Hån (artp.), (12E 4e , [6674800, 1423700] ), vägkant och åkermark., 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Lindåsen (artp.), (12E 5d , [6679096, 1418980] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Ö Lejen 500 m S (artp.), (12E 5e , [6676297, 1421652] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
S om St. Lejen (DBS), (12E 5e , [66764, 14217] ), vägkant t, skogsbilväg, 1985 (SSv)
Lejen (artp.), (12E 5e , [6679254, 1421207] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Vägen Fredriksberg-Håen-Frösaråsen flerstädes (DBS), (12E 5f , [6676, 1425] ), fuktiga vägkanter,gamla myrodlingar,timmerupplagsplatser etc, riklig o.spridd , 1988 (JHn & TLj & LBr)
Vägen Fredriksberg-Håen-Frösaråsen flerstädes (DBS), (12E 5f , [6677, 1425] ), fuktiga vägkanter,gamla myrodlingar,timmerupplagsplatser etc, riklig o.spridd , 1988 (JHn & TLj & LBr)
Kappilampi, efter vägen (artp.), (12E 5f , [6677500, 1425700] ), fuktig vägkanter gamla myrodlingar timmerupplagsplatser etc., 1988 (Janolof Hermansson)
Vägen Fredriksberg-Håen-Frösaråsen flerstädes (DBS), (12E 5f , [6678, 1426] ), fuktiga vägkanter,gamla myrodlingar,timmerupplagsplatser etc, riklig o.spridd , 1988 (JHn & TLj & LBr)
Frösaråsen (DBS), (12E 5f , [66790, 14262] ), i lindor o.slåtteräng, rikl. , 1988 (JHn & TLj & LBr)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
FLODA

Fagerberget (13E 1i , [6705793, 1442217] ), skogsbilvägkant, några m2 , 2015 (IPt)
NÅS

Burtjärnens utlopp (artp.), (12E 6c , [6682450, 1410532] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Burängsberget (12E 6c , [6683260, 1411440] ), ängsmark o vägkant, rikligt , 2007 (IPt)
Burängsberget (artp.), (12E 6c , [6683327, 1411461] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ), vägkant, 2019 (JJa)
Kölaråsälven (artp.), (12E 7d , [6688266, 1418221] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet S (artp.), (12E 7e , [6689493, 1420389] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Vägen N Flatsjön (12E 8d , [6690341, 1415634] ), ~refl~ ,vägkant/dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Vägkors till Närsen (artp.), (12E 8e , [6690788, 1422727] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
Utankyrka nära sjukstugan (13E 0f , [67043, 14280] ), spridd i ett par lindor, 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706260, 1426904] ), ängsmark runt gammalt industrområde, 1 stor planta , 2016 (IPt)
JÄRNA

Hästkullen S (artp.), (12E 7b , [6685217, 1409766] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Ö Slätten (artp.), (12E 7c , [6688444, 1410474] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsens kraftstation 1 km O (13E 0b , [6704520, 1409540] ), ~refl~ ,vägkant, 2011 (HLe)
Avtjärnen (13E 2e , [6710602, 1421975] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
ÄPPELBO

Päckfallet (12D 6j , [66836, 13984] ), gammal slåttermark, 2015 (BGM)
Snötjärnen 600 m O (artp.), (12E 6a , [6682804, 1403205] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sågbyn (artp.), (12E 6b , [6683203, 1406210] ), fuktig gräsmark och väg, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Brindoset (12E 6b , [6684870, 1405360] ), vägkant, rikligt , 2012 (IPt)
MALUNG

Ö Bredsjönäs (12D 5j , [66795, 13965] ), gamla vallar och åkerkanter, riklig , 1989 (LBr & TLj)
Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ), gammal slåttermark, 2015 (BGM)
Vattaå (24 39, 25 39, 25 40), (12D 6i , [66825, 13939] ), gamla vallar, slåttermark, fägata etc, ymnigt , 1989 (LBr & TLj)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), gammal gräsvall och ängsmark, i stor mängd , 1996 (OSt)
Tyngsjö, Vattaå. Malung församling (artp.), (12D 6i , [6682580, 1394030] ), betesmark, 10000 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Kangelåsen (12D 6j , [66820, 13955] ), gammal vall, rikligt , 1989 (LBr & TLj)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687820, 1393535] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Milsjöheden (12D 7j , [6685040, 1396290] ), åkerkant, sparsamt , 2007 (IPt)
Milsjöheden (12D 7j , [6685450, 1396890] ), vägkant, 2015 (BGM)
Acksjöåsen, 300 m S Jan Massas (12D 8i , [66921, 13912] ), gårdsplan, 1988 (OSt)
Acksjöåsen, 300 m SV Jan Massas (12D 8i , [66922, 13909] ), igenväxande myrteg, 1988 (OSt)
Acksjöåsen, 75 m NV Jan Massas (12D 8i , [66925, 13911] ), åkerren, 4 m2 , 1988 (OSt)
Acksjöåsen vid Vintertegarna (12D 8i , [66928, 13913] ), igenväxande odlingar, 1988 (OSt)
Kölberget, Malungs finnmark (DBS), (13D 0f , [67026, 13762] ), vägkant och i viss mån i äng, rikligt , 1981 (SSv)
Pålkullen (13D 0g , [67012, 13822] ), gammal bosättning, massor , 2012 (MNo)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ), gammalt finnboställe med slåtterängar, 2019 (MNo)
Granubron (13D 0i , [6703710, 1394680] ), vägdike, några ex. , 2007 (IPt)
Korsningen Tyngsjö Äppelbo (13D 0i , [67040, 13947] ), vägkant, rikligt , 2015 (BGM)
Rotåberg (13D 1e , [67084, 13743] ), ängsmark, rikligt , 1988 (AOl)
Gåstjärnsberg (13D 1f , [67054, 13780] ), vägkanter och gamla odlingar, stora bestånd, 1981 (SSv) * fläckvis riklig 1985 (LBr), spridd , 1989 (LBr & TLj)
V om Tyngeberget (13D 6i , [6732440, 1391910] ), vägdike, några ex. , 2007 (IPt)
LIMA

Södra Löten (14C 3i , [67679, 13413] ), slåtterlinda, rikligt , 2014 (BGM)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Röda byn (artp.), (14C 7j , [6787011, 1349487] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
TRANSTRAND

Kläppens camping (14D 4d , [6771100, 1366690] ), rikligt , 2014 (JJa)
Lindvallen, Fjällvägen (artp.), (14D 7b , [6785950, 1359580] ), gräsmark, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)

Dalarnes Flora