Rhinanthus serotinus ssp. apterus    Åkerskallra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORE

Sunnanhed, 300 m NO Södersjön (14F 5d , [67798, 14689] ), trädesåker, (fröna saknar helt vingkant) ,ca 50 kraftiga ex 1988 och , 1990 (TLj& LBr, kontr. TKa)
Sunnanhed (14F 6d , [6780, 1469] ), gammal linda och vägkant, rikt bestånd , 1998 (LBr, ÅRy)

Dalarnes Flora