Rhinanthus groenlandicus    Fjällskallra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [683921, 133783] ), fäbodvall, spridd , 1996 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Öretjärnsbäcken ca 300 m SV St.Rensjön (15C 9e , [68462, 13247] ), örtrik bäckkant, 1994 (JEd)
Fulans V strand N om Dubbelkojan (artp.), (15C 9h , [6846171, 1335604] ), öppen naturlig äng vid mindre skogsälv, 1991 (MBm & JEd & LBr)
500 m SV Bron över Fjätan (15D 8d , [68439, 13652] ), strandbrinkar, spridd men fåtalig , 1992 (DABS)
Fjätans V strand vid Fiskvasselsjöns utlopp (16D 2b , [68604, 13594] ), grusstrand, enstaka , 1992 (LBr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684876, 130813] ), 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [685099, 130808] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Stordrevdagssjöns NV-sida (16C 1d , [68550, 13198] ), strandäng, 1988 (DABS)
Drevdagen, fl! (conf.Ö.Nilsson,Uppsala) (16C 1e , [6855, 1320] ), vägkanter, stränder, fl. o. rikl! , 1988 (DABS)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [685624, 134814] ), örtrik sänka intill sjön, sparsamt , 2008 (LBr)
SV om Storbo (conf. Ö-Nilsson,Uppsala) (16C 2c , [68630, 13141] ), kant av äldre åkervall,nu ängsmark (äv.Rhin.min. i ängen!), t.rikl! , 1988 (JEd & ANi)
Storbo strax N om bron , 2 lok (16C 2c , [68633, 13147] ), strandäng, enst! , 1988 (JEd & ANi)
Storbo strax N om bron , 2 lok (16C 2c , [68633, 13149] ), f.d.slåtteräng, enst! , 1988 (JEd & ANi)
Idrebyn vid Kvarnvägen / Gläntvägen (16C 2h , [68645, 13379] ), vägdike, sparsamt , 1995 (DABS)
NO om Skäråsen (16C 3e , [6869, 1320] ), vägkant, 1988 (DABS)
Hösthåns N-sida (16C 3f , [68698, 13294] ), stränder, rikl! , 1988 (DABS)
Sörälven 600 m nedom Hösthådammen (16C 3g , [68680, 13309] ), strandäng (m.Euph.frig.), rikl! , 1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870, 1318] ), vägkant, enst! , 1988 (DABS)
Nära Kungsleden (16C 7c , [68880, 13139] ), öppen torrhed, ca 5 ex , 1997 (JPo)
Grövlan (16C 7d , [688668, 131786] ), älvstrand, sparsamt , 2015 (LBr)
Huskläppen, Grövelsjön (16C 7d , [68896, 13178] ), fuktigt dike, 2014 (MNo)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ), äldre slåttermark vid f.d.fjällgård, sparsamt , 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grövelsjögården, vid hus Aspen (artp.), (16C 8d , [6891950, 1317438] ), 2013 (Johan Dahlberg)
1.5 km N Storbäcktjärnen (16C 8f , [68933, 13285] ), gles ängsartad skog, 1 ex. , 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Storfjätan nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), strandsnår, rikligt , 1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida v.stuga 3 km N Sjöstugan (det.Ö.Nilsson Uppsala) (16C 9d , [6896, 1317] ), gräsmark v.stuga, 1988 (JEd)
Hovdbäcken (16C 9g , [689856, 133046] ), skogsäng, 2007 (NGu)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ), vägkant, flerst.(conf Örjan Nilsson) , 1987 (DABS)
Strömmen (16D 5a , [6878, 1351] ), vgkkant, ängsmark,strandsnår, flerst. , 1987 (DABS)
Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), väkkant, ängsmark,strandsnår, flerst. , 1987 (DABS)
Strömmen N-ut (16D 6a , [6880, 1351] ), vägkant, ängsmark,strandsnår, flerst. , 1987 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ), örtrik granskog, 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), örtrika kärrdråg, sparsamt , 1994 (DABS)
Lillfjätan uppströms Fjätbodarna ( även 2- 0-) (16D 7a , [6886, 1351] ), strandsnår o dyligt, t.rikligt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora