Rheum x cultorum    Rabarber


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Gåsbo (12G 5i , [6678730, 1540350] ), ödetomt, stundom kvarstående i gamla trädgårdar , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698171, 1475975] ), tipplats, 2019 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
VIKA

Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ca 5 ex , 1997 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson)
Backa, skogsbryn i NV (artp.), (13F 4j , [6722768, 1498497] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Ralf Lundmark)
SVÄRDSJÖ

Boda Rophällsvägen (artp.), (13G 6a , [6733835, 1503623] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ), gräsmark vid sjöstrand, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6757563, 1513821] ), väg och gårdsmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [6674430, 1463590] ), frodigt, igenväxande gammal tomtmark mellan landsväg och gamla jvg, 2009 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Bodarna, V om Myrheden (13F 2c , [6713160, 1462510] ), skogsmark, nära skoterled, bruksväg, 2 ex. , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713320, 1462190] ), nedlagt grustag, 1 stor blommande planta , 2007 (IPt)
300 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715550, 1457105] ), skogsbilvägkant, utkast, stort bestånd , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ), mager ängsmark/gammal gårdstomt, 2017 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Djurås (13F 3c , [6716210, 1463160] ), ängsmark nära järnväg, 2011 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ), skogbevuxen grusås, 1996 (JMa)
Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14641] ), skogsvägkant, 1 bestånd , 2004 (IPt)
BJURSÅS

Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ), slåtteräng, i kanten, 2005 (JJa)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Glisstjärna (artp.), (14F 1c , [6757228, 1461568] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
BODA

Brödlösberget (14F 3d , [6766490, 1465940] ), trädgårdstipp, enstaka, har funnits där i många år , 2017 (GHa)
100 m Ö om transf.stn gulleråsen (14F 4d , [67705, 14673] ), tipp, enst. , 2000 (GHa)
100 m O transf.stn.,"Myrgropör" (14F 4d , [67726, 14657] ), ~refl~ ,myr föstörd av torvtäkt,nu avfallstipp, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Gulleråsen öster Reningsverket (14F 4d , [67734, 14668] ), grushög/tipp, ett ex , 2019 (GHa)
Skarpgården (14F 4d , [6774170, 1467370] ), ödegård, ett bestånd, kvarstående tillsammans med jordgubbar sedan mer än 50 år , 2009 (GHa)
ORE

Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ), trädgårdstipp, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Orsa hamnen (artp.), (14E 5h , [6778445, 1435538] ), bestånd i diket cirka 200 meter före bron vid järnvägen,, 1996 (Bengt Oldhammer)
MORA

O Vålan, Färnäs (artp.), (14E 2h , [6763685, 1436128] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Färnäsängarna , 700 m V om Färnästjärn (14E 3h , [6766870, 1436300] ), jordhög, 2011 (SJo)
ÄLVDALEN

Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), ohävdad mark vid gård, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6787135, 1404763] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Villbäck (artp.), (12E 2g , [6661212, 1432332] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NÅS

Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ), ängsmark, 1 stor planta , 2015 (IPt)
MALUNG

Busken (artp.), (12D 7i , [6688045, 1393621] ), skogsmark skogsmark kring gård, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Granberg (artp.), (13D 2e , [6711532, 1370106] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Mellanmon (13D 6h , [6733140, 1385030] ), ruderatmark, 2 ex , 2008 (MNo)
LIMA

Svartåsen (14C 4h , [6771590, 1335720] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
TRANSTRAND

500m V om bron i Branäs, fäbodtäkt 75m S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), gödselstack, 4 individer, kvarstående , 2006 (UGu)

Dalarnes Flora