Raphanus raphanistrum    Åkerrättika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), åkerogräs, spridd, minskande ,(7 lokaler) , 1987 (PDm)
GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
GUSTAFS

Täppgården (artp.), (13F 0h , [6702495, 1489536] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 1 , 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Långsjön Romme (13F 0g , [6700212, 1483264] ), trädesåker, enstaka , 2019 (SNy)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.), (13F 1g , [6705203, 1481748] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Korsgårdsvägen (artp.), (13F 1g , [6705297, 1481834] ), vägkant, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Åselbyleden (artp.), (13F 1g , [6705339, 1481562] ), nyskapad yta glest beväxt, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Kvarnsvedens industriområde (artp.), (13F 2f , [6711650, 1478080] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
TORSÅNG

Dalviks kvarn (13F 1i , [67057, 14915] ), grusplan, 1 ex , 1998 (SBm)
VIKA

Vägen mot Starens (13F 1i , [67068, 14928] ), åkerkant, 5 ex , 1999 (SBm)
Andkrakebyn,sydligaste gården (13F 1i , [67099, 14946] ), jordhög, 1 ex , 1998 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [6720230, 1487500] ), odlad mark, 2011 (DABS)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, 1 plantor/tuvor , 2019 (Olof Hedgren)
SVÄRDSJÖ

Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506880] ), ruderat, jordhög, fåtalig , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Kullen (artp.), (12E 7j , [6689385, 1447468] ), noterad , 1997 (Ulf Gärdenfors)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [67131, 14620] ), gammalt grustag ,matjordsupplag, sparsamt ( ännu -> 2008) , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713210, 1460030] ), havreåker, spridd , 2003 (IPt)
Svedjan v.gården (13F 2c , [67142, 14618] ), åkerkanter, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Nedre Bäsna ,mot ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714166, 1466686] ), åker, några ex , 2011 (IPt)
LEKSAND

Atlasruta (13F 8c ), åkrar, allmän , 1986 (MKp)
RÄTTVIK

Atlasruta (14F 1d ), kornåkrar,trädor ,åkerrenar, frekvens:allmän > 10 lok , 1986 (TLj)
BODA

Ovanmyra. mot Solberga (14F 2d , [6763, 1468] ), dikesren, enstaka , 1985 (TLj)
Ovanmyra (14F 2d , [6764, 1468] ), åkerren, t.riklig , 1985 (TLj)
ORE

Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14661] ), rabatt, enstaka , 2009 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsnäs k.a (artp.), (12E 3e , [6669820, 1423360] ), kyrkogård, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
FLODA

Hagen i Floda (13E 1j , [6709310, 1446210] ), sandig åkerväg och veteåker, spridd , 2009 (LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, potatisland, fåtal , 2008 (IPt)
Floda nära hembygdsgården (13E 2j , [6710340, 1445000] ), veteåker, spridd , 2009 (LBr)
JÄRNA

Morn (artp.), (13E 2d , [6714515, 1419377] ), enstaka, blekt blommande, knöliga skidor., noterad , 2020 (Anders Lindholm)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Nordibyn (13E 1a , [6709, 1400] ), potatisland, 1997 (IJo)
MALUNG

Södra Mon (13D 6g , [67325, 13849] ), jordgubbsodling, 25 ex , 1996 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67326, 13847] ), åkerkant, 15 ex , 1997 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67331, 13844] ), dåligt rensat potatislad, 25 ex , 1998 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67331, 13844] ), jordgubbsodling, 5 ex , 1996 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [67332, 13842] ), nysådd linda, 1 ex , 2005 (MNo)
LIMA

V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ), åkermark, sparsamt , 2014 (IPt)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Långnäset, södra gårdarna (artp.), (15D 6c , [6834749, 1361749] ), kulturmarker, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
IDRE

Idrebyn (16C 3h , [6865, 1337] ), i trädesåker, enst! , 1988 (DABS)

Dalarnes Flora