Ranunculus sceleratus    Tiggarranunkel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Leknäs vid Österviken (12G 4i , [66748, 15431] ), avloppsdike, rikligt , 1988 (PDm)
Norråns utlopp i Bysjön (12G 5h , [6675770, 1538240] ), strand och lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Kyrkbyn, Bysjöns nordände (12G 5h , [66758, 15370] ), översvämningsmark, rikllig,flerst. , 1988 (PDm)
Rosse vid dammen (12G 5h , [66760, 15377] ), lerstrand, rikl. , 1988 (PDm)
Kyrkbyn (DFl-49), (12G 5h , [66761, 15368] ), sumpäng, rikligt , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), dammkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Brunnsjön, stranden i SV (12G 6b , [66842, 15075] ), sjöstrand, 1 ex , 1988 (ADv)
Brunnsjön,stranden vid Klintgården (12G 6b , [66847, 15081] ), 1 ex , 1988 (ADv)
N Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15082] ), kotrampad starrstrandveg., 1 ex. , 1988 (TLj & LBr)
Vikmanshyttan Västanå vid Gåran (12G 7a , [66861, 15024] ), utschaktad jord, 1 ex , 1990 (HPe)
Stadssjön (artp.), (12G 7c , [6685188, 1511755] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Hamre (12G 7c , [66853, 15111] ), fuktig åkermark som används som snötipp, riklig , 1989 (MDv)
Vikbyn (12G 7d , [66886, 15151] ), dike i en hästhage, 20-tal ex , 1988 (BBr)
STORA SKEDVI

Skogsbergs, 300m V om (artp.), (12G 9b , [6697659, 1507078] ), sjökant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15012] ), strandkant-bäckutlopp, 5 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (DF), (13F 0g , [67036, 14817] ), längs dammen, enst. , 1986 (SNy)
Hede by (13F 0g , [67036, 14824] ), kärr, enst. , 1986 (SNy)
Lusmyren (13F 1f , [6705, 1479] ), ruderatmark ,i pölar på jordtipp, 100-tals , 1986 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), lertippen, 1980 (Bengt Oldhammer)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Dalsjö mot Alsbäck v.Dalbäckens kulvert (13F 1g , [67073, 14835] ), bäckslänt mot trädesåker o.på trädan, ~25 ex. , 1987 (TLj)
Vassjön (artp.), (13F 2f , [6712915, 1476477] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
TORSÅNG

Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ), fuktsvackor i åkermark, 2020 (SNy)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ), fuktig obetad hage, 2-4 ex , 1997 (JJa & BCa)
Korsnäs fotbollsplan (13F 3j , [67192, 14963] ), dikeskant, 1999 (JJa & BCa)
Gringsbo (13G 3a , [6718590, 1500650] ), näringsrik bäckstrand i betesmark, 2015 (LBr)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ), beteshage, 2009 (HLe)
STORA KOPPARBERG

Främby (artp.), (13F 3i , [6719130, 1491260] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Falun, Strandvägen strax N Slussen (13F 4i , [67201, 14915] ), nyblottad jordplan, enstaka , 1986 (JEd)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxe v.Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ), fuktäng, 1989 (TLj & LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462090] ), botten av nedlagt grustag, lerigt, 2015 (IPt)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776526, 1436087] ), både små och stora ex i mer dyiga delar av strandkantens yttre del samt i en gyttjepöl en bit in på strandängen. , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776694, 1436183] ), 50 , 2016 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora