Ranunculus pygmaeus    Dvärgranunkel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Storvätteshognas 700 m SVS om Santesonstjärn 1090 m.ö.h. (16C 8e , [68933, 13243] ), s-exp snölega i översilad grusmark, t.riklig , 1990 (DABS)
Slugufjällets Ö-sluttning, nedan '1059"-toppen (DF), (17C 1e , [69051, 13244] ), i kalkklippskrevor vid snölega,oftast på naken jord, t.riklig , 1987 (JEd)

Dalarnes Flora