Ranunculus polyanthemos    Backsmörblomma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (DFl-49), (12G 5h , [66752, 15385] ), strandäng, 20 ex , 1986 (PDm)
Kyrkbyn (DFl-49), (12G 5h , [66759, 15373] ), gräsmark på åsen, rikligt , 1986 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ), ängsmark, 2019 (JJa)
GARPENBERG

Dormsjö mot NV (12G 8e , [66943, 15215] ), torräng i fd hagmark,ledn.gata, minst 10-tal ex , 1991 (JEd & CHe)
HEDEMORA

Skedvibacken (12F 5j , [66770, 14968] ), gammal ängsmark, 30-tal , 1989 (HPe)
Skedvibacken (12F 5j , [66778, 14960] ), fd. torpställe som planterats igen ,SSO-sluttning, 30-50 ex , 1987 (CGr)
HUSBY

Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67033, 15191] ), hällmark/lundmiljö, > 5 ex , 1991 (SJa)
STORA SKEDVI

Nyberget, Limberget (13G 1a , [67071, 15047] ), torra kalkhällsängar (f.d. beteshagar), t.rikl. , 1987 (TLj)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
SÄTER

S om Broddtorpet , intill gruvhålen (12F 6i , [66837, 14938] ), torrbacke med slaggvarp, t.rikligt , 1989 (SJa)
Kungens kulle (artp.), (12F 6j , [6684307, 1495750] ), torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Säter, friluftsteatern (12F 8j , [66922, 14977] ), S-vänd ravinslänt m.gräsveg., enst. , 1987 (TLj)
SILVBERG

Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14762] ), lundartad veg med lövskog på urkalk, 1988 (SNy)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Mårtes v.gruvan (12F 6f , [6681, 1475] ), slaggvarp / bäckravin, 1989 (TLj & LBr)
Österdalarna

RÄTTVIK

Sjurberg ovan Jonesg:n (14F 1b , [67551, 14591] ), f.d.ängsmark,nu hästbete,delvis lundartad,delvis torrare, enst. , 1988 (TLj)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ), f.d.ängsmark,kalktorräng, fl. , 1987 (TLj)
Backa 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67571, 14622] ), lundartad västslänt ,i öppnare partier o. rösen, spridd , 1988 (TLj & LBr)
Kullbergs kalkbrott,Ö om brottet (14F 1c , [67572, 14619] ), i kalktallskogen o.f.d. ängsmark intill brottet, spridd , 1988 (TLj & LBr)
So om Glistjärna (artp.), (14F 1c , [6757206, 1461759] ), torr kalkgräsmark, noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), slåtterängar,öppnare lundar,odlingsrösen,vägrenar, frekvens:m.a ~6 lok , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, väg 301 mitt mot Mössin (14F 1d , [67572, 14685] ), vägslänt, enstaka , 2010 (GHa)
Övre Gärdsjö (artp.), (14F 1d , [6757832, 1468894] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg)
Västra Born (14F 2e , [6760, 1470] ), torra ängsbackar,odlingsrösen, flerst. ,frekvens t.allm. , 1986 (TLj)
BODA

Solberga kalkbrott, vid infarten (artp.), (14F 2d , [6762946, 1468094] ), gräsmark, överväxt grusplan, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67630, 14682] ), f.d.ängsmark,på reträtt p.g.a.invaderande sly, flerst. , 1986 (TLj)
SV om Boda k:a (14F 3d , [67661, 14676] ), torrbackar,betade, t.riklig , 1985 (TLj)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ), slåtteräng, 2011 (Kajsa Andersson)
Osmundsberg (14F 4d , [67705, 14673] ), kalkberg, enst. , 1999 (GHa)
Gulleråsen,Ösluttningen (26 15-33 15) (14F 4d , [67726, 14665] ), björkhagar med örtveg., rikligt , 1985 (TLj)
Gulleråsen,Ösluttningen (26 15-33 15) (14F 4d , [67733, 14665] ), björkhagar med örtveg., rikligt , 1985 (TLj)
ORSA

-ca 300 m NO Heden (14E 6h , [67828, 14391] ), sandig skogsvägslänt (i närh.låsbräken,sandviol,skavfräken), 10 ex! , 1987 (JEd)
Ca 600 m NO Heden (på 'Krokäng') (Ny för Orsa! Nordl i Dlr), (14E 6h , [67830, 14392] ), torr kalkpåv.vägkant på sand (m.rölleka,rödkämpar,rödklöver,i närh.äv. ängsgent.), 4 ex! , 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Agnmyren (14E 1h , [6757, 1435] ), stigkant vid tidigare hävdad ängsmark, flera ex , 1986 (BOr)
Bengtsarvet (14E 1h , [6757360, 1435360] ), hagmark, en , 2008 (AAd)
Karl Lärkas stuga (14E 1h , [6757480, 1435374] ), tomtmark, 2009 (IPt)
Klikten (artp.), (14E 1h , [6757838, 1435568] ), 1994 (Bengt Oldhammer)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), torrbacke, 100-talet , 1990 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora