Ranunculus platanifolius    Vitsippsranunkel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Töfsingån nära ”Stora fallet”, ca 1925 (FORSSL.1926, ARW.1934) * både ovan, nedan och strax V fallet (16C 9f , [68979, 13278] ), bäckstränder och öppen friskäng i högörtgranskog, ca 50 ex , 1987 (JEd)

Dalarnes Flora