Ranunculus platanifolius    Vitsippsranunkel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Töfsingån nära ”Stora fallet”, ca 1925 (FORSSL.1926, ARW.1934) * både ovan, nedan och strax V fallet (16C 9f , [68979, 13278] ), bäckstränder och öppen friskäng i högörtgranskog, ca 50 ex , 1987 (JEd)
Töfsingdalens NP, Töfsingån ca 30 m NV fallet, 689 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897943, 1327884] ), fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, bara ett blommande exemplar. sannolikt samma lokal som beskrivits av Forsslund 1926 (30-tal), Arwidsson 1934 och Edelsjö 1987 (ca 50 ex). , 2016 (Magnus
Bergström)

Dalarnes Flora