Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), t.allmän, 13 lokaler , 1987 (PDm)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ), Sjöstrand med anslutande vägren, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ), vatten, 2017 (JJa)
Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), efter älven, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Berga (artp.), (12G 9b , [6699840, 1508591] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Långshyttan (DFL), (13G 0c , [67039, 15129] ), kanal , vid dammluckor, t.rikligt , 1987 (SJa)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), vattensamling, 2015 (DABS)
SILVBERG

Grängshammar,Smeddammen (12F 8g , [66932, 14830] ), damm med genomströmmad å,dybotten, 1988 (THe)
STORA TUNA

Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ), rikligt i ån, 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ), åstränder, 2014 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ), fiskdammar med dm djupt vatten, 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Bysjön (13F 2f , [6713498, 1477827] ), strand o vattenmiljö, 2018 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713697, 1478721] ), älvstrand, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
VIKA

Runns strand ~ 1 km V om Vikasundet (13F 1i , [67095, 14938] ), grunt vatten, ~2 m2 , 1998 (SBm)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), ~refl~ ,stränder vid djup sjövik, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
STORA KOPPARBERG

Grycken (utlopp kalven) (artp.), (13F 5g , [6727839, 1483532] ), noterad , 2014 (Bo karlstens)
SVÄRDSJÖ

Svärdsjön (13G 7b , [6736290, 1506810] ), mjukbotten, spridd över sjön & strömmen , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ), strandkärr, 2010 (DABS)
NORRBÄRKE

Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), dammen, 2015 (SNy)
GRANGÄRDE

Långsjön (artp.), (12F 8d , [6690155, 1467057] ), grund mjukbotten i klarvattensjö, 100 m2 , 2016 (Janolof Hermansson)
Långsjön (artp.), (12F 8d , [6690155, 1467057] ), grund mjukbotten i klarvattensjö, 100 m2 , 2016 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Del av V-Dalälven genom rutan 38 22, 39 22 (13F 2c , [67138, 14622] ), ~refl~ ,älv med vattenveg. o strandveg., ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ), älven, 2011 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ), älven, 2014 (IPt)
Västerfors N flottbro (artp.), (13F 3b , [6719780, 1457070] ), älvsluttningar, noterad , 2019 (Joachim Falck)
V-dalälven , 500 m uppströms älvmötet (13F 3c , [6715060, 1462516] ), vatten, 2011 (IPt)
ÅL

Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), strand, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ), strand, 2018 (JJa)
LEKSAND

Östra Rönnäs (13F 6c , [6731570, 1463300] ), strandkant, 2014 (JJa)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745726, 1454853] ), tämligen näringsfattig sjö, 2008 (AJn)
Tällbergs brygga (13F 9b , [67461, 14551] ), flytande i vattnet, 1 ex , 1991 (MKp)
Östanholsviken, Stenbygården (13F 9b , [67463, 14583] ), vatten, 1 ex. , 1989 (MKp)
BODA

Mitt i byn ,"Åsehags damm" (14F 4d , [67722, 14662] ), ~refl~ ,damm i bäcken, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Dalbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), bäck (söder om vägen), 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk, nya dammen (14F 7d , [67869, 14653] ), dämd strand, flera ex. , 1985 (TLj)
ORSA

Kyrkbyn i Lillån mot Bunk (14E 5g , [6779, 1434] ), eutrof å, 1988 (JEd)
Oreälven v. Fredshammar (DF), (14E 6i , [6781, 1444] ), lugnvatten i ränna intill älven, 1986 (JEd)
Oreälven ovan Kallholen ,fl! (DF), (14E 6i , [6784, 1440] ), små lugnvatten i älven, 1987 (JEd)
Oreälven (artp.), (14E 6i , [6784837, 1440828] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oreälv , Fredshammar , Orsa. (artp.), (14E 7i , [6786477, 1444288] ), noterad , 2017 (Lars Bruks)
Skattungbyn vid älven NV sågen (14E 7j , [6787, 1448] ), älv, 1989 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
MORA

Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [67660, 14328] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vattensamling, 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762430, 1396330] ), å, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Vanån vid Sväsodlingen (artp.), (14D 5g , [6776740, 1384189] ), å och strandmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Vanån vid Smörhatt (artp.), (14D 6g , [6780470, 1380606] ), å, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysån, kulturreservat (artp.), (14D 6j , [6783061, 1397612] ), grunt vatten, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.), (14D 9j , [6797303, 1398783] ), i älvfåran., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Västerdalarna

FLODA

Nybyn V (artp.), (13E 1h , [6706001, 1437536] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ), strand o vattenväxter, 2020 (SNy)
NÅS

Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ), strand, älven, 2016 (IPt)
JÄRNA

Dalasågen (artp.), (13E 2c , [6712935, 1412167] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Flögforsen (13E 3c , [67165, 14113] ), älv, flera , 1989 (HLe & UGn)
Vansjön nedanför Vans fd station (13E 4b , [67239, 14091] ), sjö med strand och botten av sand, ca 5 , 2004 (HLe)
Stövlingvallen (artp.), (13E 5b , [6729088, 1407728] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Älven,vid Prästgården (13E 1a , [67068, 14003] ), grund älvstrand, rikligt , 1987 (LBr)
Äppelbo, Sälen, prästgården (artp.), (13E 1a , [6706878, 1400253] ), noterad , 2016 (Måns Svensson)
Roddarheden ,i Valsbäcken (13E 1a , [67069, 14038] ), bäck, 1997 (IJo)
Nederholmen (artp.), (13E 1b , [6705130, 1407910] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Stuga 100 m N Nederholmen (13E 1b , [6705130, 1407910] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
MALUNG

Gäspänget väster om Krabbforsen (13D 2i , [67111, 13922] ), källa, enstaka , 2002 (BGM)
Södra Vålön (13D 2i , [67112, 13923] ), i vatten, rikligt , 2002 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67207, 13909] ), älven, 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ), ~refl~ ,älv, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
LIMA

Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), älven, 2014 (IPt)
Limedsforsen, lugnvatten (artp.), (14D 1d , [6756014, 1368719] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Åkra (14D 1d , [67597, 13673] ), älvstranden, ngr kvm , 2010 (BGM)
Lima vid prästladan (artp.), (14D 2d , [6760147, 1367038] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Fenningberget (14D 3d , [6765300, 1369740] ), bäck, några bestånd , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), älvstrandkand, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ), älv, 1994 (JEd)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800761, 1356419] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), älv, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särksjöns södra del (artp.), (15C 4j , [6824692, 1348333] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ), älvstrand med omgivning, sparsam , 2010 (LBr)
Öresjön, utloppsdammen (15C 7j , [6838450, 1348390] ), sjö, 2004 (LBr)
Bruket, vid sjön (artp.), (15D 7b , [6838206, 1357719] ), sjö och strandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Viken N om Fjätnäset (15D 8c , [6841, 1364] ), grund strand på sand, sparsamt , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), stränder vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Särnabron (artp.), (15D 8c , [6844565, 1360568] ), strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Fjätälven , nedströms bron (15D 8d , [6844, 1365] ), strand, sparsamt , 1992 (DABS)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846444, 1358268] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus Magnusson)
Särnasjön ,kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), sandbottnar, sparsam , 1992 (DABS)
IDRE

Vegån (16C 1h , [68580, 13392] ), ~refl~ ,å, strand ,strandkärr, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Foskan 1,7 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883900, 1332930] ), litet sidoflöde, sparsam , 2020 (LBr)
Hällsjöns norra del (16C 7h , [6888430, 1335900] ), sjöstrand, riklig , 2020 (LBr)
Storån, c 2 km S Ängessildret (artp.), (16C 7h , [6889652, 1335093] ), å på grunda grusbanka i ån, noterad , 2018 (Per Johansson)
Stor-Fjätan 2 km SObron i Fjätvallen (16C 8j , [68929, 13497] ), sakta rinnande vatten, ca 10 ex , 1989 (BCa)
Stor-Fjätan V om Näskilsvålen ( 2- 0- till 0- 2-) (16C 9j , [6896, 1346] ), sakta rinnande vatten, spridd , 1989 (BCa)
Lillfjätan ca 1 km N Fjätbodarna (även 1- 1-) (16D 7a , [6885, 1351] ), strömmande vatten, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora