Ranunculus lingua    Sjöranunkel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Sörgårds,vid Årängsån (12G 5h , [66792, 15362] ), dystrand, mkt riklig , 1989 (PDm)
Årängsån (12G 5h , [66797, 15356] ), å, rikligt , 1985 (PDm)
Ned Hede (12G 5h , [66798, 15355] ), å, rikligt , 1982 (PDm)
Morshyttan (DFl-49), (12G 6g , [66825, 15312] ), å, rikligt , 1985 (PDm)
Konnsjöbäcken (DFl-49), (12G 8g , [66918, 15300] ), bäck, rikligt , 1980 (PDm)
Byvalla (DFl-49), (12G 8g , [66926, 15332] ), å, rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, spridd , 2010 (LBr)
STORA TUNA

Dalsjö vid Dalbäcken (13F 1g , [67084, 14838] ), längs dike/å, rikl. , 1988 (TLj)
SVÄRDSJÖ

Gråsala (DFl), (13F 6j , [67334, 14984] ), i ån ,numera övergödd o igenväxande, ett par grupper , 1988 (PDm)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Österdalarna

ORSA

Unnån (artp.), (14E 7h , [6786138, 1437693] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Björnån ,invid reservatet (15D 1c , [6809340, 1364660] ), lugnflytande edor i ån, rikl. , 1999 (TLj)

Dalarnes Flora