Ranunculus hyperboreus    Jordranunkel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

VÅMHUS

Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
ÄLVDALEN

1 km SSO Gummas NR (15D 0f , [6801417, 1378418] ), källa i sumpskog, sparsam , 2011 (LBr)
Nyängena vid Fännänglokarna (15D 1e , [6809540, 1370860] ), stor källa, riklig och blommande , 2009 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819740, 1362410] ), stor källa, riklig , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819755, 1362451] ), källa, riklig , 2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820660, 1362590] ), stor källa, riklig och blommande , 2009 (LBr)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68368, 13662] ), källbäck i myrkant, enstaka , 2002 (LBr)
400 m SV Bergstugkojan (15D 9d , [68494, 13696] ), kallkälla i myrkant, , 1985 (Rlu genom TLj)
400 m SV Bergstugkojan (artp.), (15D 9d , [6849450, 1369650] ), kallkälla i myrkant, noterad , 1985 (Rolf Lundqvist)
Myr 1,2 km NO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853240, 1334720] ), källa i myrkant, mindre bestånd , 2014 (LBr)
2 km S om Ringbo (16D 0a , [68544, 13501] ), dystränder i skogsbäck, sparsamt , 1989 (DABS)
200 m O Trygåskölen (16D 0d , [6854, 1369] ), källflöde, t.rikligt , 1992 (DABS)
Liten tjärn V om Dalptjärnen (16D 2a , [68603, 13516] ), dyjord i kant av bäverdamm, sparsamt , 1992 (LBr)
IDRE

Hötjärnen åt väster (16C 0h , [6852690, 1339220] ), källa nära fastmarken, sparsam , 2009 (LBr)
Kvarnbäcken NO Storgjotkölen ca 500 m nedom dammen (16C 2c , [6862, 1312] ), rikt källdråg i bäcksänkan, rikl! , 1988 (JEd & ANi)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 700m nedströms dammen (artp.), (16C 2c , [6862466, 1312762] ), rikt källflöde i kärrdråg invid bäcken, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
SO Tranuberget v. Skäråsgrubben,fl! (spr.ca 2 km!) (16C 2f , [6863, 1326] ), bäck i granskog ,äv.i rinnande vatten!, mkt.rikl.o.fl! , 1988 (DABS)
SO Tranuberget v. Skäråsgrubben,fl! (spr.ca 2 km!) (16C 2f , [6864, 1325] ), bäck i granskog, äv.i rinnande vatten!, mkt.rikl.o.fl! , 1988 (DABS)
SO Tranuberget v. Skäråsgrubben,fl! (spr.ca 2 km!) (16C 2f , [6864, 1326] ), bäck i granskog ,äv.i rinnande vatten!, mkt.rikl.o.fl! , 1988 (DABS)
SV Guttuån (16C 3f , [6869456, 1325063] ), ådelta, 2004 (RLu)
SÖ Storhån (16C 3f , [6869720, 1326215] ), kallkälla, 2004 (RLu)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.), (16C 3i , [6867643, 1342654] ), fattigkärr, 2011 (Janolof Hermansson)
Idrefjäll, V om anläggningarna (artp.), (16C 3i , [6867643, 1342654] ), källkärr i tallskog, 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ), källdråg, spridd , 2019 (LBr)
Gräsbäckstjärnarna (16C 5h , [6877980, 1337410] ), källa i myrkant, sparsamt , 2019 (LBr)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889378, 1317065] ), gles sumpgranskog, 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Lövåsen strax SO om gården (16C 7e , [68863, 13216] ), bäverdämd bäck , på torvdy, enstaka , 1990 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ), blöt rotvälta, fåtalig , 2020 (LBr)
Stora Olån (16C 8d , [6890, 1315] ), källflöde längs ån, sparsamt , 1990 (DABS)
Storvätteshognas ca 1 km S om Santesonstjärn 990 m.ö.h. (16C 8e , [68926, 13246] ), källbäck på kalfjäll, sparsamt , 1990 (DABS)
ca 1 km SSO Klutsjön (16C 8j , [68907, 13459] ), ~refl~ ,liten bäck i fjällbjörkskog, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Storfjätan SO Fjätvallen,Ö sidan ca 200 m från ån (16C 8j , [68935, 13485] ), källa, sparsamt , 1994 (DABS)
Västerfjäten vid Fjätan (16C 9i , [6898280, 1344890] ), i källor, 2005 (TLj)
NV om Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), källkärr-gölar i högörtgranskog, t.riklig på litet område , 1987 (DABS)
2 km N resp.NNV Fjätbodarna (2- 1-) (16D 7a , [6886, 1350] ), källkupoler, t.rikligt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora