Ranunculus flammula    Ältranunkel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), våtmark, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), lerig ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Gettjärnen (12G 5g , [6678769, 1532751] ), myr, bäck, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ), vägkant, äng/skogsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg mot skog, 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Vägdiken och kärr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
HUSBY

Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705230, 1523880] ), ~refl~ ,skogsväg, 2007 (NGu)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
SÄTER

Sydväst Slätberget (artp.), (12F 6i , [6680700, 1494943] ), ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark., noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), grusplan/vägkanter - åkanter, 2018 (SJa & JMa)
Gessån (artp.), (12F 7j , [6686773, 1498029] ), bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
Tovholen (artp.), (13F 0h , [6701893, 1488782] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Slätklacken (13F 0i , [6700753, 1493511] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Hampnäsvägen 10 (artp.), (12F 8f , [6691015, 1478511] ), 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
STORA TUNA

Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ), gammal fäbod längs bäck, 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ), hygge med vattenfyllda hjulspår, 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ), vägdike, t.rikligt , 2012 (IPt)
TORSÅNG

Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ), fuktsvackor i åkermark, 2020 (SNy)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ), ~refl~ ,lundartad artrik blandskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (SBm)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721870, 1498640] ), åkerdike, 2008 (HLe)
SVÄRDSJÖ

Sörmyren (artp.), (14G 0c , [6754358, 1514329] ), källdråg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ), stranden, 2008 (GJn)
NORRBÄRKE

Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ), vägkant och dike mot blandskog, 2008 (DABS)
Orsbacksvägen (artp.), (12F 5h , [6677053, 1486950] ), myr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
GRANGÄRDE

Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462090] ), botten av nedlagt grustag, lerigt, 2015 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ), våt ängsmark, 2014 (IPt)
400 m V om Västtjärna (13F 3c , [6716780, 1460130] ), skogskant vid källor, 1996 (JMa)
LEKSAND

Söder Bergsäng (13F 8c , [67427, 14612] ), kalhygge,botten av ett dike, några få ex. , 1989 (MKp)
ORSA

Vattenmagasinet (artp.), (14E 8g , [6790881, 1432466] ), 25 , 2017 (John-Eric Thore)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), sjö- och åstränder samt i kärr och sumpskogar, allmän , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ), ån och dess stränder, spridd , 2018 (LBr)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Reningsverket älvstranden (artp.), (14D 9i , [6797058, 1394417] ), mjukbotten i älv, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Hållstugan SSO om (artp.), (15D 0g , [6803368, 1381260] ), sjökantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hembygdsgård damm (artp.), (12E 1g , [6655916, 1433804] ), anläggning i sjö och vattendrag, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Mellanbäcken (artp.), (12E 4c , [6673898, 1410837] ), skogsmark vid bäck kant 2.5 km n om tyfors, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673338, 1422496] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6678851, 1408762] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Nybyn V (artp.), (13E 1h , [6706001, 1437536] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
NÅS

Bysala N, (norr Fridhem) (artp.), (12E 9e , [6699590, 1424430] ), naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor, 2015 (Tom Sävström)
JÄRNA

Gruckån ~500 m nedstr. Inlandsbanan (13E 1c , [67084, 14126] ), å, ~20 ex , 1989 (HLe & UGn)
Träkol 500 mV (13E 2c , [6712200, 1412210] ), ~refl~ ,älvstrand, 2001 (HLe)
Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kvarnsjön bäck (artp.), (13E 2d , [6713120, 1416107] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Flögan N utloppet (artp.), (13E 3c , [6716639, 1411159] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Vanån NV Vanåbodarna (13E 3c , [6716940, 1411620] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens t.allm. 2011 (HLe)
MALUNG

Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ), bäck och stränder, 2013 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Näckån (artp.), (15D 8c , [6841731, 1363017] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)

Dalarnes Flora