Ranunculus flammula    Ältranunkel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), våtmark, allmän , 1995 (PDm)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
HUSBY

Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705230, 1523880] ), ~refl~ ,skogsväg, 2007 (NGu)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
SÄTER

Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), grusplan/vägkanter - åkanter, 2018 (SJa & JMa)
Gessån (artp.), (12F 7j , [6686773, 1498029] ), bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
SILVBERG

Hampnäsvägen 10 (artp.), (12F 8f , [6691015, 1478511] ), 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
STORA TUNA

Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ), hygge med vattenfyllda hjulspår, 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ), vägdike, t.rikligt , 2012 (IPt)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ), ~refl~ ,lundartad artrik blandskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (SBm)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721870, 1498640] ), åkerdike, 2008 (HLe)
SVÄRDSJÖ

Sörmyren (artp.), (14G 0c , [6754358, 1514329] ), källdråg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ), stranden, 2008 (GJn)
NORRBÄRKE

Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ), vägkant och dike mot blandskog, 2008 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462090] ), botten av nedlagt grustag, lerigt, 2015 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ), våt ängsmark, 2014 (IPt)
400 m V om Västtjärna (13F 3c , [6716780, 1460130] ), skogskant vid källor, 1996 (JMa)
LEKSAND

Söder Bergsäng (13F 8c , [67427, 14612] ), kalhygge,botten av ett dike, några få ex. , 1989 (MKp)
ORSA

Vattenmagasinet (artp.), (14E 8g , [6790881, 1432466] ), 25 , 2017 (John-Eric Thore)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), sjö- och åstränder samt i kärr och sumpskogar, allmän , 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ), ån och dess stränder, spridd , 2018 (LBr)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Reningsverket älvstranden (artp.), (14D 9i , [6797058, 1394417] ), mjukbotten i älv, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Hållstugan SSO om (artp.), (15D 0g , [6803368, 1381260] ), sjökantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Västerdalarna

NÅS

Bysala N, (norr Fridhem) (artp.), (12E 9e , [6699590, 1424430] ), naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor, 2015 (Tom Sävström)
JÄRNA

Gruckån ~500 m nedstr. Inlandsbanan (13E 1c , [67084, 14126] ), å, ~20 ex , 1989 (HLe & UGn)
Träkol 500 mV (13E 2c , [6712200, 1412210] ), ~refl~ ,älvstrand, 2001 (HLe)
Vanån NV Vanåbodarna (13E 3c , [6716940, 1411620] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens t.allm. 2011 (HLe)
MALUNG

Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ), bäck och stränder, 2013 (BGM)

Dalarnes Flora