Ranunculus ficaria    Svalört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), 3 lokaler , 1987 (PDm)
Norrbyn (12G 5h , [66763, 15365] ), gårdsplaner, rikligt , 1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15315] ), f.d. trädgård, rikligt , 1986 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66902, 15290] ), sumpäng, rikligt , 1986 (PDm)
HEDEMORA

Boda (12G 7b , [66858, 15087] ), vägdike intill åker, några ex. i grupp , 1987 (MDv)
STORA SKEDVI

Prästbäcken vid V Kyrkbyn, i lundvegetation med kransrams, 1933 (FÄRJE 1971a) = Lindås-bäckens ravin, 1951 (Tr) * spridd åtminstone ett 50-tal m längs bäcken (12F 9j , [66982, 14992] ), i lundvegetation, riklig , 1990 (LBr & JEd)
SÄTER

Vålängarna i Matses backar (12F 8j , [6693770, 1497020] ), nu spridd ända ned till Ljusterån , 2007 (TLj)
Vålängarna (DBS), (12F 8j , [66940, 14970] ), betesmark i ravin, 1989 (SJa)
Vålängarna i löväng, 1912 (Sam) * här 2 lokaler, 1940-t (Dn) * 1950 (Tr) * (4024-3922), (12F 8j , [66940, 14974] ), raviner, gles beteshage med al, hägg etc, mest i övre delen, ymnig och marktäckande , 1989 (TLj, SJa)
Norddalen, en grupp 1970 (Lr) * intill Norddalsbron (12F 8j , [66941, 14961] ), i lundvegetation, enstaka , 1987 (TLj, SJa)
GUSTAFS

Ljusterbro, nu spridd hit ned (12F 9j , [6695770, 1495010] ), t.rikl , 2007 (TLj)
STORA TUNA

Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ), vägkanter och restytor, 2020 (SNy)
Långsjöskogen (artp.), (13F 0g , [6700278, 1483385] ), noterad första parkering vänster sida vägen , 2020 (Yngve Johansson)
Forgatan, Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709538, 1480525] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Mellsta camoing (13F 2f , [6710813, 1476976] ), gräsmatta, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Storsten (13F 1h , [67078, 14855] ), dikesren intill f.d. plantskola , m. Gagea minima, rikl. , 1988 (TLj)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712, 1484] ), bar jord i plantskola, ymnigt överallt! , 1987 (TLj)
Vassbo framför Vandrarhemmet (artp.), (13F 2g , [6712176, 1484771] ), trädgård, spridd i gräsmattor - buskage , 2015 (Per Johansson)
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ), kulturmarker vid bebyggelsen, 2018 (SNy)
Vassbo grusplan vid växthusen (artp.), (13F 2g , [6712388, 1484631] ), ruderat- och gårdsmiljö, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719400, 1494585] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Nedre Norslund (artp.), (13F 3i , [6719986, 1492340] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Önsbacksdammen, gräsmattan N brovallen (artp.), (13F 4h , [6720896, 1486728] ), noterad , 2019 (Per Johansson)
Vägkanten S vägen innan nedfarten till Kårarvets koloniomr (artp.), (13F 4h , [6721077, 1487029] ), vägkant frisk gräsmark i dike / vägkant nära koloniträdgårdar med utkast, spridd från odling alt trädgårdsutkast , 2017 (Per Johansson)
Kullen (artp.), (13F 4i , [6721035, 1491273] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Falu gamla fängelse (artp.), (13F 4i , [6721594, 1490690] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vårlidsv (artp.), (13F 4i , [6721753, 1490632] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
SVÄRDSJÖ

Borgärdet, nära skolan (13G 7b , [6736480, 1505560] ), skuggig vägkant,inne i häck, fåtalig på platsen, mkt ovanlig på rutan , 2008 (JWk)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740108, 1505655] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ), gräsmark i trädgård, sällsynt , 2004 (AÖg)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713500, 1467260] ), lövdunge, 3 grupper inom 10 m2 , 2014 (IPt)
BJURSÅS

Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Hanses Hällar (13F 7g , [67370, 14807] ), ~refl~ ,gammal trädgårdstomp, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa)
SILJANSNÄS

Fornby (13F 7a , [6738867, 1451775] ), strandstig, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739798, 1451428] ), strandstig, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Mellan Böle och Lindåker (artp.), (13F 7c , [6739145, 1463297] ), 5 m˛ , 2020 (Petrus Tengnér)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739540, 1464700] ), på jordmassor vid parkeringen, ca 1 m2 , 2008 (TLj)
RÄTTVIK

Övre Gärdsjö,Södergårdarna eft.byvägen (DBS), (14F 1d , [67571, 14692] ), ängsrest mot plank,mkt skyddad, ~10 ex , 1986 (TLj)
BODA

Slänt vid Sockenstugan (14F 3d , [6766200, 1467830] ), grässlänt, rätt ymnigt , 2012 (GHa)
Södra ändan av Gulleråsen (14F 4d , [67715, 14654] ), åkerkant, detta är antagligen en rymlig från någon trädgård, relativt rikligt , 2002 (GHa)
Sunnanåkern, 'Kvärgatu' . byväg i stark östsluttning (14F 4d , [67716, 14666] ), trädgårdsavfall, relativt rikligt , 2006 (GHa)
Gulleråsen, Västabäcken (14F 4d , [6772450, 1465970] ), ängsmark, tiotals , 2012 (GHa)
Gulleråsen, Västombäcken (14F 4d , [6772460, 1465970] ), dike, rätt rikligt inom en 10 kvadratmeters ruta , 2014 (GHa)
Västerdalarna

MALUNG

500 m SO Yttermalungs kapell,gård (13D 3i , [67190, 13919] ), blomrabatt, många ex. , 1986 (PEr)

Dalarnes Flora