Ranunculus fallax    Mellansmörblomma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Gålsbo (12G 4j , [66745, 15468] ), urskogsartad lund i liten ravin vid älvstranden, riklig (bestämd av Stefan Ericsson till R.fallax ssp.stipitatus) , 1994 (PDm)
Östanhede (12G 6g , [66800, 15346] ), åkerkant, 1 ex , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Efter vägen (12G 2g , [66636, 15310] ), rik vägkant, fåtalig , 1989 (LBr)
Bengtsbo - söder om gårdarna. (12G 2g , [66640, 15304] ), I örtrik granskog., spars , 1989 (LBr)
Högsberget. (12G 3e , [66655, 15226] ), I vägkant, sparsamt , 1988 (LBr)
Åvsta äng, 1 km fr S Åfsta, vid sidobäcken från V ca 100 m från sammanflödet. (12G 3e , [66658, 15223] ), ängsgranskog., rikligt , 1988 (LBr)
Lerbäcken (12G 3e , [66675, 15212] ), i bäckravin, 1988 (CWa)
"Bergshyttan, 500 m NO ""B"" i Bergshyttan." (12G 3g , [66657, 15323] ), i skogsbacke med bl.a. vätteros, lungört och vårärt., 1989 (PDm)
Lövsveden, nära landsvägen. (12G 3g , [66691, 15324] ), lundartad mark, 1943 (Lr). I frodig igenväxande trädgård, 89, 1994 (LBr)
Buskbo, vid två gårdar även 12G4g0620 (12G 4g , [66707, 15318] ), frodig igenväxande trädgårdsmiljö, 1994 (Lr)

Dalarnes Flora