Ranunculus confervoides    Hårmöja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [666258, 152256] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SÄTER

Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15), (12F 7j , [668911, 149733] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Österdalarna

BODA

Tuvtjärn Ö om Ensen (14F 1d , [67598, 14681] ), i kalkoligotrof tjärn, med trådnate, t. riklig , 1989 (JEd & LBr)
Fjällsocknarna

IDRE

Nordsjöns N strand (15C 9b , [68487, 13080] ), i stranddriftvallarna, t.riklig , 1996 (DABS)
Mellan Röskåsen och Nordsjön (DFl 60), (15C 9b , [6849, 1308] ), vattensamling i myr (1958 G.& H.Eriksson), 1996 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [684991, 130795] ), 1996 (DABS)

Dalarnes Flora