Ranunculus cassubicus    Lundsmörblomma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Folkarbo (artp.), (12G 3e , [6665039, 1522829] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
GARPENBERG

Hässlens Naturreservat (artp.), (12G 6e , [6683473, 1524508] ), frisk gräsmark, 2014 (Per Johansson)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6695, 1501] ), lövdom.fd hagmark, åtm.100 ex , 1989 (JEd & LBr)
Kolarbobäcken SV Kolarbo NO om lv (DF), (12G 9a , [66955, 15003] ), lövdom.bäckdäld, rikligt , 1989 (JEd & LBr)
STORA TUNA

Övre Medväga längs stig mot älven (13F 2f , [67124, 14794] ), lundartad lövskog nedanför överiven tomt ( det.Riksmuseet belägg d:o), ~100 ex. , 1987 (SNy)

Dalarnes Flora