Ranunculus aquatilis var. aquatilis    Vattenmöja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Björka, Kyrkbybäcken (DF-49), (12G 5h , [66759, 15367] ), bäck, rikligt , 1987 (PDm)
Norrbyn i Kyrkbybäcken (12G 5h , [66767, 15361] ), i bäck, 1988 (PDm)
Lisselängsdammen (12G 5i , [66796, 15403] ), i bäck i sumpäng, 1988 (PDm)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ), bäckstrand, 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), kanalkant, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

Uppbodammen (12G 9a , [66984, 15041] ), näringsrik damm efter ån från Hyen, mkt rikl.(steril) , 1987 (TLj)
Hysta vid ån vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ), bäcksänka, 1990 (JEd)
ASPEBODA

Liljans gård (13F 2h , [67143, 14879] ), näringsrika gamla prydnadsdammar, rikl. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ), strand, 2017 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Sågudden Sunnansjö (12F 5a , [66768, 14538] ), i vatten på sandbotten på ca 1 m djup 2-5 m från stranden, ett stort bestånd , 1989 (HWk)
Västerdalarna

JÄRNA

100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 2001 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716310, 1411280] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
TRANSTRAND

Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802266, 1348443] ), ängsmark vid älv, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)

Dalarnes Flora