Ranunculus aquatilis x peltatus    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA SKEDVI

Hysta vid korsningen Tvärhandsån x Skedvivägen (13G 0a , [67002, 15018] ), näringsrik bäck, 1990 (JEd)

Dalarnes Flora