Radiola linoides    Dvärglin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsen Alpin (artp.), (12E 3e , [6668196, 1423346] ), grusmark (uppställning för husvagnar), noterad , 2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson)

Dalarnes Flora