Quercus robur    Ek


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), spridd , 1987 (PDm)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
FOLKÄRNA

Högsbergets västsluttning (12G 3e , [66651, 15226] ), hygge o rik gransluttning, rikl.med småplantor , 1988 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [667045, 153276] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [667721, 151721] ), vägbank i skogsdunge, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), vägkant, 2015 (DABS)
Strömsnäs,strax norr om Krylbo,S om järnvägen (12G 3e , [66687, 15224] ), lövskog:björk,rönn,hägg,lönn m.m, ~20 st , 1987 (CWa)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [667705, 150674] ), ladubacke, 2011 (DABS)
Nyhyttan (12G 6a , [66830, 15012] ), vägkant, ett fåtal , 1989 (CGr)
Vikmanshyttan , berg NV samhället (12G 7a , [66868, 15007] ), skogsmark, 2 unga ex. , 1980 (EDn)
Norrhytteberget ,nära Granbo (12G 7a , [66871, 15020] ), skogsmark, flera, endast unga ex. , 1987 (EDn)
N om Eriksdal (12G 7b , [66858, 15075] ), lövdunge, flera , 1988 (MDv)
Stadsberget (12G 7b , [66858, 15092] ), blandskog, >10 unga ex. , 1986 (ADv)
Boda (12G 7b , [66859, 15082] ), blandskog, >10 unga ex. , 1986 (ADv)
Vikbyn (12G 7d , [66886, 15152] ), kanten av beteshage, 1 buske , 1988 (BBr)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [669497, 151973] ), gräsmark i anslutning till herrgården, 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [669508, 151944] ), alkärr, 2017 (JJa)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [670145, 152247] ), skogsmark, 2013 (DABS)
SÄTER

Jönshyttan (12F 8i , [66914, 14941] ), skogsmark, 2 ex , 1989 (SJa)
Jätteklacken (12F 8j , [66910, 14990] ), blockrik sydbrant, tämligen rikligt , 1986 (SJa)
Jätteklacken (artp.), (12G 8a , [6692171, 1500245] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Stig-Åke Svenson)
GUSTAFS

Mossbysjön, NO hörnet (artp.), (12F 9i , [6695750, 1490380] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Mossbysjön, NO hörnet (artp.), (12F 9i , [6695750, 1490380] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar och 2 km radie därikring (12F 8g , [66936, 14832] ), skogs- o gamla hagmarker, 1988 (THe)
Grängshammar ,400 m Ö Grängens spets (12F 8g , [66938, 14838] ), f.d.beteshage,nu asp o.björksuc., ~10 ex. 8-10 m+ ekkratt. minst 4 av de stora döda,övr.illamående , 1987 (TLj)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ), f.d.fäbodvall, 1 liten planta , 2015 (IPt & SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [669741, 148648] ), blandskog, 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [670402, 146511] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [670361, 148168] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Smäcken (artp.), (13F 0g , [6704471, 1480790] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Forssa klack (13F 1f , [670961, 147914] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6706006, 1482476] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [671304, 147120] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [671343, 147047] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [671212, 147822] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ), gles tallskog, 1 mindr planta , 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [671027, 148088] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [671101, 148180] ), blandskog, 2011 (SNy & IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Torsångs kyrka (13F 1h , [670514, 148707] ), vägkant, 2013 (DABS)
VIKA

Rensbyn, Malmbäckens nedre lopp nära stranden (13F 1i , [67084, 14945] ), strandbrink, 10-tal ,små o halvstora träd , 1996 (SBm)
ASPEBODA

Grönbo (13F 3g , [671919, 148111] ), torrbacke, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ), ängsmark i blandskog, flera små plantor , 2016 (IPt)
Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 2 , 2016 (Jerry Carlsson)
Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 1 , 2017 (Jerry Carlsson)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), 2 , 2017 (Glenn Costello)
Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.), (13F 3i , [6719273, 1494897] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Rottneby (13F 3j , [67195, 14953] ), Igenvuxen trädgård, 2001 (JJa & BCa)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719700, 1495270] ), 2015 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [672313, 148154] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720008, 1487740] ), betesmark, 2011 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [672014, 148746] ), gräsbevuxen fägata, 2011 (DABS)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), naturtomt, 2013 (Per Johansson)
Jungfruberget, Falun (artp.), (13F 4i , [6723600, 1490573] ), barrblandskog, 1 plantor , 2008 (Tim Hipkiss)
Sjulsarvsberget, Falun (artp.), (13F 4i , [6723690, 1492758] ), barrblandskog, 1 plantor , 2008 (Tim Hipkiss)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [672844, 148307] ), lövskog, 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [672922, 148243] ), upplag i sankmark, 2011 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Grånäs, vid dansbanan (artp.), (13F 5j , [6726299, 1498669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [672596, 152030] ), vägkant, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ), vägkant som gränsar mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [674604, 151310] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

O om kyrkan (11F 9f , [664549, 147947] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Finntorpet (11F 9i , [66481, 14931] ), fornåker=f.d.åker med planterad 50-årig gran,nyl.gallrad, 2 självs.plantor , 2001 (BFo)
Hugnora, mellan Rv 65 och g:la landsvägen, nära transf. (12F 1h , [66571, 14884] ), lövhage, minst 5 buskar , 1981 (RNo)
Uvberget, vid Hemshyttevägen (12F 2h , [6661, 1489] ), kant av gruvhål, 1 buske , 1980 (RNo)
Saxe, västra stranden av Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ), lövsluttning mot sjön, 1982 (RNo)
NORRBÄRKE

Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ), gammal ängsmark i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Furbo (12F 4f , [667322, 147909] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
LUDVIKA

Högbergets O-sluttning, nedanför elljusspår (DFl.?), (12F 3d , [66685, 14659] ), gles barr-blandskog, flertal unga ex. , 1987 (PHe)
Roths äng (12F 4d , [667078, 146553] ), ängsmark med hög vegetation, 2010 (IPt & HWk)
Ställviksberget, bergsl.N om väg 245 (12F 4d , [66718, 14653] ), sydväxtberg, flera ungträd , 1987 (PHe)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ), f.d. tomtmark, 2 stora ex , 1989 (HWk)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Kullen (artp.), (12E 7j , [6689374, 1447454] ), i ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ), stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott, flera små plantor , 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Björka , V om bystugan (13F 2c , [671285, 146043] ), blandskog , med bl.a. lönn, ett 3 meter högt träd , 2008 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [67132, 14626] ), skogsmark, 2 ex. ca 2dm höga, hotas ev. av sanduttag , 2005 (IPt)
V om Björkagården (13F 2c , [671333, 146184] ), blandskog , slänt mot älven, 1 ca 7 m högt träd , 2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713613, 1462310] ), älvravin, 1 planta , 2017 (IPt)
Djurås By (13F 2c , [671435, 146350] ), nära älvstrand planterat ??, 1 ex. , 2002 (IPt)
Berggården (13F 3b , [671732, 145859] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, en liten planta i skogskant,självsådd , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ), ängsmark/tomtmark, flera små plantor , 2017 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [671923, 146018] ), skogbevuxen grusås, en liten planta , 1996 (JMa)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
ÅL

Insjön (W-Lek-0022) (artp.), (13F 5c , [6728349, 1460498] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [673095, 147867] ), vägkant, 2008 (JJa)
Solhöjden (artp.), (13F 7g , [6736420, 1481220] ), slänten, 1 träd , 2008 (Mattias Ahlstedt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), lieslagen strandäng, 1 ex, ca 1,5 m , 1997 (JJa)
Dubblarbo öster om vägen (13F 8h , [674285, 148741] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Björken (13E 8j , [67413, 14484] ), sydvänd grässlänt, en planta , 2008 (DABS)
LEKSAND

Hackmora (13F 6d , [673420, 146879] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [673982, 147402] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [674614, 145746] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67470, 14557] ), 250 m från plantera ek, 1 liten planta , 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Vikarbyn, Siljan (14F 0b , [6754153, 1456948] ), strandzonen, plantor spridda på flera ställen , 2013 (BOr)
ORSA

Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6775791, 1438070] ), 1 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2003 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777261, 1436046] ), 34 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777320, 1436031] ), troligen spridda av nötskrikor, närmare tio små plantor , 2011 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777576, 1436011] ), 28 , 2016
Brantudden (artp.), (14E 5h , [6777717, 1435817] ), 4 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Brantudden (artp.), (14E 5h , [6777994, 1435716] ), 21 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Nedre Slättberg (artp.), (14E 5h , [6778057, 1437774] ), röjt lövslyrikt område i barrskog, nära idrottsanläggning., 1 plantor/tuvor , 2016 (Claes Möre)
Lillåvallen (artp.), (14E 5h , [6779130, 1435297] ), 4 , 2016 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Myckelby (14E 1g , [675664, 143494] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
MORA

Canadaområdet (artp.), (14E 2f , [6764955, 1429869] ), 2 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), 1 , 2017 (Roger Gran)
Bältervik (artp.), (14E 2h , [6764204, 1435436] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Hemus (artp.), (14E 3f , [6766153, 1429473] ), 30 cm stort ex i ren tallhed i mossan/laven , 2015 (Bengt Oldhammer)
Åränget (artp.), (14E 3f , [67672, 14297] ), längs törnkviststigen längs älven 8-10 ekplantor., 2011 (Bengt Oldhammer)
Selja (14E 3f , [6767363, 1429768] ), sandig tallskpg ganska långt från bebyggelse, 8 plantor , 2011 (BOr)
Åränget, Österdalälven (14E 3f , [6767484, 1429653] ), sandtallsog, självföryngrad planta 25 cm hög , 2010 (BOr)
Hemus (artp.), (14E 3g , [6766154, 1430437] ), meterhög , 2015 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

JÄRNA

Vakerskogen (12E 8b , [669269, 140794] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, kvarstående , 2009 (DABS)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,fd tomt, enstaka (små) ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
ÄPPELBO

Sörombäcken (13E 1a , [67058, 14015] ), 1997 (IJo)

Dalarnes Flora