Pyrola minor    Klotpyrola


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsmark, allmän , 1995 (PDm)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HUSBY

Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152055] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
STORA SKEDVI

Nyberget (13G 1b , [670671, 150581] ), fuktig skogsmark, 2011 (DABS)
SÄTER

Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ), vändplan, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & SNy)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [669180, 147480] ), skogbeväxt fäbodmark, 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ), vägkanter och planer, 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [669774, 146825] ), bäckravin, 2011 (SNy & IPt)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ), Blandskog i naturreservatet, 2013 (SNy)
Stampens bäck (13F 1d , [670949, 146879] ), skogsmark och vägkänter skogsbilväg, 2012 (SNy)
Länsan,södra (artp.), (13F 1e , [6707500, 1470300] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Sjöberget (13F 2f , [671254, 147812] ), skogsmark, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ), gles tallskog, 2011 (SNy & IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ), vägkant och bäckdråg, 2014 (SNy)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716442, 1475230] ), vägdike skogsbilväg, 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ), vägkanter och bäckdråg, 2014 (SNy)
VIKA

800 m S om Åsen (13F 1i , [67067, 14938] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [671927, 150223] ), vägkant/banvall, 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), 1989 (JEd)
ASPEBODA

Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [672313, 148154] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720030, 1487760] ), gammal vall, 2011 (DABS)
Övre Heden (13F 5h , [672937, 148795] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [673042, 148445] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [673221, 148528] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
Rogsjöns utlopp (13F 6h , [673280, 148817] ), strand, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [673159, 149101] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [672596, 152030] ), vägkant, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Holvrets sandtäkt, N om (artp.), (13G 5a , [6729163, 1502537] ), sandtallskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.), (13G 5b , [6729446, 1509851] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Hillersbodabacken (artp.), (13G 6b , [6730896, 1507320] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.), (13G 6c , [6730152, 1512143] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.), (13G 6e , [6730276, 1520920] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Skogskörväg söder om Ön (13G 7b , [673608, 150668] ), skogsmark, enstaka , 2008 (JWk)
Maggasmyren 700 m SO (artp.), (13G 7f , [6736592, 1527928] ), 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ), gräsbevuxen skogsväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Gruvlaven (13G 9c , [674604, 151310] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [675347, 150679] ), ~refl~ ,myr, svagt sluttande, 2008 (NGu)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2002 (NGu)
ENVIKEN

Övertänger (13F 9j , [674901, 149770] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ), ängsmark, 2012 (DABS)
SÖDERBÄRKE

L:a Rotsjön (11F 9i , [6648490, 1493587] ), vägkant, 2013 (GJn)
O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ), ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653434, 1490554] ), dälja, 2010 (GJn)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2008 (GJn)
NORRBÄRKE

1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, enstaka , 1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [667104, 147196] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
LUDVIKA

Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ), blandbarrskog, spridd , 1986 (HWk)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ), ~refl~ ,kalkpåverkad barrskog, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.), (12E 4h , [6672769, 1438767] ), 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.), (12E 5j , [6679770, 1445162] ), vägkant fuktig hög vägslänt mot söder, 2015 (Janolof Hermansson)
Gräsån, Norhyttevägen,{Grangärde ), ~refl~ ,fuktigt vägdike, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ), vägkant, 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
NO om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694730, 1458445] ), litet öppet kärr i ravin, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & JJa)
Rosen (13F 0b , [6700813, 1459136] ), grässlänt mot skogsbilväg, 2015 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702654, 1460345] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ), gammalt kalkbrott, 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14573] ), skogsmark, allmän , 2004 (AÖg)
Vägen mot Karls knös (artp.), (13F 1b , [6709750, 1459336] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6705854, 1465429] ), skogsmark, spridd , 2010 (IPt)
Lortåns naturreservat (artp.), (13F 1d , [6706311, 1465106] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Mockfjärd, S om Grådbodarna (artp.), (13F 2a , [6712530, 1452020] ), vägkant, skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
N om Kättsarbomyren (13F 2a , [67146, 14532] ), ~refl~ ,vägkanter & diken skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2004 (IPt)
C:a 300 m S f.d.Arvslindans jvgstn (13F 2c , [67124, 14635] ), ~refl~ ,fuktig blandskogsmark, med bäck, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Hålmyran (13F 3a , [6716287, 1452572] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ), gräsplan i skogsmark, 2011 (IPt)
Gamla stickspårets S del (artp.), (13F 4b , [6722600, 1459990] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
NO om Mojesjön (13F 4c , [672150, 146140] ), ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ), vägkant mot ängsmark, 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ), skogsmark, bäckstrand, 2012 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Rällsjöbo (13F 7e , [673882, 147260] ), vägkant, 2014 (JJa)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [673656, 147682] ), gräsbevuxen sluttning, 2016 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [673945, 147717] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Bjursås skidbacken (13F 7g , [673802, 148130] ), gräsmark kring skidanläggningen, 2016 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [673896, 148300] ), fuktig ravin, 2011 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [673954, 148594] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ), liten inäga, 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [674094, 148004] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [674195, 148022] ), vägbreddning, 2012 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [674323, 148711] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
SILJANSNÄS

Trymackbergets biotopskydd (artp.), (13E 7g , [6739943, 1434479] ), barrnaturskog med inslag av löv, 2012 (Pär Dahlström)
LEKSAND

Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6716360, 1448720] ), vägkant, skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722524, 1443219] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Draggsberget (13E 5h , [672552, 143990] ), surdråg i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729063, 1444252] ), vägkant fäbodväg, 2012 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [673179, 144804] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), skogsbilvägdike, 2015 (IPt)
Räcktja (artp.), (13F 5b , [6727800, 1459390] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ), vägkant i blandskog, 2014 (IPt)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ), ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ), ängsmark/lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lögkarsmyran (13F 7d , [673537, 146930] ), myrmark, 2011 (JJa & IPt)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736321, 1470618] ), ängsartad granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ), hygge med spår efter skogsmaskin, 2015 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Koltjärn (13F 8f , [674242, 147968] ), gräsbevuxen vändplan, 2016 (JJa)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ), ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747591, 1490018] ), strand av ån, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Väster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [674574, 146928] ), gräsbevuven vägkant, spridd , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [674849, 147421] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Norr om Industrigatan (14F 0c , [67540, 14641] ), gles tallskog, flera tiotal , 2017 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ), ungskog, enstaka , 2017 (GHa)
Dalhalla (artp.), (14F 1c , [6759496, 1462071] ), 2015 (Iris Johansson)
Stora Kungsholstjärnen (artp.), (14F 1d , [6755885, 1465857] ), noterad , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Strax N Tranumyren (14F 1d , [675996, 146683] ), sumpskog, enstaka , 2011 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ), strandskog, fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67681, 14788] ), dike, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [676939, 148670] ), vägdike, 2007 (DABS)
1 km Ö draggens sydspets (14F 4b , [67703, 14598] ), ~refl~ ,parkeringsficka på skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [677025, 148721] ), vägkant, 2007 (DABS)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ), dike, enstaka , 2007 (DABS)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67768, 14788] ), ~refl~ ,kanten av traktorväg, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14894] ), brant, beskuggad granskog, spridd , 2007 (DABS)
BODA

Rönningen (14F 2d , [676133, 146753] ), gles blandskog, enstaka , 2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ), kalklera på botten av gammalt kalkbrott, enstaka , 2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763136, 1468045] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Kalkugnsseden (V Gulleråsen) (14F 2d , [676348, 146995] ), gammalt övervuxet avlägg, enstaka , 2011 (GHa)
Skärbacksvägen (14F 2d , [676496, 146550] ), slänt ner i liten ravin, enstaka , 2012 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
500 m S Lenåsen (14F 2e , [676358, 147005] ), gammalt änge, enstaka , 2012 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ), ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ), ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773177, 1464845] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ), ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Larstäkten (14F 4e , [677275, 147118] ), ~refl~ ,vägren, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Oxmo (14F 4e , [67731, 14721] ), gles barrskog, enstaka , 2013 (GHa)
800 m Ö Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14780] ), ~refl~ ,dike, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 4g , [67706, 14825] ), ~refl~ ,dike, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [677513, 148139] ), vägren/dike, enstaka , 2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ), brett dike, 2008 (GHa)
ORE

Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ), vändplan/avlägg, enstaka , 2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Fjäckån (14F 5c , [677921, 146318] ), snårskog, enstaka , 2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [677937, 146265] ), diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Andån (14F 5d , [67772, 14665] ), sumpig snårskog längs ån, fåtal , 2010 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67779, 14651] ), kanten av gammal körväg, fåtal , 2013 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ), skogsbryn, enstaka , 2009 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14802] ), barrskog, på ett par ställen mellan vägen och sjön , 2009 (GHa)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ), lövskogsdunge, enstaka , 2009 (GHa)
Dalfors strax Ö Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ), vägren, flertal , 2011 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ), dike till skogsbilväg, enstaka , 2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ), källdråg och sumpskog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), källdråg, sumpskog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ), källdråg, sumpskog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Mörttjärnsbäcken (15F 3d , [68150, 14699] ), vägren/dike, enstaka , 2017 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ), fd huggarläger, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ), vägren/dike, enstaka , 2009 (GHa)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Skällmyren (14F 5b , [67756, 14587] ), sumpskog, fåtal , 2010 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Eberget (artp.), (15E 4e , [6823971, 1422058] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Ajtoso, strax N om (15E 6h , [683108, 143588] ), grandäld, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735898, 1423910] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Övre Borrberg (13E 9g , [674940, 143088] ), vid jaktstuga, 10 tal , 2008 (AAd)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ), vägkant/dike, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [675715, 143412] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark ,Harkonbergets N topps sydsluttning (14E 0e , ), frisk mullrik skogsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
500 m O om Bergkarlåsfloten (14E 3h , [676873, 143778] ), ~refl~ ,skogsmark, vägkanter, 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769188, 1446205] ), fäbodvall, 2017 (IPt & RNy)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770986, 1425612] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.), (14E 5d , [6776660, 1415170] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Sexan (artp.), (15E 5e , [6829683, 1421094] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782617, 1421388] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
VENJAN

Liden (13E 6c , [673487, 141079] ), ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.), (14D 0g , [6751580, 1384700] ), noterad , 1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna åt NNO (14D 5g , [677738, 138270] ), skogsväg med omgivande tallskog, spridd , 2016 (LBr)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775091, 1385356] ), björkskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.), (14D 5j , [6777413, 1396727] ), skogsbäck, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.), (14D 5j , [6779918, 1397669] ), vägrenar, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, SV Stamnsmyr (artp.), (14D 6g , [6781162, 1380100] ), strandskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennån (14D 6h , [678117, 138593] ), å med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Härbröstet SSV om (artp.), (14D 6i , [6781297, 1393926] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysån, strandvegetation (artp.), (14D 6j , [6782664, 1399737] ), strandvegetation, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.), (14D 7h , [6788620, 1386319] ), vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodar (artp.), (14D 7j , [6785966, 1396297] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Åsen rastplats rv70 (artp.), (14D 9i , [6796486, 1393713] ), lågörtblandskog, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ), gräsmark, 2008 (DABS)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [678805, 140735] ), bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6803230, 1382322] ), skogsbäckzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ), gräsmyr intill ån, 2003 (LBr)
Risberg fäbod, N delen (artp.), (15E 0a , [6803051, 1402041] ), ängsmark, delvis slåttrad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803317, 1401115] ), gammal granskog med bäck, översilad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [680095, 141239] ), sumpgranskog, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ), vändplan samt intilliggande myr och granskog, 2003 (LBr)
HAMRA

Nordkapsmyran N om Rutimovuo (artp.), (15E 6g , [6833600, 1434200] ), backkärr, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Nordkapsmyran 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6833655, 1433975] ), soligent kärr/sumpskog, 1991 (Johan Abenius)
Sjöändan (16E 0h , [685041, 143860] ), skogsmark, 2008 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ), ängsmark i blandskog, 2016 (DABS)
FLODA

Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [669643, 144646] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [669937, 144801] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [670063, 144542] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704402, 1448120] ), fuktdråg i skog, 2010 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [671413, 144092] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Väster Sjöviksberget (12E 8d , [6690309, 1415967] ), ~refl~ ,sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [669302, 141998] ), skogsmark, 2010 (DABS)
Sälsklinten (12E 9e , [669549, 142440] ), naturskog, 2007 (DABS)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704640, 1422240] ), barrblandskog, barrdominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ), blandskog nära älven, 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [668872, 141048] ), fd ängsmark, 2013 (HLe)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ), vägkant, 2009 (DABS)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ), dike, 2012 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ), fdf slåtteräng/fuktäng, 2008 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ), ~refl~ ,bangård, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ), ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [670788, 141321] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [671114, 141439] ), ~refl~ ,barrblandskog, 2011 (HLe)
Skogsbilväg Ö N Hellsjön (13E 3b , [6716781, 1405187] ), ~refl~ ,väg, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1989 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Lissfloåsen (artp.), (13E 4b , [6721280, 1408100] ), fattigkärr, 2006 (HLe)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ), ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder, ,frekvens t.allm. 2004 (HLe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
600 m SO St Gnupen (13E 5c , [6725399, 1411956] ), ~refl~ ,fattigkärr, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Järnkarlsbäcken 500 m SO Tvärkojan (13E 0a , [670098, 140190] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 2010 (HLe)
Bäck N Finnvallen (13E 0b , [6704862, 1407025] ), ~refl~ ,bäck i sumpskog, 2009 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [671008, 140064] ), åstrand, 2014 (HLe)
Porstjärn SV (13E 2a , [671325, 140253] ), sumpskog, 2013 (HLe)
Finnlokåsens naturminne (artp.), (13E 3a , [6715730, 1402003] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ), gammal slåttermark, 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Granberg (artp.), (13D 2e , [6711532, 1370106] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [671213, 139258] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ), bergsbrant, 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ), ~refl~ ,skogsmark, surdrag, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ), sjö och strandkant, 2006 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ), ~refl~ ,tallhed, ,frekvens t.allm. 2002 (HLe)
Mln Kölssjön o älven (13D 6g , [67337, 13820] ), ~refl~ ,frisk ngt fuktig blandskog, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Söder om Lidsela (13D 7e , [673608, 137199] ), ~refl~ ,skogabryn, skogsbilväg och vägkanten, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ), sumpskog, 2014 (HLe)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
Öjsberget mot vändplanen (artp.), (13D 8i , [6740462, 1391907] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Nedanför Vålberget (13D 8i , [6740487, 1391956] ), vägkant, 2017 (MNo)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.), (13D 8i , [6740690, 1392123] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67456, 13790] ), vägkant, 1 , 2009 (BGM)
LIMA

Näråkvarnen, Näran (artp.), (14C 7i , [6789150, 1342900] ), bäckstrand, granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788770, 1348320] ), myrkant, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.), (14C 7j , [6788790, 1348340] ), myrkant, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Närfjällsbyn, S om Saldalen (artp.), (14C 7j , [6789480, 1346650] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Västagården (14D 2d , [676487, 136583] ), frodigt vägdike, rikligt , 2010 (BGM)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ), frisk blandskog, ett tiotal , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [679365, 134134] ), örtrik åstrand, 2012 (HLe)
Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770644, 1367712] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.), (14D 4e , [6773007, 1373014] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777490, 1362100] ), granskog, sank, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777540, 1362780] ), blandskog vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Öst om Berga (14D 5d , [67791, 13665] ), vägkant, 2017 (MNo)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.), (14D 5e , [6775325, 1372624] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783840, 1359810] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, NO om (artp.), (14D 6c , [6781300, 1361800] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795590, 1352340] ), granskog, sank, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Tvärvallen (artp.), (15C 6j , [6830934, 1349806] ), 2 plantor/tuvor , 2004 (John Halvarsson)
Grundsillerbäcken ca 1 km ovan vägen (15C 7h , [683684, 133793] ), örtrik granskog, fattigare inslag, spridd , 1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Stenvallen (artp.), (15C 8h , [6842240, 1339380] ), 2006 (Sten Hallin)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ), myrar, bäck samt småtjärnar, 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [685185, 133375] ), rikfläck vid källa, sparsam , 2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [685240, 133690] ), rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en, sparsam , 2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ), ~refl~ ,mindre strömmande å, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684975, 130818] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ), ~refl~r på hygge, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [685653, 134259] ), uttorkad lok, spridd , 2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ), ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68613, 13387] ), ~refl~råg / källa vid stig, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Idrefjäll byn (artp.), (16C 3i , [6867085, 1343915] ), 10 , 2016 (Matthis Kaby)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
C:a 200 m Ö om Valdalsbygget S om stigen (16C 7c , [68868, 13135] ), ~refl~ ,litet kärr, ,frekvens allm. 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [688804, 131701] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [688833, 131975] ), öppen myrkant, få , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889200, 1316890] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889205, 1316905] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Töfsingens NV sida (artp.), (17C 0f , [6900984, 1326668] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora